Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Kvta,
ztra Alois.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pohled z okna
Postupn se zaínáme poznávat, zvykat si na sebe a stávat se páteli, potkávat se, a tak snad bude namíst (kdo chce - není podmínkou) piblíit ostatním své okolí, své milé, zájmy atd. Zaali jsme pohledem z okna. Dalším pohledm se však meze nekladou, samozejm v etických hranicích, daných provozem tchto stránek.
Chcete se také zapojit? Je to jednoduché, pošlete text (pípadn i foto)  na info@seniortip.cz a my z toho udláme dokument, který se objeví na hlavní stránce v tématickém okruhu - Pohled z okna.  Zatím to tak funguje a zde je jeden z dalších pohled - avšak pozor (!) název „Pohled z okna“ je jen penesený...
Pímo dušikový zaátek tohoto roku zpsobil, e jsem se ani já necítila ve své ki. Hledala jsem proto, ím bych si zlepšila náladu, jene nic kloudného mne nenapadalo... „A pedevírem!...“
 
"Co jsem to vlastn chtla...?"
O všem - pro oi mé a mých pátel.
 
Zpívám jen v sebeobran...
U jsem se zmiovala o tom, e na filozofickou fakultu mne pvodn zahnal fakt, e tam mne pi pijímakách neohrooval tlocvik ani hudební výchova. Ono to s mojí muzikálností bylo dost podobné mému pohybovému "talentu"... Rodie se nejprve snaili vzdorovat pírod, ale jejich snaení i na tomto poli vyznlo naprázdno, i kdy tentokrát ne úpln mojí vinou. Nejprve jsem byla odsouzena, e se budu uit hrát na klavír. To bylo tehdy, kdy se v našem msteku objevil mladý uitel hry na piáno. Absolvovala jsem snad 3 - 4 hodiny, kdy náš mladý pedagog den ze dne zmizel. A mnohem pozdji jsem se dozvdla, e od nkterých svých lépe vyvinutých aek vyadoval platbu nejen v penzích... Poté jsem byla pihlášena do hodin "rytmiky", le ani pohybová výchova v rytmu hudby mi nebyla souzena. Tady se naše uitelka na první hodinu vbec nedostavila a nereflektovala ani na hodiny ostatní.
 
Jak vidno, nemohla jsem své hudební vlohy dále rozvíjet, i kdybych chtla.  Svj pohybový i hudební "talent" jsem zddila po tatínkovi.(Na jeho obranu však musím uvést, e jsem po nm taky poddila lásku k výtvarnému umní a schopnost zacházet celkem obratn s tukou, šttcem, barvami...) Jak na tom byl tatínek s hudebností, o tom se v rodin traduje hodn stará historka.
 
Kdy tatínek chodil asi do tvrté tídy, uila ho - mimo jiné i hudební výchovu -proslulá figurka, jí nikdo v obci neekl jinak ne Róza. Byla to stará panna (jak uitelky v té dob bývaly), rázná, energická. A jestlie Róza byla osoba rázovitá, její slovník a komunikce s rodii ák byly ješt rázovitjší. Jednou zahlédla na protjším chodníku tatínkovu maminku a huláká na ni na celou ulici: "Mao, ten tvj kluk nezpívá! Ten buí!" 
 
No eknte sami! Mohla jsem já, která jsem byla tatínkovou vrnou kopií (bohuel s výjimkou talentu na matematiku), zpívat jako slavíek?
Míla Nová
Další lánky autorky:
Bráškovy vejšplechy
Není nad slušivý sestih...
Nesušte se u sloupu!
Zázrané uzdravení
Doktorky Bolíto
asy se mní
No a?
"Zloin" a trest
Vtip se musí umt podat!
okoláda
Tlocvina a já
Nad roklí
Všude íhá nebezpeí
Létající kruh
Jak to vlastn zaalo...