Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Xenie,
ztra Ren.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

MALOVÁNÍ v operaním systému Windows XP
Pojte si hrát!
 
12. lekce
Matjská pou
 
Zveme vás na Matjskou pou, která probíhá od 21.2.2009 do 13.4.2009 v Areálu Výstavišt Praha.
eká na vás 130 rzných atrakcí.
Zejména centrifugy, horské dráhy, domy hrzy, kolotoe, volné pády, virtuální reality, vystelovací koule, vodní svt, ruské kolo.
Samozejmou souástí programu jsou nejrznjší hudební produkce a stánky s dobrotami, teba tradiním eským perníkem, tureckým medem nebo oblíbenou cukrovou vatou, erstvou moravskou uzeninou nebo pravou slivovicí.
Akoliv se jedná o akci veskrze moderní, jsou do jejího prbhu peneseny také nkteré prvky tradiní eské pout  výzdoba dtských koloto nebo tradiní perníková srdce.
 
 
 
 
 
 
 
 
My si dneska budeme hrát na grafické studio, kde jste šéfy. Pišla jsem za vámi jako zákazník  a mám zájem si u vás objednat grafické návrhy na propaganí materiály, týkající se Matjské pouti. Jen ješt nejsem rozhodnutá, co vlastn chci. Jestli plakáty, letáky, pozvánky, nebo drobné dárkové pedmty s potiskem. To jsou trika, hrníky, skleniky, liky tuky, rzné poadae a diáe.
Co všechno si u vás objednám rozhodnu a podle vaší nabídky. Text jsem si pinesla sebou a dám vám najevo, e cena za návrhy a tak nehraje roli, dleité jsou grafické nápady a vaše nabídka musí korespondovat s tím textem.
 
Ale protoe jste vedoucí grafického studia, máte k ruce dva grafiky a oba nemají momentáln nic na práci. Jeden grafik je zkušený, talentovaný výtvarník, druhý grafik je nezkušený mladík, který sice moc talentu nepobral, ale práce ho baví a snaí se. Tedy zakázku mezi n rozdlíte. Tomu zkušenjšímu grafikovi dáte za úkol vymyslet návrh pro plakát a leták, protoe tam se me uplatnit jeho smysl pro plošnou kompozici. Tomu mladému, nezkušenému dáte za úkol vymyslet drobné jednoduché obrázky - originální klipy, protoe nemete pro zákazníka pouít nic z databáze klip na Internetu. Tyto obrázky budou slouit k potisku trika a drobných suvenýr. Vaši grafici  vám za týden hotovou práci odevzdají. Vy z ní vyberete to nejlepší a umístíte na Internet a pošlete mi zprávu, e si z vaší nabídky ji mohu podle poteby vybírat.  Urit si z nich mnoho vyberu a moje zakázka bude veliká a vaše pokladnika se naplní zaslouenou odmnou.
 
Kdyby vám peci jen pipadalo, e moje poadavky na vás jsou moc velké, není tomu tak.  Kdo si troufne na plakát a se od nj pustí. Kdo si troufne jen na špejli s omotaným rovým cosi, co má pipomínat cukrovou vatu, a nakreslí pouze to. Lehí námt snad u neexistuje. Pokud chcete a kdo to umí, mete pouít písmo, ale vbec není podmínkou vytváet plakát s nápisy. Jde jen o vaší fantazii, jak pracovat se zadaným námtem a schopností vyuít, co a dosud na programu Malování ovládáte.
 
 
Nakreslený obrázek vlote (v Navigaci na základní stránce vlevo nahoe) do „Radíme si“, odkazu Naše první pokusy.
 
 
A ješt na závr si dovolím citovat Beatrix, protoe ekla vtu se kterou se bez výhrad ztotouji:
„Velmi si povauji obrázk, které prokazují vtip a smysl pro humor. Vidím v tom mladého, nestárnoucího ducha jeho autor.“ 
 
Magdalena Vlachová 
Práce kurzist si prohlédnete ZDE