Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Monika,
ztra Emil.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Kaluga - Moje velmi pozdní odpoledne


Pemrzlý sníh se mi propadá pod nohou. Jen s nepatrným kupnutím. Kup tady, potom kup dál. A pak zase dál. Jen o krok vped a znovu kup. Ten nejblejší moný sníh podléhá mé hmotnosti a tak na njaký as zaznamená, e jsem tudy šel. Já jsem toti tady v Rusku zaal opt hmotnit a ne váit. Mínus pt kilogram. Ty mé stopy tady budou jen do doby dalších stop. Jen do doby dalšího tání a pak utrum. Definitivn.

Dva mui s fotoaparátem poskakují bílou ruskou zimou podél skoro neviditelné eky. Jako dva zajíci. Neznámý pán a já. Zajíc jedna a zajíc dva. Poslušn šlapu v jeho stopách. Jsme dv naivky, které se snaí zachytit prostor a uzamknout as. Do té naší skíky s ipem a kartou. Neznámý pán si sundá rukavice, zamíí, zmákne spouš a šup, u je eka uvnit té nikoácké krabiky. A potom znovu honem do rukavic a ruce do kapes. Jediná jistota, e si ty ruce neopatrným pohybem neurazíte. Mrazem ruce ztuhnou a do zkehnutí. Jediný zpsob jak neumrznout je být rychlý. Chudák foák. Ten se nezaheje. Jde mu o “ivot”? Asi ano. Je mínus sedmnáct a ve výhledu píštích dn slibují a mínus ticet tyi. To by pro mne znamenalo rekord. Zail jsem “jenom” ticet ti kdysi v dtství. V Krkonoších.


Oka to úpln nevzdala. Pod mostem, kde ústí mstská kanalizace, je stále kouící erné C. Jako by tam nkdo vylil cisternu horkého vyjetého oleje. Pod mostem taky sedí ti barevní rybái a zaklínají tch pár pracn vyvrtaných dr. Tou dírkou by se stejn daly vytáhnout jen rybiky. Takové vtší olejovky. Ale to nevadí. Neodtáhnou je te od té zábavy ani peníze, ba ani krásné dámy, snad ani smrt umrznutím. Te si prost existují jako praví mui. Nebo lov je muská zábava takka výhradn. I kdy to asi ne. I eny mají své obti, e. Nelovíme my s kolegou vlastn taky? No jo, ale co vlastn lovíme? Prostor? as? Nálady? To ne, as se lovit nedá. as loví nás. Asi prostor. A taky nálady. I kdy to neumíme. Teda já. Profesor teba ano. Pro vlastn maloval Cezanne stále tu svou horu? Nezaala ho trochu nudit? No jasn. Jaro, léto, podzim, zima. Vdycky je ten kopec trochu jiný. Ale stejn. Byla to poteba? Umínná poteba se trefit sám do sebe? Tohle je moje hora! Ta na tom plátn. Ta na tom kartonu. Ne ta na obzoru. Ml Cezanne svého guru? Urit ml. Ale on poteboval najít sebe. Tak jako Van Gogh, tak jako Pollock, Kafka, Poe. Tak jako obas my všichni.


Nkdy máme sami sebe úpln plné zuby a odnesou si to všichni kolem nás. Je lepší se vycvakat spouští fotoaparátu, ne nkomu vymlátit zuby. Je lépe pilepit ucho na svj portrét, ne naráet hlavy na kly. Já vím e Leonardo da Vinci byl jen jeden. Kdo dneska me ješt vbec stihnout vymyslet skafandr a pi tom malovat Monu Lízu. Kdo me jako Michalangelo jednou rukou tesat Davida a druhou psát sonety. Tak ješt koukat na televizi a pi tom jíst. To zvládneme. Co po nás zbude krom dtí? Zahrada, nkdy dm, pár zbytených vt v poítai, pár vzpomínek vnouat na toho ddu, co hrál na kytaru. Víte, toho co dlal v Rusku. A moná jméno na náhrobku. Ani ta nadprodukce hrdin z dnešní televize se neuchová v pamti. Kristelová? Bouek? Isa? Kdo to byl, prosím vás? Takhle u se budou ptát naši vnuci za dvacet let. Tak pro to vlastn dláme? Fotíme, malujeme, píšeme, tesáme, hrajeme. Asi proto, e jsme lidi. Hraví a do smrti, sexující i bez poteby reprodukce, tvoiví asto i proti sob. A jeden ze sta milion in a dl se nkomu nadmíru povede a vy jste najednou hrdí na to, e jste zrovna tenhle ivoich, co se jmenuje lovk. I kdy samozejm není to dílo nebo in náš, je váš. Jste jím souhlasn naplnn. Co po nás zbude? Souhlas? Moná. Snad.


Cvakám, cvakám a skrývám. V kapse je teplo. Pán pede mnou je trochu starší ne já. Vypadá trochu jako univerzitní profesor. Bílý a pstný vous. Jen hlavu mu ”zdobí” škaredá placatá epice. Trochu mi pipomíná jednoho mého ddu. Toho z Krkonoš. Ale ten v ivot nepodlehl vousu. Ba ani kníru. To já toho svého mám od devatenácti. Kdysi jsem se zhlédl v Georgovi Harrisonovi. Tomu z Beatles. Kytarou i knírem. Symboly a vzory. Nkým být. Jako by pece nebylo v ivot nejdleitjší být nkdo. A to pedevším sám sebou. Pan profesor fotí pesn opak toho co já. On strá vpravo, já eku vlevo. On koruny strom, já jejich kmeny. Asi u má ze m trochu strach. Já se potkat, tak bych ten strach ml urit taky. No pomyslete! Mám svtlou bundu a na hlav kapuci!!! To se v Rusku zásadn nenosí. Tady musíte v nejhorším pípad vypadat jako len zásahové jednotky. Chlap tady musí být v erném. Kdy u teda nemáte uniformu. Teda a na ty úpln staré, nebo úpln mladé. A chlap musí být úpln, nebo aspo trochu, holohlavý. Urit erstv ostíhaný. Profesor odboil do strán. Prodírá se vysokým snhem. Mám chvíli chu ho následovat, ale pak si dám pokoj. Teba má strach, e ho sleduje KGB. lenstvím v této organizaci se chlubí kadý desátý opilý Rus. Symbolika moci a ernoerné tajemné síly se tady vesele pstuje dál. Kdy u m nemáš rád, tak ze m musíš mít aspo trošilinku strach. Poád je to tu trochu black and black. Bílá tu ješt úpln nenastala. Ani te v zim.


Šlapu dál ve vyjeté lyaské stop. Strán kolem m ješt neposkvrnila lidská stopa a eka tu dlá zase povinnou zatáku. Kdesi jsem etl, e existuje fyzikální závislost mezi smrem toku a její šíkou. Myslím, e to byla vzdálenost osminásobné šíky eky, která ji vdycky donutí s tou vodou zatoit. Jak my si vdycky najdeme njaké lidské mítko pro to, abychom to té ece vysvtlili. Jak se má chovat. Škoda e tu nebudu na jae. Je nco fascinujícího na jarním tání. To obrovské mnoství valící se vody. Ta šílená energie, co uhání kolem vás. Kdy taje sníh, tak vám eka zblá, pak dojde na splavovanou hlínu a náhle zhndne. Zane se stydt a vztekat. Jen aby u byla v moi. Stydí se za to, e je tak špinavá? Moná. A pak se znovu oistí a voda je przraná. Jen po bezích se obas zavsí suchá tráva, vtve a králíkárny. Kdy u je tedy moc zle. Z dálky slyším ruské diskotékové hity. Kdy nevnímáte ruštinu, tak jsou vlastn hity svtové. Rusové si svj trh s populární hudbou ubránili. Zatím. Tam za stromy u je sjezdovka. Jediná. Kde by zde taky mohla být jiná. Placka jako lívanec a jen eka to tu rozízla. A nahoe na behu se postavil velký hotel. Taková Panoráma z Tater. Po její steše a po stráni k ece práv vede ta jediná místní sjezdovka. Prknai zde prknaí, lyai lyaí a sákai. Ne ti tu nejsou.


Chvíli postávám a pak je najednou zle. Zaínají m zábst nohy. Dupu na míst, dupu po cest a poád zebou. e já jsem sem vbec chodil. A tak chvíli bím a u je to lepší. Kaluga se zase pibliuje, profesor u asi zmrznul a já snad vydrím. Pak u je ten mj most, rybái, ulice, moje ulice, mj hotel a mj pokoj. Pouštím si televizi. Podle ní je v Kaluze mínus dvacet tyi. A tak si nasadím sluchátka, vlezu si v kalhotách pod deku a poslouchám Ravelovo Bolero. Konen. Konen si ho mu v klidu poslechnout a mu si ho uít. Doma nebylo nikdy dost vle a soustední. Samota je nkdy i píjemná. Vdy je nedle. A já mám svj as pro sebe. Jak dávno jsem u neml ten svj as jen svj.
Tak zatím ahoj. A nkdy píšt.

Jií Suchánek

Další lánky autora:
V kopcích
V Ráji
Kdy v Ráji pršelo
Nenapravitelná arogance asu
Na Bab
Pro píšu
Na Príglu
Podobenství o vtru
Svtlo v oích
Tenkrát o vánocích
Slabost a síla hrad
Vrou mi boty
Povode
Jen tak si leím v poli
Za poledního áru
Na Strahov
Osamlost pespolního bce
Jak jsem se srazil
Kaluga
O medvdovi, orlovi
O medvdovi a Kaluze
Od mostu k mostu
Jak jsme se krili
Jarní tání
Naše Káa
 
Toskánsko - 1
Toskánsko - 2
Toskánsko - 3
Toskánsko - 4
Toskánsko - 5
Toskánsko - 6
Toskánsko - 7
Toskánsko - 8
 
 
Cesta do íma - 1
Cesta do íma - 2
Cesta do íma - 3
Cesta do íma - 4
Cesta do íma - 5
Cesta do íma - 6
Cesta do íma - 7
Cesta do íma - 8
Cesta do íma - 9
 
Stvoitelé asu - 1
Stvoitelé asu - 2
Stvoitelé asu - 3