Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Aneta,
ztra Nataa.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála vtr
 
Hned na zaátku tohoto chvaloeení – pesnji eeno chvalopsaní – se musím piznat, e jsem velmi dlouho váhal, zda mám v názvu ponechat krouek nad závreným „“, abych náhodou nevzbudil jisté trochu lascivní asociace. Pak jsem ale seznal, e vtr je prost opravdu mnoho, a proto je nutno vítr chválit v ísle mnoném. A tak krouek v názvu zstal. Nyní se ale nejprve musím krátce vrátit do velmi raného dtství.
 
S vtrem se kadý z nás seznámí velmi brzy. V mém pípad to bylo v útlém dtství, kdy mi šibal vítr poprvé sebral z mé hlavy epici a zanesl ji do kalue. Tehdy se díky maminky má slovní zásoba zvýšila o nkolik procent – toti o slovíko „vítl“!  Za pár let  to v mé dtské hlavice zaalo šrotovat, kdy jednou na podzim mn silnjší vítr petrhl špagát a odnesl papírového draka bhví kam! Tehdy jsem poprvé poloil rodim zvídavou otázku – co dlá vítr, kdy nefouká? Tato zajímavá otázeka napadla v dtství snad kadého a myslím, e vtšinou se nám dostalo trochu vyhýbavé odpovdi, e vítr asi odpoívá! Na pesnjší odpov se pak asto muselo ekat i nkolik let, protoe ta všetená otázka byla správn zodpovzena a ve škole. A piznejme si, e i tehdy jsme zpoátku stále ješt trochu pochybovali, e by to neviditelné nic, tedy proudící vzduch, mohlo mít takovou sílu! To jsem ale moc chvályhodn nezaal, a tak se musím polepšit.
 
Nemá cenu pesn vysvtlovat, jak a kolik rzných pírodních sil a pírodních zákon psobí v naší atmosfée na tu plynnou smsici, které íkáme vzduch. Kadopádn je – mimo jiné – jejich výsledkem i vítr, tedy proudní, které má svj smr, rychlost a také jisté silové úinky, asto bohuel nechvályhodné, které musíme zahrnout do lítosti! U víme, e vtr je opravdu habadj, dokonce nkolik habadj! Jen podle tch silových úink vtru byla poátkem 19. století zavedena tináctidílná stupnice, od klidu, pes rzn silné vtry a po vichici a orkán.
 
Samozejm chvályhodných vtr je vlastn jen asi polovina. Jednotlivé stupn síly vtru definoval kontradmirál Britského Královského námonictva sir Francis Beauford. Byl to pan „Nkdo“, nebo po nm byla pojmenována nejen tato stupnice, ale i moe v Severním ledovém oceánu a na druhé stran zemkoule ostrov a zátoka v Antarktid. Tak – a od te bych u ml opravdu pouze chválit. A protoe na chválení tohoto fenomenu je toho tolik, je teba to pojednat velmi strun.
 
Pi tomto chválení si musíme uvdomit, e vítr byl u v pravku první pohonnou silou, kterou ml lovk k dispozici. Poskoíme-li v historii lidské spolenosti o „njaký ten pátek“, tak zjistíme, e nebýt pravidelných celoroních vtr - pasát, Kolumbus by neobjevil Ameriku, i kdy si myslel, e je v Indii. Nebýt sezónních monzun nad severním Indickým oceánem, tak by zcela jist v jiní Asii lidé zahynuli hladem a Bromfield by nenapsal svj nádherný román – Kdy nastaly dešt. Nebýt jist známých názv místních vtr – blizzardu a mistralu, naše uši by nikdy neslyšely dv hezké písniky Jiího Gossmanna a Karla Gotta. Vítr ale také jist inspiroval celé hejno dalších umlc „všech druh“, snad krom socha. Asi mén známý ale bude fakt, e velmi zajímavý vítr – chinook dokázal na závtrné stran Skalistých hor v Jiní Dakot jednou ráno koncem ledna v roce 1943 bhem pouhých dvou minut zvednout teplotu vzduchu z -20°C. na +7°C., co je samozejm svtový rychlostní rekord zmny teploty vzduchu!   V roce 1988 pak tento vítr pkn potrápil lyae na Zimních olympijských hrách v kanadském Calgary.
 
Vrame se však do našich souasných luh a háj. Nebýt proudní vzduchu, v pízemních vrstvách by se hromadil veškerý sajrajt, který si pouštíme do ovzduší, a nevím, nevím, jak dlouho by to naše plíce a potamo pak další naše dleité orgány našeho tla vydrely!
 
S vtrem si pak hezky me zahrávat i naše mateština. Vdy provtrat meme nejen svoje plíce, naše ovzduší, ale i napíklad své kapsy, penenky nebo konta, meme mít vítr z njaké zkoušky a také – na konec si to troufnu – meme mít i zaraené vtry! A tady se velkým obloukem vrátím do dtství. Kdy m bolelo bicho, maminka íkávala – bolí t bíško? - pšoukni si a bude Ti tíško! A pro jistotu hned bela nahát pokliku. No, a kdy se to povedlo, osmdesátiletý dda tehdy  moude dodal – ano, ano, jeden vtík-prdík je lepší ne deset doktor!
 
A ješt nco. Teprve s pibývajícím vkem pijde kdekdo z nás na to, jak dleité je vdt, odkud vítr vane! Take – mílí pátelé – naslime své prsty a je tu závrená otázka – jsou vtry chvályhodné nebo nejsou? A klidn si odpovím sám – samozejm e ano!                    
 
Text: Vladimír Vondráek
Ilustrace: FrK Kratochvíl
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 20.08.2020  19:54
 Datum
Jmno
Tma
 20.08.  19:54 Von
 20.08.  02:59 olga jankov
 19.08.  11:45 Vesuvjana dky
 19.08.  11:36 Jana Reichova
 19.08.  06:09 zdenekJ