Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vtzslav,
ztra Magdalna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zobrazen diskuse
Reim zobrazen: ve / strom
Zpt na seznam diskus
Vznamn dny
Datum:
21.07.2018  15:31
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
Nevm zda by to mohl bt vznamn den, ale vera - 20. ervenec -
pat kad rok lztkm.

Je to tak, s vznamnmi dny se roztrhl pytel. Nkter z nich zn blazniv jako prv ten Den lztek:-) Ale pro ne, lztka jsme vichni mli rdi. Nakonec j si ho obas koupm i te.

 
Datum:
20.07.2018  08:14
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
Pipomnm velmi vznamn den - 20. ervenec 1969 - Prvn pistn lidsk posdky na Msci

Zatm to nen mezinrodn den, kter by se slavil kadoron, ale za pipomenut stoj.
V t souvislosti pipomnm lnek Zdeka, kter se jmenuje "Kdy se ekne vrba". Nen to sice o pistn na msci, ale dotete se tam mimo jin i toto:

"I pes nkter negativn vlastnosti je dnes rozen a spoteba aspirinu ve svt udivujc. Pat mezi 10 nejrozenjch lk. V roce 1969 absolvoval i cestu na Msc na palub vesmrn rakety Apollo 11. Vyrb se ve vce jak 70 zemch svta. Celosvtov spoteba je odhadovna na 45 000 tun. pesto stoj za pipomenut. Dne 20. 7. 1969 poprv stanul na Msci lovk. Armstrongova vta - Je to mal krok pro lovka, ale velk skok pro lidstvo! - je legendrn."

link na lnek: http://www.seniortip.cz/?module=discussion&action=add_story&id_story=41052
 
Datum:
13.07.2018  05:54
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
13. ervence 1463 - Krl Ji z Podbrad svolal velk snm vech zem Koruny esk, jeho clem bylo eit rozpory katolk a husit.

14. ervenec - Mezinrodn den alternativ ke spalovnm je rozen do 62 zem svta a pipomn nebezpe zneiovn ivotnho prosted a zdrav kodlivmi plyny.

15. ervence 1099 skonila prvn a nejspnj kov vprava dobytm Jeruzalma a vytvoenm Jeruzalmskho krlovstv. Kov vpravy vyhlsila katolick crkev. Byly to svat vlky proti nekesanm nebo pohanm. Vechny ostatn skonily neslavn.
 
Datum:
11.07.2018  06:10
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 

11.7. - Svtov den populace

Roku 1987 byl na planet Zemi zaznamenm pesn poet obyvatel a to 5 miliard pesn. Co byl jeden z prvnch dvod vzniku Svtovho dne populace, dalmi dvody byly jevy populaci zasahujc. Tento den je vnovan nm lidem a zamuje se na rst a pokles mrtnosti, poet zdravch a nemocnch lid a vvojovch trend populace jako celku, tak i jejch dlch st.
 
Datum:
10.07.2018  06:45
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
10. ervence 1947 odmtla eskoslovensk republika Marshallv pln. Tuto americkou finann a materiln pomoc vlkou znien Evrop odmtl pijmout nejprve Sovtsk svaz a donutil k tomu pot i sv satelity vetn na republiky.
 
Datum:
09.07.2018  06:51
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 


9.7. - Svtov den veterinrnch lka

Svtov den veterinrnch lka se nezamuje jen na veterine samotn, ale hlavnm zmrem tohoto dne je seznmen lid s prac veterinrnch lka, jak pomhaj zvatm, naim mazlkm a jak my sami jim meme pomoci
 
Datum:
30.06.2018  06:21
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
30. erven - Den ozbrojench sil esk republiky / Den armdy

Vyhlsil ho 7. nora 2002 prezident esk republiky Vclav Havel.

... jet pipomenut do zsoby:-)

1. ervenec - Svtov den architektury
Vyhlauje jej Mezinrodn svaz architekt.

2. ervenec - Svtov den UFO
V tento den roku 1947 byly v USA u Roswellu objeveny trosky neznmho pedmtu. Podle vyjden oficilnch mst havaroval meteorologick balon, podle mnoha lid to byl ale ltajc tal s mimozemany. Zkratka UFO v pekladu znamen "neidentifikovan ltajc pedmt".

5. ervenec - Den slovanskch vrozvst Cyrila a Metodje
Tento den roku 863 pili brati Cyril a Metodj na Velkou Moravu, aby zde kzali ve staroslovntin a piblili tak bohoslubu obyejnm lidem.

Mezinrodn den objet zdarma - U vzniku Dne objet zdarma stoj australsk mladk Juan Mann, kter zstal v tk ivotn situaci zcela sm. Vyrazil proto do ulic s transparentem "Objet zdarma!".

6. ervenec - uplen Mistra Jana Husa

6. ervenec je tak pipomnn jako "Svtov den polibku". Pzniv inky lbn na lidsk organismus prokzala ada studi, tak pro neoslavit tento den prv polibkem?
 
Datum:
26.06.2018  15:48
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
26.erven - Svtov den boje proti drogm

Svtov den proti zneuvn drog a nezkonnmu obchodovn s nimi. Vyhlen byl Valnm shromdnm OSN roku 1987.

Mezinrodn den spojench nrod na podporu obt muen. I tento den vyhlsilo Valn shromdn OSN v roce 1997.
 
Datum:
22.06.2018  15:39
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
22. ervna 1633 odvolal italsk astronom Galileo Galilei ped inkvizinm soudem Kopernkovo uen, e Zem kon obn pohyb kolem Slunce a navc se ot kolem vlastn osy.
Galileo udlal ve, odvolal co po nm crkev dala a pesto byl odsouzen a potrestn doivotnm vzenm.
 
Datum:
21.06.2018  06:46
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
21. erven - Evropsk den hudby

Od roku 1995 se vdy 21. ervna sdruuj veejnoprvn i soukrom instituce ke spolenmu podn Evropskho dne hudby. Snahou tohoto celoevropskho kulturnho poinu je zlepit povdom o umleck rovni v kadm ze stt a rozvinout vmny v hudebn oblasti mezi leny Evropsk Unie a dalch evropskch stt.

Evropsk den hudby vyhlsil roku 1981 francouzsk ministr kultury Jack Lang.
 
Datum:
17.06.2018  06:47
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 


17.6. - Mezinrodn den proti roziovn pout a sucha

Mezinrodn den proti roziovn pout a sucha stanovila OSN na den 17. ervna. Jedn se o jeden z mezinrodnch dn, ec biosfru a ivotn prosted na planety, konkrtn boj proti suchu a desertifikaci, mezinrodnm dnem se stal od roku 1994.
 
Datum:
16.06.2018  05:20
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
16. erven je Dnem africkho dtte

V roce 1976 v Jihoafrick republice vyvrcholil odpor proti apartheidu. Tisce mladch student v Sowetu vyli do ulic protestovat proti nekvalitnmu vzdlvn. Jejich protest byl nsiln potlaen a stovky mladch lid bylo ozbrojenmi slokami reimu zabito. Organizace africk jednoty roku 1991 rozhodla, e den, kdy studenti vyli do ulic, bude pipomnn jako Den africkho dtte. Tento den m hlavn upozornit na problmy ve vzdlvn, dtskou prci a obchodovn s dtmi.
 
Datum:
14.06.2018  06:05
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 


14.6. - Svtov den drc krve

Mezinrodn federace ervenho ke a ervenho plmsce, Mezinrodn federace drc krve a Mezinrodn spolenosti transfznho lkastv, vechny tyto organizace se spojily a vznesly mylenku vyhlen Svtovho dne drc krve a tm by podkovala vem, kte daruj krev, protoe prv drci krve zachrauj denn mnoho ivot po celm svt.

 
Datum:
13.06.2018  16:04
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
12. erven - Svtov den proti dtsk prci

Tento den je vnovan dtsk tmatice. Vyhlsilo jej OSN.
Odhaduje se, e na svt je k prci nuceno tvrt miliardy dt.
 
Datum:
10.06.2018  15:01
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
10. erven - Den lid se svalovou dystrofi

Svalov dystrofie je neliteln smrteln genetick nemoc, kter postihuje vtinou jen chlapce. Dochz k oslabovn sval a nemocn jsou po vypuknut trvale upoutni na invalidn vozk. Rozliuj se dva typy. U prvnho - t쾹ho - se dti zt dovaj dosplosti. U druhho - lehho - se lid mohou dot i padesti let.
Reim zobrazen: ve / strom
    Star pspvky >>>