Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Karolna,
ztra Jindich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

 

 

 

 

 

Fotografická sout o cenySout probh v mscch ervenec, srpen, z 2009. Do velkho finle vmsci jnu 2009 bude vybrno 40 fotografi. V listopadu 2009 probhne vyhlen vtz soute.

Sout je urena všem registrovaným lenm a tentokrát se týká tchto tématických okruh:

 

- Svt zvíat
- Léto budi pochváleno
- Zobrazení protiklad/kontrasty


Registrovaný návštvník me vloit kadý msíc 5 fotografií. Vítzové soute obdrí vcné ceny.

 1. Soute se mohou zúastnit pouze registrovaní lenové

 2. Sout je urena amatérským fotografm

 3. Hlasovat me kadý návštvník portálu SeniorTip.cz

 4. Úastníkem soute se stává kadý, kdo vloí fotografii (ve formátu JPG)

 5. Poadatelem soute je Spolenost senior, ob. sdruení (dále jen poadatel)

 6. Vítze vcných cen vybere odborná porota

 7. Do hodnocení soute bude zaazen kadý úastník, který splní pravidla této soute. Poadatel je oprávnn vyadit ze soute fotografie, které:

  • budou obsahovat prvky násilí i erotické prvky v rozsahu pekraujícím pípustnou míru nebo míru vhodnou pro zamýšlený úel uití fotografie,

  • budou porušovat i by mohly porušovat práva tetích osob, i budou obsahovat prvky, jejich uití anebo šíení by porušovalo práva tetích osob,

  • které budou v rozporu s tmito pravidly,

  • které budou (i jejich uívání by bylo) jinak v rozporu s eským právním ádem, veejným poádkem i dobrými mravy.

 8. Vloením soutní fotografie úastník potvrzuje své autorství a souhlas ke zveejnní.

 9. V pípad, e bude zjištn pokus o podvod pi hlasování, me poadatel odebrat fotografii hlasy nebo provést její vyazení

 10. Uivatel, který provádí vkládání fotografie je zodpovdný za její obsah

 11. Výherci budou o výhe vyrozumni na stránkách Seniortip. Poadí cen není stanoveno.  

 12. Organizátor soute si vyhrazuje právo kdykoliv v prbhu trvání soute pozmnit pravidla, fotografie stáhnout ze zveejnní i sout úpln zrušit bez udání dvodu.

 13. Úastí v souti  vloením fotografie vyjaduje úastník souhlas s pravidly a podmínkami soute

 

Jaké jsou ceny?

Ceny jsou rozmanité nap.: sluchátka pro Skype, webová kamera s mikrofonem pro Skype, USB Flash disk, bezdrátová myš pro PC, knihy a další…

Ceny do soute vnovali:Spolenost senior, ob. sdruení, firma Libor Holub NetTip, Rena Sosýnová, Ludmila Holubová.

 

Fotografie pro jednotlivé msíce:


Vyhodnocen soute