Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Xenie,
ztra Ren.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

MALOVÁNÍ v operaním systému Windows XP
Pojte si hrát!


8. lekce
Nástroj Sprej


 Nástroj Sprej umouje poprašovat obrázek barvou v jemné vrstv. V políku pod pruhem mete volit ti stupn šíky rozprášení. Pokud chcete docílit hustšího pokrytí, staí podret déle tlaítko myši. Pi poprašování lze opt volit barvu popedí i pozadí. Levým tlaítkem myši pouijete barvu popedí, pravým tlaítkem barvu pozadí.


V pokroilejších grafických programech, se mezi výplnmi nachází tak zvaná pechodová výpl. Tyto programy chápou barevný pechod jako posloupnost tsn navazujících barevných odstín, které plynule pecházejí jeden v druhý. To naše Malování nedokáe, proto si musíme pomoci sami. Pro lepší názornost, jak se barvy prolínají, jsem volila barvy výrazné, ale pokud si namícháte nkolik jemných odstín od jedné barvy, dosáhnete velmi pirozených pechod.

 

 


 Provete toto cviení: Namalujte duhový prouek.


1.) Upravte velikost kreslící plochy na rozmry
šíka 198 pixel
výška 492 pixel

2.) Vezmte nástroj obdélník, tetí verzi, to je výpl bez obrysu.

3.) Na spodní hran kreslící bílé tvrtky namalujte tmavomodrý obdélník. Jak postupovat, je názorn vidt na této piloené ukázce.

4.) Zmte odstín na svtlejší a namalujte další, o nco kratší obdélník.

5.) Nechte stejnou barvu, zmte nástroj na Sprej.

6.) Pestíknte spoj mezi obdélníky.

7.) Vše opakujte smrem nahoru, a docílíte barevnosti duhy. Prouky nesmí být píliš široké, aby se vám barevné spektrum vešlo celé na daný rozmr kreslící plochy. Váš duhový prouek by ml obsahovat všechny barvy jako má duha.


Míchání barev jist všichni ovládáte. Jen pipomínám, e se provede dvojitým poklepáním tlaítka myši na konkrétní barv. Po tomto poklepání se oteve okno pro úpravu barev.
V ásti Základní barvy jsou zobrazeny pevn pedvolené barvy. Po stisku tlaítka „Definovat vlastní barvy“ se okno roztáhne a vy si mete vybrat barvu zcela libovoln a bu jí tlaítkem „Pidat do vlastních barev“ umístit do okýnek Vlastní barvy nebo rovnou tlaítkem OK aplikovat.

Tónování 


Dalším cviením je malování svítání

 

 

Upravte velikost kreslící plochy na rozmry:
Šíka 560 pixel
Výška 410 pixel

 

V okn pro úpravu barev si namíchejte modrou barvu, jakou by podle vašich pedstav mla mít modrá obloha letního dne. (Já jsem zvolila barvu: Odstín 132, Sytost 132, Svtelnost 132, ervená 78, Zelená 166 Modrá 203). Ukazatel na pravé stran vytáhnte a nahoru a umístte na druhý stupínek ze shora. Kliknte na píkaz Pidat do vlastních barev. Svtle modrá barva se uloí v okénku s názvem Vlastní barvy. Ukazatel snite opt o jeden stupínek a barvu ulote. Dbejte, abyste opravdu vdy sjeli jen o ten jeden dílek dol. Opakujte tolikrát, a uloíte vlastní paletu modrých odstín. Podle poteby si stejným zpsobem namíchejte nachovou a lutou.


A budete mít pipravené všechny odstíny. Zante od poloviny tvrtky vyplovat oblohu zpsobem, jaký jsme výše probrali. Na horizontu zante tím nejsvtlejším odstínem. Smrem nahoru nad naší hlavou obloha vdy tmavne. Na retušování spoj obdélník pouijte sprej. Nakonec posate na horizont nástrojem Elipsa kruh zapadajícího sluníka. A jak znázorníte matiku zemi ji nechám na vás, já mám ráda hory a takové svítání v horách… je nco krásnjšího?


V této lekci namalujte na modul jako druhý úkol oblohu podle svých pedstav. Sami si urete, jestli to bude obloha noní s hvzdami, nebo denní s obláky nebo boukovými mraky a blesky, i na ní bude bílá dráha po letadle nebo ohostroj. Obloha zimní se snhovými vlokami vypadá jinak ne obloha letní a po podzimním nebi zase letí ptáci na jih.


To vše je jen na vás. Jen doufám, e váš všechny nenapadne namalovat istý modrý obdélník s názvem „Vymetená letní obloha“:-)


Jako jednu z moných inspirací vám pedkládám obraz francouzského malíe Maurice Denise, který il v letech 1870 1943.
Obraz se jmenuje „Amor unáší Psyché k nebesm“.
Nechte opt pracovat svojí fantazii a vtip. Na vaší obloze mohou létat mimozemšané, tret antény nebo létat vzduchem vysoko vykopnutý mí. Padák, letadlo, boí oko. A co takhle létající rybky proti obloze? Víc u vám napovídat nebudu, i kdy m napadá ješt mnoho variant.


Víc ne malíské vypracování obrázku bude zajímavjší vaše hravá fantazie, dejte jí prchod a technikou kreslení se moc netrapte. Dtsky nakreslený jednoduchý obrázek má velký pvab, pokud má vtip. Nástroje pouijte dle vlastního výbru.

Magdalena Vlachová