Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Monika,
ztra Emil.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Cesta do íma a Neapole - 1

ímské slavnosti a v zajetí osudu.


Potetí se chystám do Itálie a potetí vím, e vlastn pojedu úpln nkam jinam, ne jsem vlastn kdy pedtím byl. Itálie je zemí nejrznjších celk, které spojuje jazyk a spoleenská hrdost. Ona toti Kalábrie je úpln jiná ne Toskánsko a to je zase úpln jiné ne Benátecko i Lazio. Všude v tchto zemích se mluví italsky a všude mají tak slavné pedky, e slavnjších v Evrop není. Ale a po absolvování své tetí cesty si uvdomuji, e Itálie je zemí spolených rzností. Ano, všichni jdou po jedné cest, dokonce i jedním smrem, ba dokonce i za jedním cílem, ale kadý z nich tak iní jedineným a nenapodobitelným zpsobem. To jsem pochopil a u pramene Itálie - v ím. Ve mst, které dalo kdysi dávno v minulosti té zbývající Evrop smr a smysl. V antickém ecku byl prvopoátek zrození Evropy a taky se zde nastavily hranice moného. Kultury, spoleenských význam, smyslu budoucnosti i mnohého a mnohého dalšího. ecko otevelo dvee. Ale ím jimi prošel jako první. Všechno má svoji píinu, svj pvod, svj zdroj. Mnoho prvk pak smíchá osud a stane se zázrak.


Tím zázrakem je samotný ím. Ale vlastn i celá Itálie. Vznikl zde kdysi styl románský, renesanní i barokní a jen gotika je pvodem z Francie. Ale i ta gotika, by importovaná, má v Itálii trochu jiný rozmr ne ve zbytku Evropy. Taky opera je pvodn italskou záleitostí, ba i fašismus a mnohé další. Zdá se vám, e ten fašismus není dobrý píklad ke jmenování? No a vidíte, jediná moderní tvrt v ím je ddictvím Musoliniho. Jmenuje se E.U.R a není vbec nezajímavá ani na území tak výjimeného msta, kterým ím bezpochyby je. A na to všechno se já te chystám a na to všechno se já te tším. Jedu s nejmenovanou eskou cestovní spoleností a jedu s ní po prve. Pedtím jsem jezdil jenom se jmenovanou eskou cestovní spoleností, ale letos m zklamal pístup jejich zamstnanc k mým páním a oekáváním, a tak jsem se rozhodl to zkusit jinde. Je to asi tím, e u tato spolenost není eská anebo tím, e se u nich omladil kádr zamstnanc. Ale je to vlastn jedno.


Odjezd je v pravé poledne jako v tom slavném westernu. Je od hotelu Panorama a jsem zde zase o hodinu dív. Odjídí autobus do Londýna a spousta jiných autobus do neho. A pak as pokroí a pichází i moji budoucí spolucestující. Je to hodn nesourodá skupina. Nejmladšímu úastníkovi je asi pt a nejstaršímu dvaaosmdesát. Prvodkyn se jmenuje Pavla a tentokrát jsou oba idii mui. Mimochodem byli perfektní. Nebyla s nimi sice ádná legrace, ale jen jednou se museli otáet z dvodu bloudní a cesta tam a zpt tím pádem byla jen asi o ti sta metr delší. Klobouk dol a zlé pry!


Cesta do íma je dlouhá. Asi sedmnáct hodin a to je u hodn.
Dostal jsem to nejhorší místo ze všech. Pímo u prostedního výstupu z autobusu a navíc u uliky. Ped sebou máte celou tu dobu podivuhodný plastový prostor, kde se vaí káva a pod tím je kabinka záchodu. No nkdo to místo dostat musel. Mému sousedovi je osmnáct a jede s babikou a ddekem. Má kouzelný úsmv a sto šedesát pt centimetr. On u v ím byl a ne jen v nm, ale v Neapoli byli jen dva lidé z celého autobusu. Jedeme pes Nmecko a Brennerský prsmyk.
Nmecko je na projídní úasn nudné. Skoro nic po cest nevidíte, dokud se kolem vás nezvednou Alpy. A na tch ješt obas leí sníh. Ale hlavn u to není nuda. O hygienicko-odpoinkových pestávkách si dávám Bebe dobrý veer, pak Bebe dobrou noc a ke snídani u Bebe nenávidím a dávám si italskou bagetu. Ped pozením si ji dlouho prohlíím, zda nenajdu alespo maliký nápis Bebe. Ovšem k baget si dávám energetický nápoj jasné a záiv ervené barvy. A mám trochu strach, abych nesvtélkoval. Nápoj je nmecký, ale koupený u nás v Boleslavi. Moná ho plnil Vietnamec na lince v ín.

A ije OJRÓPA!

Další foto zde


Jií Suchánek

 

Další lánky autora:
V kopcích
V Ráji
Kdy v Ráji pršelo
Nenapravitelná arogance asu
Na Bab
Pro píšu
Na Príglu
Podobenství o vtru
Svtlo v oích
Tenkrát o vánocích
Slabost a síla hrad
Vrou mi boty
Povode
Jen tak si leím v poli
Za poledního áru
Na Strahov
Osamlost pespolního bce
 
 
Toskánsko
Toskánsko - 1
Toskánsko - 2
Toskánsko - 3
Toskánsko - 4
Toskánsko - 5
Toskánsko - 6
Toskánsko - 7
Toskánsko - 8
 
Stvoitelé asu - 1
Stvoitelé asu - 2
Stvoitelé asu - 3