Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Xenie,
ztra Ren.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

ÁST PRVNÍ - KLIPART
 
MALOVÁNÍ v operaním systému Windows XP,
aneb pojte si s námi hrát!
 
1. lekce
Úvod do programu Malování
 
Program Malování je souástí kanceláského balíku, který je dodáván spolu s operaním systémem Windows. Je to kreslící program, který lze pouít pro vytváení rastrových obrázk, podle poteby doplnných textem.
Jedná se tedy o bitmapový (rastrový) grafický editor. Bitmapové obrazy pro svojí definici pouívají míku, nebo-li rastr, který je sloený z malých tverek. Kadý bod v této míce má své pesné umístní a nese uritou informaci o hodnot barvy. Pi práci s bitmapovým obrazem manipulujeme tedy s body obrazu. Tyto body se nazývají pixely.
 
Cesta jak otevít Malovaní je:
Start – Programy - Píslušenství – Malování. Pokud si vytvoíte zástupce a umístíte ho na plochu, staí jen jeden dvojklik a máte program otevený.
Po spuštní aplikace se ped vámi objeví hlavní obrazovka. Na její levé stran je umístn Panel nástroj. Jedná se o svislý prouek nabízející všechny kreslící a nkteré dleité editaní nástroje programu Malování.
 
V horní ásti okna se nachází pruh s píkazy nabídek, zvaný Základní nabídka. Pístup k jednotlivým, zde nabízeným píkazm odpovídá standardnímu ovládání Windows, jak jste zvyklí z jiných aplikací.
 
Barevná paleta, v levém dolním rohu, vám umoní vybrat rzné barvy pro rzné nástroje. Zapíná se píkazem Panel Barev z nabídky Zobrazit (té zkratkou CTRL+L)
 
V programu Malování se obrázky vytváí naprosto stejn, jako kdy malí maluje obraz. Na podklad se nanáší barvy rznými šttci a spreji. Linky nebo stíny je moné zvýraznit tukou, špatný tah lze vygumovat nebo zamáznout barvou. Kresbu mete vytisknout, nebo jí pouít jako pozadí pracovní plochy, nebo vloit do jiného dokumentu.
Pokud neumíte malovat, mete s programem také pracovat jako s papírem, nkami a lepidlem. Z jiného souboru penesený motivek lze vystihnout a znova nalepit a vytvoit tak psobivé koláe. Program Malování mete také pouívat k zobrazení a úpravám fotografií.
 
 
Odpovzte si na otázky:
1.) K emu je vhodný program Malování?
2.) Co to je pixel?
3.) Kde se nachází Panel nástroj v programu Malování?
4.) Co to je pruh Základní nabídky a kde se nachází ?
 
Provete toto cviení:
1.) Vypnte Barevnou paletu tak, aby nebyla v okn programu viditelná.
Magdalena Vlachová