Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Milan,
ztra Leo.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zobrazen diskuse
Reim zobrazen: ve / strom
Zpt na seznam diskus
Vznamn dny
Datum:
18.06.2019  09:10
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
18. erven - Autistick den hrdosti

Tento mezinrodn den je spojovn s letnm slunovratem. Jeho oslavy doprovz v mnoha zemch prvody pestrobarven obleench lid. Den hrdosti mnoha lidem po celm svt pipomn boje a prvn pochody za prva gay a lesbiek v Greenwich Village, kter se konal roku 1969.
 
Datum:
17.06.2019  08:39
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
17. erven - Svtov den boje proti roziovn pout a sucha

Mezinrodn den proti roziovn pout a sucha byl vyhlen roku 1994 v Pai Valnm shromdnm OSN. Roziovnm pout, asto vyvolanm lovkem, je ohroena a ptina svtov populace - tmto lidem hroz prohlubovn mstn chudoby nebo dokonce i hladovn.
 
Datum:
12.06.2019  10:00
Od:
Vesuvjana (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
Dne 12. ervna 1771 byl u vsi Podmokly na Rokycansku nalezen depot velkho mnostv zlatch keltskch minc, podmokelsk poklad.
 
Datum:
09.06.2019  04:22
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
5. erven - Svtov den ivotnho prosted

Vznamn den, kter byl ustanoven Valnm shromdnm OSN, tentokrt ale ji roku 1972. Smyslem Svtovho dne ivotnho prosted je podpoit sil lid zasazujcch se o ochranu ivotnho prosted, teba i jen na lokln rovni. Proto je pi tto pleitosti podna ada ekologickch akc, napklad ji tradin Ekofestival.

Den rozvoje a vzdlvn dosplch.
Vzdlvn je proces majc smysl nejen u dt, ale i u dosplch. Den rozvoje a vzdlvn dosplch m napomoci vem dosplm lidem, aby se nebli jt studovat i si pouze zvit svou kvalifikaci. Nap republikou jsou podny nejrznj kurzy, jsou organizovnu U3V ... ato nejen u pleitosti tohoto dne.
 
Datum:
05.06.2019  07:46
Od:
miluna (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
5. erven - Svtov den ivotnho prosted

Valn shromdn Organizace spojench nrod v roce 1972 ustanovilo 5. erven Svtovm dnem ivotnho prosted. Z pohledu ochrany a obnovy ivotnho prosted je oslava Svtovho dne ivotnho prosted povaovna za jednu z nejdleitjch udlost v roce. Smyslem akce je rozit obecn povdom o ekologickch otzkch a upt pozornost svtov veejnosti na zsadn ekologick vzvy souasnosti.

V prbhu let doshl tento svtek celosvtovho rozmru a je oslavovn ve vce ne 100 zemch svta. Neslou pouze informovn irok veejnosti, ale tak jako den, kdy se maj lid ve svm sil o zmnu a vliv na planetu spojit a spolen pozitivn psobit na ivotn prosted.
 
Datum:
04.06.2019  06:52
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
4. erven - Mezinrodn den dt, kter se staly obt agrese

Tento den pipomnkou izraelskho vpdu do Libanonu roku 1982 a nevinnch dt, kter pi tomto konfliktu zahynuli. Den nevinnch dtskch obt agrese byl vyhlen Valnm shromdnm OSN roku 1982, poprv byl pipomenut ji o rok pozdji.
 
Datum:
03.06.2019  07:23
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
2. ervna 1297 byl korunovn v katedrle sv. Vta krl Vclav II. V roce 1300 byl korunovn polskm krlem a uzavel manelstv s ddikou polskho trnu Elikou Rejkou, o rok pozdji pijal uherskou korunu. Ve vnitn politice dbal o vestrann rozvoj zem.

V dob rozmachu tby stbra vydal Horn zkonk Vclava II. Vclav II si nezvolil jako centrum Prahu, nbr Hory Kutny (tak se tehdy kalo Kutn Hoe). Pro fungovn centrln mincovny eskho krlovstv zde bylo v prbhu 14. stolet vybudovno 17 kovren. Centrln mincovna se nachzela ve Vlaskm dvoe a tam krl Vclav II. nechal razit prask gro.

***

3. erven - Evropsk den jzdnch kol

Mezinrodn den Evropsk den jzdnch kol pipad na 3. ervna. V tento den uren OSN, se v rznch koutech svta setkvaj cyklistick komunity, aby slavily Svtov den jzdnho kola. Slav se od roku 1998. Deklarace OSN vyzvala vechny lensk stty k oslav a podpoe cyklistiky a k jejmu zalenn do vech rovn sttn politiky.
 
Datum:
31.05.2019  08:02
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
31. kvten - Svtov den bez tabku

Podle Svtov zdravotnick organizace zabije tabk a jeho uvn est milion lid ron, z toho vce ne pl milionu jsou nekuci. V rmci boje proti tabkovmu koui vyhlsily stty Svtov zdravotnick organizace 31. kvten Svtovm dnem bez tabku.

Svtov den bez tabku se pravideln pipomn posledn kvtnov den ji od roku 1987. Statistiky z mst, kde se doshlo plnho zkazu reklamy na tabk a cigarety, dokazuj, e toto omezen m vliv na snen potu nejen stvajcch kuk, ale i tch zanajcch.

Hlavnm clem Svtovho dne bez tabku je zmrnit celosvtov dopady kouen a zabrnit globln tabkov epidemii, kter by do roku 2030 mohla mt na svdom vce jak osm milion lid.

Pestate kouit

Kad kuk urit as od asu peml o tom, e by ml pestat kouit. Nkdo to zkou opakovan a neda se mu to, jin se sna snit poet cigaret, co se nkdy me povst, ale mlokdy je to cesta k plnmu skoncovn s cigaretami.

Dleit (krom pevn vle, samozejm) je najt si prav a pdn dvod, nkdy pome teba neekan impuls, dky ktermu kuk dospje k tomu zsadnmu rozhodnut, e ta dnen cigareta bude opravdu ta posledn.

Jako nezpochybniteln dvody se samozejm nabz zdrav a dti. Jene jak znmo, spousta z ns sv zdrav velmi podceuje, dokud se neobjev opravdu vn pznak i pmo choroba.

Co se te dt v kuckch rodinch - pokud jsou rodie rozumn, tak z nich pasivn kuky nedlaj, prost nekou doma, ani v jinch prostorch, kde pobvaj s dtmi. Ale z dlouhodobho hlediska nen o nic m zvanj ten problm, e rodie jsou pro dti vzorem, proto u dti, jejich rodie kou, hroz mnohem vt riziko, e se samy bhem dospvn kuky stanou, ne u dt, je ij v nekuckm prosted.

Zkuste se protv tento den, kter je zamen proti kouen, vce ne jindy zamyslet nad svm zlozvykem. Najdte si co nejvce dvod, pro pestat kouit. Podpote se navzjem s partnerem, manelem, kamardkou. A rozhodn se nestyte navtvit poradnu pro odvykn kouen. (vce na www.zdrave.cz)
 
Datum:
30.05.2019  10:13
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
30. kvten - Svtek soused

Dnes mme svtek vichni. Je to svtek, kter i u ns zapout koeny a jeho smyslem je lpe poznat a potit lidi ve svm okol. Mezi vznamnmi dny je to spe novinka.
Svtek soused vznikl v roce 1999 v Pai, odkud se rozil do svta. Zakladatelem svtku je nkdej francouzsk poslanec Atanase Prifan. U ns se poprv slavil 30. kvtna 2006.


 
Datum:
28.05.2019  08:12
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
28. kvten - Mezinrodn den pota

Dne 28. kvtna 1936 vyel lnek tyiadvacetiletho matematika, dr. Alana Mathisona Turinga. V lnku navrhoval stroj, oznaovan jako Turingv pota, kter by byl schopen odpovdt na jakoukoli logickou otzku. Tmto lnkem byly poloeny zklady potaov vdy.
 
Datum:
27.05.2019  09:41
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
Kad den mme co slavit. tvrt kvtnov pondl (letos tedy 27.5.) si meme pipt mlkem i mlnm koktejlem, protoe na tento den pipad Mezinrodn den mlka.

Historie tohoto svtku se datuje u do roku 1957, kdy se ve vcarskm Interlakenu konala konference vznamnch svtovch lka. Ti se seli, aby mj. prodiskutovali vznam mlka a jeho nezastupitelnou roli ve viv.

Pro jsou pro ns mlko a mln vrobky tak nepostradateln?
Je teba zdraznit, e mlko je komplexn potravinou zcela prodnho pvodu. Obsahuje vznamn makroiviny, jakmi jsou plnohodnotn ivoin blkoviny, lehce straviteln mln tuk a cenn mln cukr.

Naprosto nedostin je mlko pedevm dky jedinen kombinaci a zastoupen mikronutrient. Jedn se celkem o 14 cennch minerlnch ltek - zejmna pak vpnku - a dleitch vitamn (A,D,E,K,F a skupina B).

Nkolik dvod, pro pt mlko a jst mln vrobky:
- Jsou vitamnov bomba - obsahuj vitamny A, D, E, K a vitamny skupiny B. Z minerlnch ltek, mj. vpnk, hok, sodk, draslk, fosfor, chlor, elezo, jd.
- Zlepuj funkci ttn lzy, protoe se do krmnch sms dojnic pidv jd. Jeho nedostatek zpsobuje poruchy funkce ttn lzy, u dt dokonce poruchy duevnho vvoje.
- Dleit pro stavbu tkn, hormon a protiltek - tuto funkci pln v mlce blkoviny.
- Mlkem k prevenci osteoporzy - vysok vyuitelnost vpnku dky vitamnu D.
- Zlepuj proces krvetvorby, za co mlko vd obsahu eleza.
- Zkvalituj sloen mikroflry zavacho stroj - hlavn zakysan mln vrobky.
- Kakao je optimln po sportu - dky vyvenmu pomru blkovin a sacharid napomh regeneraci sval a zrove zabrauje dehydrataci po vkonu.

Mlko v plnm rozsahu nim jinm nenahradme. Oslavte Svtov den mlka jak jinak ne "mlnm" ppitkem :-)
 
Datum:
25.05.2019  08:39
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
25. kvten -Den Afriky

Slav se v den vro zaloen Organizace africk jednoty (OAJ, zaloena 25. 5. 1963). Pedstavitel OAJ zaloenm tto jednoty dali siln popud k tomu, aby cel africk kontinent usiloval o dosaen nezvislosti.

***
Mezinrodn den poheovanch dt
Tento vznamn den vznikl roku 1986. Tehdy se toti 25. kvtna v USA ztratil estilet chlapec. Mstn organizace se kvli nmu spojily a zaaly se problematice ztracench dt intenzivn vnovat. Symbolem tohoto dne je modr pomnnka - v kvtinov ei k "Nezapome na m!".

***
Runkov den
Runkov den, neboli Towel day je svtkem, kdy si vichni fanouci Douglase Adamse a jeho dla nos viditeln umstn runk. Jedn se o recesi, kter m dnes ji celosvtou psobnost a odkazuje se na Adamsovo nejznmj dlo Stopav prvodce po Galaxii. Prv v tomto dle je runk ta nejpotebnj vc pro cestovn v galaxii a kterou u sebe me mt mezihvzdn stopa. Od autorovi smrti (2001) se z runkovho dne stala pravideln akce.
 
Datum:
24.05.2019  12:12
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
24. kvten - Evropsk den nrodnch park

Prvnch devt nrodnch park bylo v Evrop zaloeno 24. 5. 1909. Proto roku 1999 Federace evropskch park rozhodla, e na 24. kvtna pipadne Evropsk den nrodnch park. Pro zjemce si jednotliv parky pipravuj zajmav programy - prochzky krsnou prodou s ukzkou chrnnch zvat i rostlin, rodinn hry a soute a mnoho dalho.

 
Datum:
23.05.2019  05:41
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
23. kvten - Svtov den elv

Dnes je Svtov den elv, kdy si pipomnme vznam tchto zvat a smysl jejich ochrany.

Jednm z nejhorch dopad prmyslovho rybolovu jsou nechtn lovky. V obrovskch stch kon krom ostatnch druh i elvy. Mrtv nebo umrajc zvata jsou vyhazovna do moe jako odpad - celkem asi 20 milion tun ron.

elvy se tak lov pro maso, co jim bhem lovu, peprav a pechovvn zpsobuje velk utrpen.
 
Datum:
22.05.2019  07:43
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
22. kvten - Mezinrodn den pro biologickou diverzitu / Mezinrodn den biologick rozmanitosti.

Vyhlen byl OSN. V letech 1994-2000 se slavil 29. prosince, v den vro pijet Konvence k biologick diverzit. Na konci roku 2000 ale bylo rozhodnuto, e se bude slavit 22. kvtna, tedy v den, kdy se konal Summit Zem v Rio de Janeiru v roce 1992.
Reim zobrazen: ve / strom
    Star pspvky >>>