Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Xenie,
ztra Ren.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

MALOVÁNÍ v operaním systému Windows XP
Pojte si hrát!
 
11. lekce
Trochu nudné teorie III.
a nástroj Mnohoúhelník
 
V dnešní lekci na nás eká nevyzpytatelný nástroj Mnohoúhelník. On si tak trochu dlá co chce a jeho ovládnutí vyaduje hodn trplivosti a cviku.
Také budeme pracovat na svém klipartu – malíské palet. A také budeme vyrábt Valentýnky. Ale o tom a po nezbytné chvilce teorie, kterou jsem v minulé lekci ukonila vtou, e pro nás jsou nyní nejdleitjší dva formáty: 24bitový rastr a JPEG.
 

Rozvite v aplikaci malování roletku Dialogového okna uloení a všimnte si, e grafické formáty: ernobílý rastr, 16barevný rastr, 256barevný rastr i 24bitový rastr, mají za svými názvy .bmp
Rastrové formáty .BMP jsou základní interní bitmapové formáty Windows, umoující pracovat s rznými druhy barevnosti.
 
My pro naší práci v programu Malování pouíváme 24bitový rastr.bmp, do kterého nejprve obrázky ukládáme. Pak teprve, a jsou uloeny do tohoto formátu, uloíme je znova píkazem Uloit jako… do formátu JPEG. Toto druhé uloení udláme v pípad, e je chceme vloit na Internet.
Nejdíve je ukládáme do 24bitového rastru z toho dvodu, e tento formát poskytuje uloení v barevné  hloubce 16,7 milionu rzných barevných odstín a není komprimovaný.
Barevná hloubka obrazu, udává maximální poet barev, které mohou být na obraze zobrazeny.
S výbavou 16,7 milion barev lze ji provádt tém dokonale barevné obrazové kreace. Pokud vám to pipadá mnoho, tak není, protoe lidské oko dokáe od sebe rozlišit a tyi miliardy rzných odstín.
(V profesionální oblasti se setkáváme také s 32bitovým formátem. Tento formát se pouívá pedevším pro pípravu obraz do tisku v tiskaských dílnách.)
 

 
Nástroj Mnohoúhelník:
kreslí obecný mnohoúhelník s úsekovými hranami. Polygon se kreslí postupným klepnutím levým tlaítkem do jeho jednotlivých vrchol. Monosti výpln a obrysu jsou u všech stejné jako u Elipsy a Obdélníku. Zakoníte dvojklikem.
Nemá smysl, abych vám zde krok za krokem vedla ruku a nco zdlouhav popisovala. Musíte si nástroj cviením vyzkoušet a osvojit sami. Chvíli se vám bude zdát, e si tento nástroj dlá co chce, ale brzy pochopíte logiku jeho „myšlení“.
Stisknte pi práci klávesu Shift sledujte jaký úhel ára svírá. Je to 90 a 45stup.
 
 
Odpovzte si na otázky
1.) Co jsou formáty.bmp?
2.) Co udává hodnota barevné hloubky obrazu?
3.) Kolik barev obsahuje 24bitový formát?
4.) Který z formát pouívá pi ukládání souboru komprimaci?
Je to formát BMP nebo JPEG?
 
 
 
Provete si toto cviení:
První cviení
1.) Otevete obrázek palety, který jste si v desáté lekci uloili do formátu 24bitový rastr.
2.) Vezmte nástroj Mnohoúhelník a nakreslete dv pekíené násady od šttc.
 
Kadá násada musí mít jinou barvu, aby bylo vidt, e jsou pekíené. Polote je na paletu pesn tak, jak je na pedloze. Má to svj dvod:-)
Nakreslete pouze násady! Bez šttek. I toto moje pání má svj dvod.
Kdy zadání budete mít hotové, rozdlaný obrázek palety si opt ulote a kopii vlote do poradny. To jsou vci, které ji bezpen znáte. Ve tinácté lekci se k palet vrátíme a dokoníme jí. 
 
 
Druhé cviení
14. února je svátek všech zamilovaných svatý Valentýn. Dnešní úkol na výstavku je výroba valentýnských páníek. Ty nejlepší a bude jich hodn o tom nepochybuji, vloím do naší pohlednicové galerie.
Kdy si na Internetu prohlédnete Valentýnské pohlednice, pevládá ervená barva, srdíka kytiky, cukrovinky. A protoe páníka malovaná jen v programu Malování by byla píliš technicky stejná, máte monost pouít vlastní fotografie ehokoliv, co by bylo vtipné a s Valentýnem souviselo. Také mete pouít skeny run malovaných obrázk nebo i výšivek a jiných runích prací. Prost vytvote valentýnské páníko z toho, co vás zrovna napadne. Ovšem musí to být vaše autorská práce, ne staený obrázek z Internetu. 
Magdalena Vlachová
 
 
Ob cviení vlote (v Navigaci na základní stránce vlevo nahoe) do „Radíme si“, odkazu Naše první pokusy.
 
Práce kurzist si prohlédnete ZDE