Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Prokop,
ztra Cyril a Metodj.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz
Radme si na SeniorTipu
Vechno kolem potaov grafiky, grafickch efekt, focen, pravy fotografi.      Vechno kolem pota, software, hardware, modern komunikan technologie      Internetov sociln poradna      Astrologie, horoskopy a jin...      Run prce, vyvn, oknko dovednost      Kvtiny, kvtinky, zahrada, rostlinky      Kosmetick a zkrlovac oknko      Va, vam, vame
Run prce, vyvn, oknko dovednost
 
Rubrika nen klasickou poradnou. Slou pouze k vmn vlastnch zkuenost a nmt k danmu tmatickmu okruhu. Za vzjemn rady nenese sprva strnek dnou odpovdnost a k danm radm pistupujte s rezervou. 
  
- dotaz uivatele
  
- odpov odbornka
  
- reakce uivatele

Zvolen tma - mamininy vivky
Datum:
23.02.2008  22:23
Od:
babka Rozrka (anonymn uivatel)
Tma:
RE: mamininy vivky
Piloen soubory:
Typ Nzev Velikost Zobrazit Uloit
pohdkov nstnka.jpg 895Kb
muelnov ubrus.jpg 863Kb
nstnka.jpg 865Kb
nstnka za kanapem.jpg 736Kb
 (Soubor ulote kliknutm na ikonu diskety.)
Oli, tak tu ervenou nstnku jsem dlala vyloen na objednvku - sestra mla ptaedest a moc si ji pla. Take motiv mi nakreslila pan emelkov a text dodala sestra podle vzpomnky na mamininu vivku zhruba ped tmi edesti lety. A piloen obrzky jsou z vivek "z kufru", kter jsem si vyprosila po rodin a znmch. Mm jich vce, ale ne vechny jsem stihla pipravit a nafotit. Teba prv na tom muelnovm ubruse je u vada na krse - v jednom mst se asi v dlce 10 cm vytrhla ltka z aury - porate mi, jak to spravit?
Datum:
21.02.2008  15:38
Od:
Kotaka (anonymn uivatel)
Tma:
RE: mamininy vivky
Tak nco takovho jsem mla na mysli, kdy jsem psala, e ten vzor hledm. Babika ji mla ale vyitou barevn. A i jednobarevn je hezk.
Datum:
18.02.2008  23:43
Od:
babka Rozrka (anonymn uivatel)
Tma:
RE: mamininy vivky
Piloen soubory:
Typ Nzev Velikost Zobrazit Uloit
pro Liduku.jpg 871Kb
 (Soubor ulote kliknutm na ikonu diskety.)
Tak tohle je m posledn vivka.
Datum:
07.02.2008  00:28
Od:
babka Rozrka (anonymn uivatel)
Tma:
RE: mamininy vivky
Mamininy vivky opatruji jako oko v hlav, ale tak je pouvm. Uloen jen na dn prdelnku nemaj vznam - tam je nikdo neuvid a nepokoch se s nimi. K tm kuchakm - jednu mm jet od maminky, vyitou snad ped 55 lety, a pak jet jej rukou vyit dva ubrusy (mimochodem, jsou vyvan na jemnm bavlnnm prostradle). Ale ty vyvala snad jet ped tm, ne jsem se narodila. asem jsem vyila po ubruse a kuchace i svm dvma dcerm do vbavy, a potom znmm, pbuznm ... A vyvm dodnes. Proto jsem radost zajsala nad fotografi vivky Zahualy lesy... - tenhle motiv jet neznm! Moc vs prosm, jestli mte nkdo opravdu star motivy kuchaek a mete je nafotit, budu velmi vdn za inspiraci.
Datum:
12.09.2007  17:55
Od:
Jitka (anonymn uivatel)
Tma:
RE: mamininy vivky
Opravdu to byla krsn doba.Moje maminka mla na zdi podobnou vyvanou deku a na n bylo napsno "Host do domu Bh do domu". U to ale bylo vetch tm stlm pranm. Taky to mohlo bt pkn star, protoe maminka to mla jet po sv mamince.Dv se bl prdlo blilo na slunci. Mokr se to rozloilo na trvnk, kdy svtilo slunko a stle se to kropilo. Taky se nepralo v takovch agresivnch prcch ale pouvalo se mdlo Helada s jelenem.drba hkovanch i vyvanch vciek d prci ale stoj to za to.
Datum:
17.02.2006  14:52
Od:
ZdekaT. (anonymn uivatel)
Tma:
RE: mamininy vivky
Jarce. Chce ct, e je jet mon dneska najt chalupu, kde bude na pd vojensk kufr nebo truhla se starmi vcmi? Domek, kter nen zvenku i uvnit "zrekonstruovan" k obrazu panelku? Kde bude vont erstv zoran pole a vn rozvenho hnoje? Zdrav Ti zvidm, es nala chu a vli si takovto domek podit, asi m hodn ikovnho mue. Zkus nafotit a poslat- takov polika s porcelnovmi koenkami a kanrky, jak nm ukzala Vlasta, to mus bt parda. A kdy to jet nkdo i um vytvoit i dnes, asnu, skuten.
Datum:
17.02.2006  14:37
Od:
ZdekaT. (anonymn uivatel)
Tma:
RE: mamininy vivky
Ale stejn to muselo bt Vlasti krsn, t v t dob, myslm tm krsn pro oko, nejenom vivky, ale i porceln, nbytek ze deva. Mj mu je od Beclavi, byla jsem tam jen jednou, na hodech asi ped dvaceti lety, a kroje jenom semotamo, ale staek i staenka jet bn chodili v tch ne svtench krojch. Ale voda jenom ve studni - to pran kroj muselo bt problmem, tolik suknic. I kdy - dtstv jsem strvila sice v inku, ale taky se studenou vodou na spolen chodb, suchm WC ve dvoe, v pokoji, kde se spalo, nebyla ani kamna - a neubylo mn, mon naopak. Je to bezva v lt nkde na chaloupce, ale pro bn ivot s vce dtmi, no nevm, jak bych to zvldala.
Moje babika hkovala na ona obrovsk inkov okna dlouh zclony z pze. Jednu z nich jsem vozvala sebou v rmci svho "broovanho" ivota po vlastech eskch /mockrt jsem se coby svobodn sthovala/ - a zclona se mnou. Pak mn ji jednou, sloenou a nakrobenou, seraly myi, zstalo z n tisce malinkch kousk. Od t doby nemm myi rda...
Datum:
16.02.2006  17:25
Od:
Vlasta (anonymn uivatel)
Tma:
RE: mamininy vivky
Piloen soubory:
Typ Nzev Velikost Zobrazit Uloit
Kulat-maminky.JPG 153Kb
 (Soubor ulote kliknutm na ikonu diskety.)
ZdekoT, zdravm T. Mamininy vivky (i tetiny) se stle za jejich ivota pouvaly. Teta zemela 1999, mamka 2001. Te mm stle na gaui mamin kulat vyvan polt a obas dm na stl ubrus. Ostatn deky a kuchaky jsou ve skni. S pranm a ehlenm nemm extra zvltn zkuenosti. Zejm bl pltnko by se mohlo vyprat s pidnm njakho odbarvovae, ale zkuenosti s tm nemm. ehlen je pracn. Mus se opatrn, aby se neroztrhly drovan vivky a mus se ehlit prdlo vlhk.
K tm krojm. Nikde u se tady bn kroje nenos, jen sem tam njak star osoba jet vedn kroj. obleen oblk. Jinak se kroje oblkaj u jen pro slavnostn pleitosti, hody, jzdy krl, slavnosti, kroj. plesy apod. U moje babika, kter se narodila v r. 1869 byla ,,mstsk,, jeliko pracovala ve mstech, v Ostrav, Opav, Vdni ... Moje mamka nar. 1906 a teta nar. 1904, ob byly vyuen pnsk a dmsk krejov, byly za svho mld velice modern, ale ob mly vlastnorun it a vyvan kroje pro sebe i pro sv manely. Ale ty kroje se v na rodin nosily jen pro slavnosti. Civiln obleen je pece mnohem pohodlnj na bn noen.
Datum:
15.02.2006  14:25
Od:
ZdekaT. (anonymn uivatel)
Tma:
RE: mamininy vivky
Vlasti, j mm po babice /nar. 1895/ vyvan ubrus s malmi ubrousky, takov ty obvan drky /omlouvm se, ale j se v technikch nevyznm, nemm dnou trplivost na vyvn ani na dn run prce - nco jako jsou rukvce u kroje/. Na stl jsem ho dala jen jednou - mu okamit na nj vylil kafe a pak jsem si ho dala na stl pro sv poten, a nikdo nebyl doma, to se podailo za mho skoro ticetiletho manelstv snad dvakrt. Ty mal ubrousky jsem pouvala astji, ale nedoki je znovu vyprat tak, aby byly znovu ndhern bl, ani vyehlit. Porad? Je to na takovm bavlnnm pltnku. Z Tvho povdn jsem se dovdla, e jsi z Uherskho Hradit - obas projdm, chci se zeptat - tam se jet chod ve krojch, nebo jsem mla jen tst a z autobusu nhodou nkoho v kroji vidla?
Datum:
19.10.2005  15:52
Od:
Vlasta (anonymn uivatel)
Tma:
RE: mamininy vivky
Ahoj,vtej mezi ns,Jarko!Jsem rda, e se Ti mamininy vivky lb a inspiruj k dal vtvarn a uiten innosti.Mj se fajn a poli fotky Tvch prac.
Datum:
17.10.2005  17:55
Od:
Jarka (anonymn uivatel)
Tma:
RE: mamininy vivky
Dobr veer, jsem tady nov, zatm se na Seniortipu orientuji. Zaala jsem v ne zrovna dobr rubrice - deprese. Ale tohle je lep. Snad mm dost ikovn ruce a od mld si ikovnch a pracovitch rukou povauji. Kdy jsem se vdala, umla jsem minimum, ale asem jsem dti obila i vetn zimnch kabt. Na "dchod" se tm, e budu dlat vci, na kter nebyl as. Touila jsem po klasick vesnick chalup a , kde se vechno nevyhazovalo. Babika dokzala zuitkovat sebemen hadek, ale tak, e z nho vznikla krsn nov vc. A tak kdy jsem si podila tu chaloupku, sice rozpadlou a na dluh, u pt rok tam opatruji jako oko v hlav poltky, kanrky, tykovn po babice, mamince, vyspravila jsem krajeky a doufm, e pidm i sv vci. Mamininy vivky mi budou inspirac. Toum si vyt vlastn kuchaku, ta naim nezbyla. Nem nkdo dal inspiraci? Dky.
Datum:
27.04.2005  13:51
Od:
Vlasta (anonymn uivatel)
Tma:
RE: mamininy vivky
Magdalenko, vecko, co si mamka jet za svobodna vyila do vbavy, se u ns normln pouvalo. Nkter vci jsou ji vypran, vybledl, ponien,
vdy je to na nich i vidt. Napklad ten vyvan kulat poltek je vybledl. Mm ho jet i j. Nkter kuchaky i ubrusy jsou ji pranm pokozen. Je to na nich tak vidt. Maminka mla vyvanou celou vbavu a bylo toho dost, take nkter kousky vydrely v dobrm stavu dodnes, ale pouvalo se vecko. Ahoj!
Datum:
26.04.2005  18:55
Od:
Magdalena (anonymn uivatel)
Tma:
RE: mamininy vivky
To je moc pkn. A promi naivn dotaz, to na takovm pracn vyvanm polti opravdu spala, nebo byl jen pardn?
Datum:
26.04.2005  09:28
Od:
Vlasta (anonymn uivatel)
Tma:
RE: mamininy vivky
Piloen soubory:
Typ Nzev Velikost Zobrazit Uloit
P1010001.JPG 90Kb
 (Soubor ulote kliknutm na ikonu diskety.)
Pidvm jet vivku na polti. Maminka si vyila do vbavy lon prdlo.
Datum:
24.04.2005  07:59
Od:
Ludmila (anonymn uivatel)
Tma:
RE: mamininy vivky
Vlasti to nic nebylo, to je malikost, je to prce webmastra, ale j mu musm dt pokyn atd... To v, ne se asov doladme, tak to chvli trv. Jinak o nic nejde, hlavn vkldej a vkldejte, dal inspirace, j se na n rda koukm a vdycky si km, to si udlm, to si udlm:)
Ale to nevad, a budu v dchodu tak teba na to ve dojde. Zatm potm oko a to je tak dleit. A urit je ns takovch mnoho. Pokud se nemlm, tak to taky jist nkdo dal potvrd.
 
    Star pspvky >>>