Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Xenie,
ztra Ren.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

MALOVÁNÍ v operaním systému Windows XP
Pojte si hrát!


1. lekce
Zahájení druhého roníku a opakování 1. a 2. lekce z roku 2008


Opakování matka moudrosti, se íká. Zašla jsem tak daleko, e jsem si tuto frázi dala do vyhledávae a oekávala informaci, ze kterée moudré hlavy tato vta vypadla. Le neuspla jsem a tak nám nezbývá ne vit, e je to pravda a opakovat. A zaneme pkn zostra, a nám ta práce odsýpá.


19.9.2008 byla lekce: Úvod do programu Malování.
Protoe z této lekce urit u všichni perfektn víte, co je pixel a co je rastrový obrázek, zopakujeme si pouze co se nachází na Panelu nástroj. Zvlášt ti, co Malování za celé léto neoteveli, si urit rádi oiví, co tam vlastn mají:-)


3.10.2008 byla druhá lekce: Vytvoení nového obrázku a jeho uloení.
Po této lekci pro vás není problém najít, kde se zadávají atributy obrázku a nastavuje výška a šíka, take svoje první cviení druhého roníku nakreslete na tyto rozmry tvrtky:
šíka 500 a výška 800 pixel.


Provete tato cviení a vlote do poradny:


Namalujte nco jako vzorník, rozmry kreslící plošky jsou šíka 500 x výška 800 pixek. To znamená na jednu kreslící plochu namalujte rzné malé obrázky nástroji, které jsme probírali loského roku. Jeden obrázek – jeden nástroj, tch obrázk malovaných rznými jednotlivými nástroji by mlo být na té ploše nejmén pt. Tukou, šttcem, sprejem, elipsou a teba mnohoúhelníkem. Berte to jen jako píklad, pokud si zvolíte nástroje jiné, je to na vás. Malé drobné obrázky (motivky) vbec mezi sebou nemusí souviset. Prost jen takový mix po ploše poházených jednoduchých drobností, podobn, jako pro vaší lepší orientaci v zadání nakreslila Miluška, které tímto dkuji.

 

 

Pedstavte si, e program Malování u perfektn ovládáte. Není to tak od vci, na konci letošní roku tomu u tak bude, take ta vaše pedstavivost nemusí být a tak velká.
Malování ovládáte a chcete ho vyuít v praxi, ne si na nm jen tak krátit dlouhou chvíli na Seniortipu. Zapemýšlejte, jak lze obrázky vytvoené na tomto programu pouít. K emu všemu jsou vhodné.

 

Pipadá vám to tké? Není!
Jen v klidu uvaujte k emu se hodí vámi vytvoené obrázky, protoe mohou najít uplatnní na webu nebo vytištné na papíe. Také je moné dát to tiskárny speciální fotopapír, který se bn prodává a který je ve své podstat jako zaehlovací obtisk. Prost na nj svojí kresbu vytisknete a pak zaehlíte teba vnoueti na triko. Ale to jsem vám u napovdla a dost. Pemýšlejte, hledejte ešení, zadejte do vyhledávae heslo odpovídající vašim nápadm nebo otázkám a procestujte Internetem, urit vás po takovém výletu hodn vcí napadne a inspiruje. Pak o tom všem napište svojí první písemnou úlohu a vlote do poradny. Bute kreativní a neíkejte o svých nápadech „tohle je hloupost to tam psát nebudu“, protoe kadý i na první pohled nerealizovatelný nápad, takové letmé nauknutí myšlenky, kdy se pak rozvede a ueše, pináší výsledky.


Toto cviení je urené pro modul Malování ve Windows. Tam ho prosím vlote do odkazu - Pojte si hrát!


Vzpomete si na druhou lekci loského roku. To jste malovali pouze tukou malé neumlé pavuinky a malým pavoukem, asto jen tekou ve spleti nkolika kivých ar. Od té doby jste ji hodn pokroili, je na ase se pavoukm omluvit, udlat pomyšlení a ten správný portrét.
Namalujte pavouky a pavouky ve všech podobách co vás napadnou, niím se neomezujte. Pro štstí i horor, na louce i v kuchyni na záclon, nebo zapadlého za výstihem zdšené dámy. Ale na rozdíl od pavouk, kterými jsme celý kurz zaínali a byli malovaní jen tukou, namalujte barevný plnohodnotný obrázek, co má dj. U na to máte dost znalostí i zkušeností tak jen do toho, tším se na sklípkany, erné vdovy, kiáky i sekáe, na zlaté šperky s podobou pavouk, i na hraky nebo roboty z fantastických film.

Magdalena Vlachová