Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ingrid,
ztra Otlie.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pohled z okna
Postupn se zaínáme poznávat, zvykat si na sebe a stávat se páteli, potkávat se, a tak snad bude namíst (kdo chce - není podmínkou) piblíit ostatním své okolí, své milé, zájmy atd. Zaali jsme pohledem z okna. Dalším pohledm se však meze nekladou, samozejm v etických hranicích, daných provozem tchto stránek.
Chcete se také zapojit? Je to jednoduché, pošlete text (pípadn i foto)  na info@seniortip.cz a my z toho udláme dokument, který se objeví na hlavní stránce v tématickém okruhu - Pohled z okna.  Zatím to tak funguje a zde je jeden z dalších pohled - avšak pozor (!) název „Pohled z okna“ je jen penesený...
Pímo dušikový zaátek tohoto roku zpsobil, e jsem se ani já necítila ve své ki. Hledala jsem proto, ím bych si zlepšila náladu, jene nic kloudného mne nenapadalo... „A pedevírem!...“
 
"Co jsem to vlastn chtla...?"
O všem - pro oi mé a mých pátel.
 
No a ?
Šesté narozeniny jsem sice mla oslavit a na samém konci záí, ale protoe v té dob se zásada, e dít nastupující 1.záí do školy by u mlo mít šesté narozeniny za sebou, nebrala tak ván, mlo s koncem letních prázdnin skonit i mé bezstarostné dtství. Nu co! Do školy jsem se naprosto nerozumn tšila, take odtud nebezpeí nehrozilo. Jene mne, a vlastn celou naši rodinu,ekala ješt jedna váná zmna - sthování. Otec byl  od 1.záí poven vedením školy v jedné spádové obci na rakouských hranicích, a tak jsme se museli sthovat. Pedstava, e se musím rozlouit se svou milovanou Julinkou, byla pro mne hrozná a dohánla mne k slzám nkolikrát za den. Vc však mla ješt jeden háek: vilka, do ní jsme se mli nasthovat, nebyla do konce prázdnin volná, a proto otec odjel zatím sám a maminka s námi, dtmi ho mla následovat a za msíc. A tak se stalo, e jsem do 1. tídy nastoupila ve starém bydlišti, a sotva jsem si na školu trochu zvykla, sthovali jsme se do – eknme - Krasnice.
O prázdninách se rodie jeli do nového psobišt podívat a mne vzali s sebou. A pi té píleitosti jsem se v Krasnici dopustila svého prvního faux-pas. Rodie stáli ped školou a rozmlouvali s njakou, mn neznámou paní. Já jsem mezitím navazovala drubu se školníkovým psem, který se mne snail mezi plakami plotu olíznout. Tu zaznl tatínkv hlas:"Mili,poj sem!" Opustila jsem tedy nerada pátelského hafušu a pibhla k rodim. Neznámá paní na mne  upela zvdavý pohled, tatínek mne uchopil za ramena a ekl:"Tak to je naše Mila!" Vzpomnla jsem si na dobré vychování a pozdravila jsem. Vtom se do hovoru vmísila maminka:"Mili, tohle je paní uitelka, která t bude po prázdninách uit!" Jakou reakci ode mne rodiové i paní uitelka oekávali, to ví bh, ale urit ne to, co ze mne vzáptí vypadlo. Podívala jsem se na n s výrazem, který jasn íkal: No a kvli tomu mne sem voláte?!  a prohlásila jsem jen: "No a ?" 
Míla Nová
Další lánky autorky:
Bráškovy vejšplechy
Není nad slušivý sestih...
Nesušte se u sloupu!
Zázrané uzdravení
Doktorky Bolíto
asy se mní