Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Bernard,
ztra Johana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zobrazen diskuse
Reim zobrazen: ve / strom
Zpt na seznam diskus
Vznamn dny
Datum:
19.08.2019  11:49
Od:
Vesuvjana (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
19. srpen je Svtov den humanitrnch pracovnk.
 
Datum:
17.08.2019  08:30
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
17. srpna 1869 v Brn zaal provoz tramvaj a byly tak poloeny zklady brnnsk hromadn dopravy.

Brno se tehdy po Vdni a Peti stalo teprve tetm mstem v Rakousku-Uhersku, kter lidem poulin drhu nabdlo. O est let dve ped Prahou.

Pvodn tra fungovala jen v lt, protoe vozy byly oteven. Konspeka byla i tak nejpohodlnj dopravou, lep ne kory. Centrum Brna pokrvala dlaba, ale do Krlova Pole vedla msty hlinn cesta, co drncalo a bylo to obtnj pro kon.
Jzda po kolejch tak byla nejen pohodlnj a plynulej, ale i mn nron na poet kon, kte vz thli.

Po patncti letech, kdy postupn vznikaly dal trat, ekal brnnskou dopravu dal revolun krok. V roce 1884 koku nahradila parn tramvaj. I ta dl slouila pro pevoz cestujcch, ale velmi ji zaaly vyuvat tovrny na dopravu nkladu. Byla odboka do pivovaru, textilek nebo k ndra. Jednu dobu dokonce pevaovala nkladn doprava nad osobn, protoe na n provozovatel vce vydlval. (zdroj: www.idnes.cz)
 
Datum:
16.08.2019  13:44
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
16. srpna 1284 se oenil Filip IV. Slin s 13 letou ddikou hrabstv Champagne a krlovnou navarrskou Janou I., kter tato zem zskala po smrti svho bratra a otce.

O rok pozdji, po smrti krle Filipa III., byli mlad manel korunovan v Remei francouzskmi panovnky.

FILIP IV. A TEMPLI
Templi byl duchovn d s psnm vojenskm vcvikem, kter byl zaloen po I. kov vprav (1096 - 1099) asi v roce 1128. Jejich kolem bylo chrnit nov dobyt zem a poutnky jdouc ke Svatmu hrobu.

Po ukonen kovch vprav a staen Templ ze Svat zem se vnovali bankovnictv a stali se nejbohatm spolkem v Evrop.
Filip IV. Slin si od nich pjil 500 000 zlatch na vysok rok, kter nebyl schopen vrtit.

Filip vyuil toho, e d obklopovalo mnoho tajemstv a dohad, proto nebylo tk je neprvem obvitit z kacstv. Navc Templi podlhali pmo papei a nikomu jinmu. Pape Klement V. byl loutkou Filipa IV. a odsouhlasil mu i zruen du v roce 1312. (vce na: www.minulost.org)
 
Datum:
15.08.2019  09:57
Od:
Vesuvjana (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
15. srpna 1991 zahjila vysln rozhlasov stanice Country Radio, kter byla prvn stanic tohoto formtu country hudby v Evrop.
 
Datum:
14.08.2019  07:29
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
14. srpna 1974 vyhoel Veletrn palc v Praze

14. srpna 1974 zaili obyvatel praskch Holeovic jeden z nejvtch por v modern historii hlavnho msta, pi nm vzplanul Veletrn palc. Ohe tehdy zpsobil kodu pes 220 milion korun a na ohoel papry z kancel palce lid nareli i ve ti kilometry vzdlenm Karln.

"Z dosud nezjitnch pin vznikl por v hornch patrech pravho kdla Veletrnho palce, odkud se il do stedn a lev sti," informoval o neastn udlosti rozhlas.

Vznik poru byl oznmen 14. srpna kolem pl dest hodiny veern. Hoet zaalo ve tvrtm pate. Ihned po ohlen na msto dorazil pouze idi a velitel s jednm hasiem. A po zjitn rozsahu poru byly pivolny posily.

Ani pes okamit nasazen mnoha hasi se plameny nepodailo zastavit. Z budovy, kter slouila jako sdlo kancel mnoha podnik, zstal jen elezobetonov skelet. Zchranm se bhem zsahu podailo evakuovat osoby v palci. I tak si ohe vydal devt zrannch - osm hasi a jednoho vojka.

Nsledn vyetovn ukzalo, e rozshl por vznikl samovzncenm, nicmn za nj mohla chyba lakrnk, kte po prci neuklidili chome istic bavlny potsnn ferme. V palci ke vemu chyblo hasic zazen, porn signalizace i orientan pln budovy. V roce 1976 bylo rozhodnuto o rekonstrukci stavby. Ta pokraovala velmi pomalu; teprve v 90. letech 20. stolet byla budova kompletn opravena.
 
Datum:
13.08.2019  08:29
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
Dnes je mj den, tak ho samozejm pipomnm :-)

13. srpen - Den levk

Tm 90% lid na svt jsou pravci. Vtina vc je proto urena pro pravky, napklad nky, krabka, vvrtka na vno, pravtko a dal. Ale existuj i vci, kter se v rukch levk mohou zmnit v ivotu nebezpen nstroje, napklad motorov pila.

Natst se dnes ji levci nepeuuj na pravky, natst ji existuj obchody prodvajc vci pro levoruk. Den levk poprv slavili roku 1992 v Anglii, kdy byl vyhlen klubem levorukch.

Nco o levcch je tak v tomto naem lnku:
http://www.seniortip.cz/?module=article&id_article=1945
 
Datum:
12.08.2019  09:16
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
12. srpen - Mezinrodn den mldee

Tm kad v, e 1. erven pat dtem. Na tento datum toti pipad Mezinrodn den dt. Ale i vt dti maj svj svtek.

Mezinrodn den mldee se kadoron pipomn 12. srpna. Jde o svtek uznan Valnm shromdnm OSN. Vstoupil v platnost roku 1999 a upozoruje svt na rzn tmata tkajc se prv mladch lid. Mimo jin pibliuje problmy mldee a celkov jejich ivot v souasnosti. Zamen na konkrtn tma se mn kad rok.
 
Datum:
11.08.2019  13:13
Od:
Vesuvjana (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
Dnes si pipomnme pln zatmn Slunce, k nmu dolo 11. srpna 1999.

Na severu ech bylo tehdy zataeno a prelo, ale pesto jsem mla z tohoto okamiku nezapomenuteln zitek, kter jsem popsala ve sv reporti z vletu toho dne:

...A pak se to stalo. Najednou je divn ticho, jedin pes netkne, neozvaj se ani slepice. Pestoe ji tm pestalo pret, obloha je pod souvislou nezvykle zbarvenou edohndou tkou clonou mrak. Rozhldnu se kolem sebe. Je mrtvo a stechy domk a koruny strom maj podivn fialov hnd odstny, psob to hroziv a m se zmocuje podivn zkost. Zastavm se a poslouchm to stran ticho, kter by se dalo krjet. Ve je tak nepirozen, dsiv. Podvm se na hodinky - je 12,38... Tak to je ono, pln zatmn Slunce... Trv to jen chviliku a pak obloha trochu zesvtl, vracej se pirozen barvy vemu kolem, zakokrh prvn kohout, nsleduj ho dal, roztkaj se psi. Tse ze m rzem spadla. V t chvli jsem si snad vc ne kdykoliv jindy uvdomila co pro nai planetu znamen Slunce...
 
Datum:
08.08.2019  08:22
Od:
Vesuvjana (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
Na 8. srpna u od roku 2002 kadoron pipad Mezinrodn den koek. Vyhlsil ho Mezinrodn fond ochrany zvat (International Fund for Animal Welfare - IFAW) spolu s dalmi nkolika organizacemi bojujcmi za prva zvat. Clem tohoto dne je zdraznit vznam koek v ivot lid.
 
Datum:
07.08.2019  09:05
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
Dne 7. srpna 936 byl v katedrle Panny Marie v Cchch korunovn vchodofranckm krlem Ota I. Velik (23. listopadu 912 Wallhausen - 7. kvtna 973 Memleben).

Bul synem Jindicha I. Ptnka, vvoda sask, vchodofransk krl, krl italsk a prvn csa Svat e msk. U na zatku vldy vyhlsil, e bude nslednkem Karla Velikho, jeho posledn ddic zemel v roce 911, piem jako oporu bude vyuvat biskupy a opaty. Ota chtl panovat nad crkv a vyut jej schopnost sjednocovat, aby v nmeckch zemch zaloil instituci s velkou teokratickou moc.

V roce 938 se v saskm mst Rammelsbergu podailo najt stbrnou lu, nerostn bohatstv ostatn dopomhalo Otovi financovat vechny jeho aktivity. Zatky Otovy vldy byly poznamenan adou povstn mstnch panovnk, v roce 938 Eberhard, nov bavorsk vvoda, odmtl vzdt Otovi hold. Kdy ho Ota sesadil a dosadil na jeho msto strce Bertholda, povstal proti Otovi Eberhard Fransk spolu s nktermi saskmi lechtici. Snaili se Otu svrhnout a dosadit jeho starho polorodho bratra Thankmara (syna Hatheburgy, manelky Jindicha Ptnka). Revolta pokraovala i nsledujc rok. Giselbert, lotrinsk vvoda, psahal vrnost zpadofranskmu panovnkovi Ludvkovi IV. a Otv mlad bratr Jindich pipravoval spolu s mohuskm arcibiskupem Otovu vradu. Povstn skonilo v roce 939 Otovm vtzstvm v bitv u Andernachu, ve kter Eberhard s Giselbertem padli. Jindich utekl do zpadnch Frank, kam zanedlouho vpadl Hugo Velik s armdou na rozkaz Oty. V roce 941 dolo mezi bratry k dohod a kdy Ludvk uznal svrchovanost Oty nad Lotrinskem, armda se sthla.
vce na https://cs.wikipedia.org/wiki/Ota_I._Velik%C3%BD)
 
Datum:
06.08.2019  09:46
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
6. srpen - Svtov den boje za zkaz jadernch zbran

6. srpna 1945 se v tento den stala jedna z nejhorch hrz, kter me lovk lovku zpsobit. Byla svrena atomov bomba na Hiroimu. Zahynulo tehdy vce ne 80 000 lid a desetitisce lid zemely pozdji. Dal destky tisc lid trpli i dodnes trp v dsledku radioaktivnho spadu. Jin den ne prv 6. srpen proto ani nemohl bt vybrn jako den boje proti tmto stralivm a nelidskm zbranm.

 
Datum:
05.08.2019  08:27
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
5. srpna 1884 byl poloen zkladn kmen sochy Svobody na Ostrov svobody u New Yorku v USA. Od roku 1664 je Ostrov svobody soust New Yorku.

Socha je vysok 46 metr, spolu s 47metrovm podstavcem je vrchol pochodn ve vce 93 metr nad zem. Socha v 205 tun, v obvodu m 10,6 metru, sta maj ku 91 centimetr. Prav pae, drc pochode, je dlouh 12,8 metru; jen ukazovek je dlouh 2,4 metru. U nohou Svobody le rozat pouta tyranie. V lev ruce dr socha desky pedstavujc vyhlen nezvislosti, je na nich npis JULY IV MDCCLXXVI (4. ervence 1776, den vyhlen Deklarace nezvislosti). I jej koruna se sedmi paprsky je symbolem svobody, kterou m vyzaovat pes sedm mo do sedmi kontinent.
(zdroj:internet)
 
Datum:
03.08.2019  11:27
Od:
LenkaP (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
... vera nebyl as pipomenout tento vznmn den (!) tak pipomnm dnes...

2. srpen - Den suchho zipu

Urit je to vznamn objev s vysokou uitnou hodnotou pro irokou veejnost. Vvynalezl jej George de Mestral roku 1941 a to dky svmu tynohmu mazlkovi. Kdy se s nm pi prochzce se prodrali kovm po pchodu dom byl jeho pes cel obalen semnky s hky z rostlin. Fascinovn silou jakou to na srsti psa drelo, si vzal jedno semnko pod mikroskop, na zklad toho zjistil e jsou na semenu mal hky a zaal experimentovat a vymlet jak to pout. Dnes u je pro ns such zip naprosto bnou zleitost a vichni to bereme jako samozejmost.
 
Datum:
01.08.2019  07:01
Od:
LenkaP (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
1. - 7. 8. Svtov tden kojen

O dleitosti a prospnosti kojen se toho ji mnoho napsalo a jist i mnoho nape. Stle jsou eny, kter sv dtko nekoj i kdy by mohly. Svtov tden kojen se sna pispt k tomu, aby bylo mnohem vce informac o nezbytnosti kojen, aby zdravotnci a lkai byli sprvn poueni a schopni enm s kojenm pomoci, aby enm bylo umonno krmit sv dt mateskm mlkem i v ppad oddlen od miminka.
Vce na: http://www.porodnice.cz/clanky/svetovy-tyden-kojeni
 
Datum:
31.07.2019  19:10
Od:
LenkaP (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
31. ervence 1556 zemel panlsk lechtic a zakladatel jezuitskho du Ignc z Loyoly. Byl zaujat mylenkou zaloen kesanskho du, kter by obdobn jako dy rytsk, avak pouze duchovn silou, hjil a il kesanstv. Po delch jednnch s papeem byl roku 1540 potvrzen nov d - Tovarystvo Jeovo.
Reim zobrazen: ve / strom
    Star pspvky >>>