Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Xenie,
ztra Ren.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

MALOVÁNÍ v operaním systému Windows XP
Pojte si hrát!

 

14. lekce
Nástroj Kivka

 

Je velmi zajímavý nástroj, umoující zadávat kreslení hladké kivky. Protoe je nkolik zpsob jeho pouití, které v této lekci probereme, budeme se dneska vnovat pouze kreslení kivky. Teorii o grafických formátech si necháme a na nkteré píšt.

 

Vytvoení lístek:
Naberte nástroj Kivka a kliknte poátení a koncový bod, které nástroj spojí úsekou. Nad touto árou kliknte do vrcholu pomyslného trojúhelníka. Nástroj úseku ohne a spojí do lísteku. Taením myši se stisknutým levým tlaítkem me lísteek prohýbat, mnit jeho smr a velikost. Špika lísteku je vdy na prvním bod.

 

Vytvoení prohnuté kivky:
Naberte nástroj kivka a taením kurzoru za souasného drení tlaítka levé myši, zadejte délku úseky. Opt nad úsekou kliknte do pomyslného vrcholu trojúhelníka. ára se tentokrát nespojí v lísteek, ale prohne, jak je vidt na druhé ukázce. Kdy kliknete z druhé strany áry, tak se prohne ješt jednou (tetí ukázka). Jinak je moné kivku prohýbat taením myši, stejn jako lísteky. Dvojiklikem kivku ukoníte.

 


Kreslíme velikononí vajíko:
Obas nkdo nakreslí velikononí vejce jako elipsu. Ale vajíko není elipsa. Nkdy má špiku více protáhlou, nkdy je kulatjší, ale vdy má mírn kónicky tvar.
Wikipedie uvádí, e charakteristický tvar vejce se stal estetickým pojmem a symbolem. My si te jedno takové správné vejce namalujeme a velikonon ozdobíme.
Z piloeného nákresu vidíte jak sestrojit „kostru“ a tu pak vylijete libovolnou barvou rovnou z plechovky. Pro vaši lepší orientaci v obrázku, jsem základní úseky nástroje Kivka zvýraznila erven. Na vašem obrázku nebudou tyto ervené áry pochopiteln vidt.


Provete si tato cviení:

První cviení
- Nastavte si rozmr kreslící plochy na 420 x 560 pixel. Následující obrázek kreslete pes celou plochu, a je dostaten velký.
-  Nejprve nakreslete jednu velkou krunici a na ní posate druhou, menší, jako kdybyste chtli malovat snhuláka.
 

 

- Kliknte na nástroj Kivka a na jedné stran hladkou árou spojte oba krouky.  
- Následn taením tu úseku mírn vypoulíte, aby vejce dostalo oblý tvar.
- Bod 2 a 3 opakujte i na druhé stran.
- Tento NEVYBARVENÝ! skelet ulote dvojím zpsobem. Obrázek uloený ve 24bitovém rastru budete ve druhém cviení vybarvovat. Obrázek nevybarvené konstrukce vajíka si ulote ve formátu JPEG.
 

 

Druhé cviení 

Otevete si konstrukci vajíka, kterou máte uloenou ve formátu 24 bitového rastru. Nejprve jí vybarvte základní barvou a pak vajíko ozdobte ornamenty jako kraslici. Pomocí nástroje Kivka zvýraznte i na ozdobách oblost vejce.
Nekreslete Velikononí pohlednice! Ty pijdou na adu v píští lekci. Tento týden budeme malovat pouze kraslice. Mám pedstavu této výstavky jako pehlídku kraslic. Nechte se inspirovat kraslicemi z vašeho oblíbeného kraje. Také mete pedlohy kraslic z rzných oblastí vyhledat na Internetu. Inspirujte se takovými kraslicemi, ale nevkládejte na výstavku ádné staené obrázky. Ornamenty nakreslete na vlastní konstrukci, kterou jste vytvoili v prvním cviení. Pokud budete malovat kraslice z urité oblasti, napište do názvu odkud pochází.

Magdalena Vlachová

Práce kurzist si prohlédnete ZDE