Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Bla,
ztra Slavomr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

O chudch a bohatch pensistech v Nizozem

U po adu jsme leny sdruen holandskch senior, kter vydv svj asopis Plus magazin, za ron pedplatn 38 , je to zrove lensk pspvek tohoto Klubu senior. asopis zsobuje tene nejrznjmi informacemi a  zajmavostmi, speciln pro seniory vybranmi, reportemi z cest, lnky a povdkami od senior pro seniory, nabdkami dovolench v mstech, kde je klid a phodn klima, jako i jin podmnky vhodn pro ns star - a mnoha dalmi dleitmi informacemi a radami z oboru mediciny, financ a prva. V jednom z poslednch sel byl lnek, i spe rozhovor, nazvan "Chud a bohat v Nizozem." Myslm, e by mohl zajmat i eskho tene, zejmna seniora. Pedstavuje nm dva protiklady : 72 letou Nelly Ruberg (ovou ) a 65 letou Nan Stoltehoff (ovou ). Reportr poloil obma stejn otzky, na kter pedevm Nelly odpovdala zcela oteven. Jej msn pjem je tvoen 806 AOW a malou pensiku z jinho zdroje, 58 . ( AOW ili Algemeene ouderdoms wet je holandsk sttn pense, pro kadho stejn, ale jen tm,  napklad  imigranti z roku  1968, kte maj nizozemsk obanstv ji celou nedostvaj, byla zavedena v roce 1956 a tak jim do roku 1968  za kad rok odetaj 2%. Ti Nizozemci, napklad eny v domcnosti, kter nikdy nepracovaly, dostvaj od svch 65 let tuto pensi, ti  kte byli zamstnni si k tomu samozejm vybudovali pensi dal ).

Pan Nelly nem nic ueteno, momentln si spo msn 45 , aby si mohla nechat udlat zubn mstek. Holandsk zdravotn pojitn plat toti jen kompletn zubn protzu. Tdn vybr ze svho tu v bance malou stku, za kterou si kupuje potraviny a jin vci v domcnosti potebn. Vechny platby v Holandsku jdou pes banku, jin monost nen, dn listono zde penze nenos v kabele, aby se mohl stt clem loupenho pepaden, jak tomu je v R. Tak tm pdem nikdo nenut pensisty bt  pslun den doma a ekat na pensi jako pejsek u boudy.  Nelly m mal byt, kter tvo obvac pokoj, kuchy, lonika a samozejm  koupelna a WC. Za tento byt plat 322 msn, obec j piplc 172 .  stka je proplcena pmo majiteli domu. S obleenm m pan Nelly tst - jedna jej ptelkyn zn  bohat dmu, kter m stejnou konfekn velikost jako Nelly a asto si kupuje nov vci.  Hodn jet zcela neobnoench at odkld. Z toho si Nelly vdycky vybere co se j lb a co potebuje,  zbytek pedv dl. Potebuje bohuel nosit dost drah orthopedick boty, na kter mus pokad piplatit 57 .

Konk, ili hobby,  nem Nelly mnoho: pomh nkolik hodin tdn v blzkm obchod, tak zvanm Wereldwinklu, ili Svtovm obchod, kde se prodvaj nejrznj produkty z tetho svta, nakoupen pmo od vrobc a kde vichni pracuj dobrovoln a zdarma. Tyto obchody jsou v kadm vtm holandskm msteku. Vnos jde na rzn dobroinn ely zase do zem tak zvanho tetho svta. Jednou za tden chod k ptelm hrt bridge, to j stoj jen lstek na autobus. Nkolikrt msn hraje tak bridge v dmskm klubu. Spolu se sousedkou m pedplacen provinn dennk a jen pro sebe Mikro-gids, pehled televisnch program.

Z elektrospotebi m v domcnosti jen televisor, ledniku, v Holandsku nezbytn kvovar, dle vysava a praku. 

Na dovolenou jezd s rodinou sv sestry, kad rok asi na tden do njak pronajat chatiky, bu v Holandsku, nebo v blzkm zahrani. Auto nem.

Na otzku, zdali si pipad bohat i chud, odpovd : Jsem celkem zdrav a ctm se tedy bohat. Kad msc, kdy dostanu odpis z banky a vidm pensi, kter mi tam pila, pomyslm si : to je prima, e ty penze vlastn dostvm "jen tak".

Co by si pla, je  vt byt s lonic pro vnouata, aby u n mohla pespat, kdy ji pijedou navtvit.  A kdyby mohla vyslovit jet jedno pn? Potom by chtla, aby se jej byt dal njak  pootoit, aby ml vc slunce ne tu hodinku denn jako te.

Pan Nan Stoltenhoff, kter prv dovrila 65 let a skonila tedy s prac, dostane tak AOW. k, e s tmto AOW, svoj pens zskanou ze zamstnn a pens po svch dvou zemelch partnerech krlovsky vyjde. dn sla ale neuvd. (V Holandsku se o platech nehovo, je zcela nevhodn ptt se na vi pjm, nikdo slun vychovan by to neudlal. I v zamstnn vichni jen tu, jak plat maj ostatn kolegov. Po zemelm partnerovi, jak mui tak en, dostv pozstal 70% jeho pense. Stejn je tomu u edn registrovanch svazk partner stejnho pohlav).

Vlastn jet dm, njak obligace a m ueten penze. O vi tchto obnos nechce mluvit. Je mono odhadnout, e jenom jej dm m cenu 400 - 500. 000 . Neme tak jmenovat dnou sumu, kterou pravideln vydv za potraviny, od pondl do ptku va toti pro rodinu sv vdan dcery, kde tak vee. ( V Holandsku je bn jen jedno tepl hlavn jdlo, veer ).

Naden vyprv, e v posledn dob "objevila" levn supermarkety Aldi a Lidl a zjistila, e j velmi bav lacino nakupovat. Kdy nem as, jako tomu bylo tm stle, kdy byla v zamstnn, nakoup samozejm i v dram obchod.

Jejch hobby je mnohem vc, chod s kroukem ptel do kina, do divadla, na prochzky a na veee do restaurac. To j stoj msn asi 150 . Tak rda cestuje. Na jae a v lt je na dovolen s dcerou a jejmi dtmi, na podzim jezd jet asi na tden nkam sama. Vloni byla napklad s pteli na Sicilii. Navtvuje tak kadoron na nkolik dn svho bratra v Anglii.

Svj dm jet splc ( hypotka je daov vhodn, zejmna pi vym pjmu). Msn splc 700 . Ostatn poplatky v domcnosti in 750 za ti msce.

M mal auto, Toyotu Yaris, se kterm najezd asi 5.000 km za rok. Pedplc si jedny noviny, dennk, ve uveden Plus magazin a televisn program VPRO gids.

(Vtina Holanan, kte tou, knihy nekupuje, ale pjuje si je v knihovn. Kad, kdo k nm pijde poprv na nvtvu, je nesmrn udiven tm, kolik mme doma svch vlastnch knih ve vech monch jazycch. kaj asto ertem, e n dm je vlastn obezdn knihovna).

V domcnosti m pan Nan lednici, mrazk, praku, suiku, myku ndob, varnou konvici, dva kvovary, expressoapart, mikrovlnnou troubu, mixer, kuchysk robor, vysava a jet jin  drobn spotebie.

Bohat ani chud si nepipad. Ale pipout, e nem dn finann starosti a me si koupit vechno, co chce. k, e ivot k n byl dobr.

Jej pn? Chtla by najt ptele, "soulmate", prvodce na cesty po svt, u ne partnera pro kad den.

Ale jejm vbec nejvtm pnm je, aby nepeila sv dti.

Take jak vidte, mil ptel, jsou zde tak velk rozdly v ivotn rovni pensist. Uveden pklady jsou podle mho nzoru dost extrmn. Jak ale  mete pozorovat na ppadu "chud" pan Nelly, nen neastn i nespokojen, nect se osaml a ani by j nenapadlo chtt bydlet spolen s dtmi.  Holanan sice piln pstuj tak zvan sociln  kontakty, ale nade ve je jim jejich soukrom, jak kaj "privacy".  Tak zvan mt monost "zavt dvee a bt ve svm a sm".

Dal dleit sdlen : Vechny pense v Holandsku, i ta nejmen, jsou zdann.  Vichni pensist si plat kad msc zdravotn pojitn. Pensist zde tak nemaj zadarmo veejnou dopravu, existuj jen rzn slevy.  Na druh stran existuje cel katalog rznch monost, jak dostat v ppad poteby finann pomoc. A tato pomoc opravdu funguje. Seznam vech monost dostvaj pesist kad rok potou dom, s prosbou, aby se nevhali v ppad poteby pihlsit na radnici, kter ve zad.

Nakonec  vs prosm, abyste nepepotvali Eura na koruny. Jsou zde zcela jin cenov relace. Napklad u kadenka hrav zaplatte za myt , barven, sthn a tak zv. foukanou 80 .

ije se tu vlastn tak trochu podobn, jak v R. Jen jsou tu lid mnohem skromnj, nikdo se pli nechlub svm majetkem, je tu u po mnoho let skuten demokracie, plat tu zkony, db se na jejich dodrovn, stt je skuten sociln. Lid jsou zvykl si pomhat. Ne nadarmo je jedno z nejznmjch ren  toto: "Lep  dobr soused ne vzdlen ptel".

Jsou tu bohuel i temn strnky souit, v posledn dob se islamistit fanatici pokouej aktivovat meniny alochton a spolenost rzn rozkldat, ale to je celosvtov problm, kter budeme muset vichni spolen eit -  a zase zcela  jin kapitola.

Vra Pokorn