Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Tamara,
ztra Dalibor.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Piknik na behu Bajkalu

 

Jednou za as se mi podailo navštívit lokality ním zajímavé a souástí tchto toulek bylo asto i seznámení s místnými specialitami. Do pamti se mi zapsaly nejen nevšední pochoutky, ale i místa a zpsoby, jak se podávaly. Ochutnal jsem tak kus-kus v Tunisu, v berberské restauraci, vyhloubené v zemi, paellu na Ibize pod volným nebem nedaleko Magnetické hory, ivánskou na Medvdí louce v Tatrách, brambory, vaené v moské vod na Gran Canarii, ale do pamti se mi nejlépe zapsal svérázný „piknik“ na behu Bajkalského jezera. Zajímavé, e z honosného pikniku pod staletými platany loveckého zámku syn Marie Terezie v Laxenburgu si nepamatuji vbec nic, byl tak obyejn evropský.

 

Dlouhé roky jsme spolupracovali se Sibiským oddlením Akademie vd SSSR, se Sibiským energetickým ústavem v Irkutsku, kousek, coby kamenem dohodil od legendárního Bajkalu. Cílem mé poslední cesty na Sibi v roce 1988 byla úast na tzv. letní škole matematiky, která se konala pímo na behu jezera v Listvjance, malé osad, východisku mnoha návštv tohoto divu svta. Leí pímo u tzv. Angarských vrat, v míst, kde legendární Angara, eka bez pramene vytéká z Bajkalského jezera.

 

Angarská vrata ze Štítu erského

 

Nech vás název škola neplete, byla to malá regulérní svtová konference, zamená na aplikovanou matematiku. Našim doasným domovem se stal místní hotel, jak jinak, Bajkal.


Hotel Bajkal


Být u Bajkalu a neseznámit se alespo letmo s tímto nádherným výtvorem pírody, to by se nedalo odpustit. Náš první pldenní výlet smroval na jih, jen tak bez konkrétnjšího cíle. Hostitelé nás nalodili na tzv. malou expediní lo AV SSSR, Burevestnik. Pobeí je všude romantické, scenerie kratikých pláí se stídají s útesy obrovských skalních útvar, místy protkaných tratí nkdejší BAM – Bajkalsko-amurské magistrály, která po dostavb Irkutské vodní elektrárny, která zpsobila vzedmutí hladiny jezera asi o 1 m byla vyazena z provozu a nahrazena tratí novou. Po hodinách plavby jsme zakotvili v malebné zátoce.

 

Zátoka

 

Vystoupit z lodi se ukázalo trochu sloitjší, pedstavovalo menší sportovní výkon, prkaz dobré rovnováhy. Neobvyklým prostedkem je asi 25 cm široké prkno, pehozené z boku lodi na zem, pobité devnými píkami z lat. Ti šikovnjší a odvánjší po nm hrd odkráejí k zemi, tm mén zdatným se ze všech stran dostává pomoci.

 


Opustit palubu není tak jednoduché

 

A jsou opt všichni na pevné zemi, piknik se me pipravit, naped je nutno zaloit ohník, na poádnou vtev, openou o náleité kameny se povsí kotlík. Hlavním chodem bude vaená ryba, spíše pesnídávková rybí polévka, povstný bajkalský omul, místní pedstavitel lososovitých. Ryby nachytala posádka u zrána, hostitelky pivezli vše potebné, zeleninu, koení, sl…

 

Ješt se meme porozhlédnout po okolí, behy Bajkalu jsou rznorodé, pístupné pláe stídají strmé behy.

 


Bajkalské pobeí

 

Ne se obd uvaí, podává se studený pedkrm, co jiného, ne omul. Ale nejprve malý aperitiv. Pro ty, kdo dávají pednost nápojm osvdeným a známým kalíšek (spíše sklenika) vodky, asi 100 gr – tu i jinde v Rusku se lihoviny mí na gramy, 100 gr = 1dcl. Pro ty odvánjší, pro experimentátory „spirt dlja pitia“, asi sibiská specialita 95 procentní líh. Pro tak silný vám obratem místní vysvtlí: vody je všude v tajze dosti, k emu se s ní nosit. Souasn vás pouí jak tento ohnivý nápoj pít; mén zdatné pi pidusil. Pipravíte si sklenici vody, do úst naberete hlt špiritusu – pozor, nepolykat – a spláchnete vodou. Podkoval jsem, odmítl, zstal u osvdené vodky. Ješt m pouili, ádáš-li o nápoj, nehr to ze sebe, neukvapuj se, trochu zauvauj: 100 gram mávo, 200 mnogo, davaj dva raza 150 !

 


Vaí se obd

 

Piknik me naplno vypuknout. Nejprve se podává jako pedkrm studený omul, nakrájený na kousky, hostitelky pamatovali na chlebík, citron k pokapání, cibuli. Úprava tak trochu pipomíná sardinky v oleji, je chutná, i kdy trochu neobvyklá. Zajímám se, jak se tato pochoutka pipravuje, jakým olejem se konzervuje. Místní se na mne hezkou chvíli nechápav dívají, potom kdosi pece jen pochopí smysl mé otázky. Zasmje se: je to jednoduché, rybu vylovíš, usmrtíš, vyvrhne, nakrájíš, podáváš! V aludku se mi cosi nebezpen pohnulo, rychle ádám o hlt „spirtu dlja pitia“, po chvilce spolehliv nastolí narušené ekvilibrium v mých vnitnostech.

 

Hlavním chodem je vaený omul, chutná jedinen bez vodky, po vodce i po „spirtu“, hlavním nápojem je voda z Bajkalu, vdy je to nejvtší svtová nádr nejistší pitné vody (kontroverzní celulózka je a na druhém behu, vzdálená asi 40 km). A pro zájemce vodka i „spirt dlja pitija“.

 

Vracíme se v podveer, Angara nad Litvankou nám ukazuje jednu ze svých mnoha tváí, tu vlídnou.


Jedna z tváí Bajkalu

 

Zítra nás eká výlet na sever, i na ten vás asem pozvu.

 

Poznámka: Obrázky byly snímány na diapozitiv a pozdji pefotografovány na digital.

 

Imrich Lnecz

 

Další lánky autora:

Zpívá celá rodina