Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Xenie,
ztra Ren.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

 
MALOVÁNÍ v operaním systému Windows XP
Pojte si hrát!
 
2. lekce
Vytvoení nového obrázku a jeho uloení
 
 
 
 
Po otevení programu se automaticky oteve i istá bílá plocha, na které budeme malovat. Velikost této kreslící „tvrtky“ si meme libovoln zmnit.
 
Nastavení velikosti obrázku:
Velikost obrázku mete zmnit bu taením úchyt umístných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku a to tak, e na úchytový bod najedete kurzorem, který se zmní na árku oznaenou dvmi šipkami. Pak teprve zmáknete levé tlaítko myši a taením upravíte velikost.
Nebo velikost obrázku zmníte také tím, e v nabídce Obrázek klepnete na píkaz Atributy. Ve skupinovém rámeku Jednotky klepnte na mrnou jednotku, kterou chcete pouívat k urení šíky a výšky. Zadejte hodnoty do polí ŠíkaVýška.
 
Jednoduchá kresba:
Na Panelu nástroj zvolte nástroj Tuka umístním kurzoru nad ikonu Tuky a stisknutím levého tlaítka. Na dkaz, e je nástroj zvolen a aktivní, se políko zobrazí zamáknuté. Jakmile piblííte kurzor ke kreslící tvrtce, zmní se v tuku. Nakreslete ernobílý obrázek. Pokud pi kreslení udláte nepovedený tah, lze ho navrátit zpátky funkcí Zpt z nabídky Úpravy.
 
Uloení obrázku:
Základní nabídce je na prvním míst nabídka Soubor.
Kliknte na píkaz Uloit. Oteve se okno na ukládání obrázk. V kolonce Uloit jako typ vyberte formát, do kterého obrázek uloíte. Pro naší potebu je to JPEG. O dalších formátech a zpsobech ukládání si povíme pozdji.
Zadejte název obrázku a odkliknte píkaz Uloit. Obrázek se automaticky zkomprimuje.
Pokud chcete kreslit další obrázek kliknte v nabídce Soubor na píkaz Nový. Oteve se nová bílá tvrtka pedchozího rozmru.
 
Jak vloit zpracované zadání do odkazu Radíme si – Poítaová grafika:
Otevete stránku s názvem KURZ MALOVÁNÍ
Kliknte na píkaz: Reagovat na tento píspvek
Oteve se ped vámi okno Reakce na píspvek
Vyplte své jméno, a do kolonky Téma dotazu napište název lekce, ke které je úloha vypracovaná.
Do okna Text napište odpovdi na otázky.
Pro vloení obrázku kliknte na tlaítko Procházet…, které patí ke kolonce s názvem Piloení soubor.
Otevené dialogové okno vám umoní projít vlastní sloky a zvolit poadovaný soubor. Kliknte na Otevít.
Tímto klikem, se cesta souboru objeví v kolonce Piloení soubor. Kliknte na píkaz Piloit soubor.
Dole na stavovém ádku naskoí zelené prouky, pesn takové, jaké se objevují pi naítání internetových stránek. Ty prouky sledujte, teprve, a se natou všechny a zmizí, je obrázek skuten piloený. Kdybyste ukonili stahování dív, neobjevil by se.
 
Odpovzte si na otázky:
1. Vlastními slovy eknte co je to Windows a co program Malování?
2. Co je rastr?
3. Kterými zpsoby lze upravit velikost kreslící plochy?
4. Jak poznáte, e zvolený nástroj je aktivní?
 
Provete toto cviení:
1. Otevete program Malování a upravte velikost kreslící plochy na tyto rozmry:
Šíka    410 pixel
Výška  560 pixel
2. Nakreslete na tento rozmr kreslící plochy jednoduchou ernobílou kresbu pavuiny a ulote.
 
Opakování je matka moudrosti, proto na první a druhou otázku naleznete odpov v první lekci.
 
Nakreslený obrázek vlote do Okénka Radíme si, na stránku s názvem  - Naše první pokusy.
 
 
 
 
Prosím pistupujte k tomuto kurzu jako k poítaové he a dodrujte pravidla. Zadání, která budu prbn dávat mají svojí posloupnost a povedou vás mnoha zajímavými úkoly. Na konci celého kurzu budete znát mnoho nových vcí a ti, co dosud nemají vztah ke kreslení, se budou divit, jak pkn kreslí a malují a nestojí je to ádnou námahu.
 
Dnešní úloha je nakreslení pavuiny. Me být i abstraktní a kostrbatá. Ti zkíená vlákna s tekou uprosted jako pavoukem, mi úpln postaí, pokud si zatím nejste svým kreslením jistí. Vy zdatnjší, co ovládáte i jiné nástroje, si niím jiným nepomáhejte. Kresba musí být ernobílá a kreslená pouze a jen tukou! Pokud máte schopnosti na víc, ne jen na ti zkíená vlákna, pemýšlejte o bohatém vypracování krajkové pavuiny, nataené teba na okn plném kvtin, nebo jiném atraktivním obrázku, jeho hlavním motivem bude pavuina, ale vše provete jen jako kresbu ernou tukou na bílém papíe.
Magdalena Vlachová