Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Radana,
ztra Albna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zobrazen diskuse
Reim zobrazen: ve / strom
Zpt na seznam diskus
Vznamn dny
Datum:
10.12.2018  11:31
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
10. prosinec - Den lidskch prv

10. prosince 1948 pijalo 48 zem svta Veobecnou deklaraci lidskch prv - tehdej eskoslovensko se zdrelo hlasovn. O dva roky pozdji pi tto pleitosti OSN vyhlsilo i Den lidskch prv.

Podle vyjden OSN jde o den, kter m mt pedevm symbolick charakter, m bt varovnm vem, kte by chtli zneuvat prv lovka, a tak m bt tento den podporou vem, jejich prva jsou poruovna. Kadoron se v tento den oceuj lid, kte se vznamn zasadili o dodrovn lidskch prv.
 
Datum:
05.12.2018  06:24
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
5. prosinec - Mezinrodn den dobrovolnk

Vyhlsila jej OSN roku 1985, poprv se pipomnal a o rok pozdji. OSN tak vyhlsila Rok dobrovolnk, aby tuto aktivitu jet vce podpoila. Dobrovolnci ve svm volnm ase pomhaj bez nroku na finann odmnu. Dobrovolnictv se dky obecn prospnm organizacm spn rozvj i u ns.
 
Datum:
03.12.2018  10:01
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
3. prosinec - Mezinrodn den osob se zdravotnm postienm

Vyhlen byl OSN, ale pipomnme si jej od roku 1993.
M upozorovat na problmy, se ktermi se postien lid setkvaj. Kad rok se v rmci tohoto dne kon ada akc, kter m pispt ke zlepen situace postiench lid.

***

Den bez pesticid -

vyhlsila spolenost Pesticide Action Network International v roce 1998 na pipomnku jedn z nejvtch chemickch katastrof, kter se udla v noci ze 2. na 3. prosince 1984. V indickm Bhoplu dolo k havrii v tovrn na vrobu pesticid a do okol uniklo velk mnostv jedovatho plynu. Dsledkem byly tisce mrtvch krtce po havrii, dal tisce lid, kte zemeli na nsledky otravy, a statisce lid s trvalmi nsledky.
 
Datum:
02.12.2018  06:17
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 

2.12. - Svtov den potaov gramotnosti

Mezinrodn den potaov gramotnosti m upozornit na nov technologie a skupinu lid, ke kterm jet nedorazili. V tento den mnoho instituc - koly, obecn ady apod. podaj akce i kurzy, kde se lid mohou s vpoetn technikou seznmit.
 
Datum:
01.12.2018  09:14
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
1. prosinec - Svtov den boje proti AIDS.

Nemoc AIDS je velkm celosvtovm problmem. Zejmna v rozvojovch zemch jsou tisce lid nakaeny virem HIV. Pli mnoho lid umr po nerovnm boji s touto stle jet nevylitelnou nemoc. Svtov zdravotnick organizace proto vyhlsila Den boje proti AIDS.

Stalo se tak roku 1988. Smyslem dne je sdlet nejnovj poznatky o lb tto zken nemoci a informovat veejnost o monostech ochrany. V ad zam se konaj sbrky, jejich finann vtek je vnovn na boj s touto zkenpu nemoc.
 
Datum:
30.11.2018  12:50
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
30. listopadu 1997 podala vlda R demisi.

Prezident Vclav Havel ji pijal, povil pedsedu KDU-SL nalezenm osobnosti, kter by sloila novou vldu. Klausova vlda tak vldla v demisi a do 2. ledna 1998, kdy byla jmenovna poloednick vlda Josefa Toovskho. V n byli zastoupeni nkte lenov KDU-SL, ODA a odpadlci z ODS, kte pozdji zaloili Unii svobody. Poloednick vlda vykonvala mandt do pedasnch voleb, kter se konaly v ervnu 1998.
 
Datum:
29.11.2018  08:15
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
29. listopad - Mezinrodn den solidarity s lidem Palestiny

Roku 1947 rozhodlo Valn shromdn OSN o zaloen dvou stt, Izraele a Palestiny. V roce 1977 Valn shromdn OSN rozhodlo o vzniku Mezinrodnho dne solidarity s palestinskm lidem. Clem je dosaen mru v tto problematick oblasti.

 
Datum:
28.11.2018  16:49
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
28. listopad - Mezinrodn den nekupovn nieho

Tento den navazuje na den bez nkup. Spousta lid kupuje spoustu zbytench vc, bez kterch se d t. Podporujeme tmto dnem i teba ivotn prosted. Smutnm paradoxem je, e spousta lid nakupuje velk mnostv komodit, bez ohledu jestli na to maj a dostvj se tm do dluhov pasti.
 
Datum:
25.11.2018  11:13
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
25. listopad - Mezinrodn den za odstrann nsil pchanho na ench

Organizace za prva en vyhlsily Den za odstrann nsil na ench v roce 1981, OSN pak v roce 1999. Den je pipomnkou brutlnho zavradn t sester Mirabalovch v roce 1960. Podle odhad zaije jakoukoli formu nsil a 70 procent en.
I proto se OSN rozhodla spustit velkou kampa, kter by mla pomoci k odstrann nsil. Je velmi dleit na tuto problematiku neustle upozorovat a poukazovat na nejrznj druhy nsil.
 
Datum:
20.11.2018  08:15
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
20. listopad - Svtov den dt

Dne 20. listopadu Valn shromdn OSN pijalo mluvu o prvech dtte. Pijalo ji ji vce jak 200 stt. esk republika se pipojila v roce 1992. mluva obsahuje lnky, kter obsahuj napklad to, e dt nem bt zneuvno, trno, e kad dt m prvo na ivot, dt nesm bt oddleno od svch rodi nejsou-li pro to zvan dvody amno dalch lnk.

Na stejn den je uren i "Svtov den dt". Npad vyhlsit tento den vznikl ji v roce 1954. O 5 let pozdji (v roce 1959) byla schvlena Deklarace prv dtte. M nm pipomenout, e i dti maj sv prva.
 
Datum:
15.11.2018  15:09
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
15. listopad - Den vznnch spisovatel

PEN klub, jakoto organizace zasazujc se o lidsk prva, roku 1993 vyhlsil vznamn den, a to Den vznnch spisovatel. V esk republice je to doba natst ji minul, ale stle jet jsou zem, kter potlauj svobodu slova.
 
Datum:
14.11.2018  09:14
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
14. listopad - Svtov den diabetu

Dne 14. 11. 1891 se narodil Frederik Banting, kanadsk lka, kter stl za objevem inzulnu a jeho lebnch ink u lid trpcch cukrovkou. Za tento objev zskal v roce 1923 Nobelovu cenu za fyziologii a medicnu. Cukrovka je zvan nemoc, kter me v nejkrajnjch ppadech konit amputac, ztrtou zraku. Zabrnit propuknut nemoci i alespo pomoci jejmu zmrnn me zdrav ivotn styl. V rmci Dne diabetu se kon ada osvtovch akc a men cukru v krvi.
 
Datum:
13.11.2018  18:20
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
13. listopad - Mezinrodn den nevidomch

Pipad na vro narozen mue jmnem Valentin Hay (1745-1822). Hay byl odbornkem na star psma, co ho pivedlo k mylence umonit etbu i nevidomm pomoc relifnho psma. Zaloil tak prvn kolu pro nevidom, kde studoval i nevidom Louis Braille.

***

Mezinrodn den dobrosrdenosti. Byl vyhlen na 3. konferenci Svtovho hnut dobrosrdenosti v Singapuru 17. - 18. listopadu 2000. Jeho podstatou je inpirovat jednotlivce k vt laskavosti a dobrosrdenosti, pekonat hranice sv kultury, rasy, nboenstv a spojit nrody k vytvoen lep svta. Nkdy sta mlo - zat u sebe.
 
Datum:
09.11.2018  10:39
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
9. jen - Mezinrodn den boje proti faismu a antisemitismu

V noci z 9. na 10. listopadu dolo k tzv. kilov noci. Nacisticky smlejc lid vyli do ulic a niili veker mon idovsk majetek. Rozbjeli vklady idovskch obchod, zapalovali synagogy i idovsk domy, nkte id byli zavradni, jin pevezeni do koncentranch tbor. Bohuel, pko na idech tm zdaleka nekonilo, spe zaalo. Nevinn lid byli jen pro svj pvod vystaveni nelidskm podmnkm, umrali v bd, hladov, nemocn, potupen. A to jen proto, e se narodili jako id.
 
Datum:
31.10.2018  06:56
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
31. jen - Svtov den spoen

Byl vyhlen v roce 1924 na Mezinrodnm kongresu spoitelen v Miln. Snahou bylo rozit povdom o monostech spoen mezi lidmi. V souasn dob nkter banky v rmci Dne spoen nabz rzn vhody a levy, pokud si u nich zalote njak spoc et.

Svtov den spoen pipad vdy na posledn jnov den, tedy 31. 10. Dleit ale je, aby bylo z eho uspoit :-)
Reim zobrazen: ve / strom
    Star pspvky >>>