Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Trend a smutný vývoj dlhovekosti II.
 
Hlavným cielom moderného loveka nie je dnes doi sa vysokého veku v absolútnom vyjadrení. Ale najmä doi sa v jeseni ivota o najviac aktívnych rokov, kedy bude vláda si zaslúený odpoinok aktívne (napr. by zdravý, vláda sa hýba, jasne myslie, aktívne komunikova, by spôsobilý cestova) ui, nielen pasívne (napr. v strachu, chorobách a bolestiach) doi.

Cena a hodnota dlhovekosti
Pomerovaním rozdielov medzi dlhovekosou loveka je aj dôstojné miesto staršieho loveka v spolonosti a jeho postavenie v rodine. i ijú v pozitívnom alebo negatívnom komplexnom zázemí.
Klúovým kritériom na to ako sa lovek cíti aj v starobe sú najmä dve veci: stav jeho zdravia (mentálneho i fyzického) a pocit potrebnosti a spolupatrinosti. Kto je chorý a cíti sa nepotrebný a spoloenským okolím opovrhovaný a odvrhnutý – nemá vela chuti do ivota a má skôr ambíciu usilova, aby neil dlho. V radosti a šastí sa ije lepšie kadému oproti ivotu v trápení a nešastí.

Pozitívne a negatívne zázemie
Pozitívne zázemie znamená napríklad, e je ijú aspo v relatívnom dostatku materiálneho i duchovného bohatstva. e o naše babky a dedkov, resp. prababky a pradedkov dobre postarané. i majú vlastnú strechu nad hlavou a starostlivos i lásku detí, vnúat a pravnúat. Alebo ijú v dôstojnom domove dôchodcov s dokonalými slubami a motivane prajnou dobrou pohodou spoluvrstovníkov i spolustolovníkov.
Negatívne zázemie znamená napríklad, e ijú v deficite dôstojnosti (extrémy v rôznych podobách – chudoba, bezdomovci, obráci...) a nedostatku materiálneho i duchovného bohatstva v základnej – strohej línii vybavenosti. Napríklad ijú na ulici ako bezdomovci alebo sú odvrhnutí do zle spravovaného starobinca, kde ich rodina nechala ako nepotrebných napospas osudu a prerušila s nimi komunikáciu.

Paradoxy starnutia dnes
V rámci porovnania silných a slabých stránok v rozdieloch starnutia a doitia sa dlhovekosti v minulosti a dnes za najdôleitejší povaujem nasledovný dvojparadox:

1) Ludia, ktorí ili jednoduchšie, pomalšie a ašie, sa v minulosti (povedzme pred rokom 1950) doili asto vyššieho ako dnešná generácia dôchodcov,
2) Celkový zdravotný stav starších ludí v minulosti bol ovea zdravší ako u ich rovesníkov dnes. Ovea viac vládali v staršom veku.
JEDEN PRÍKLAD: Obaja moji dedovia pracovali s drevom. Jeden ako chudobnejší stolár – ktorý nemal takmer iadne stroje, len runé nástroje ako dláta, sekery, pílky, hoblíky. Bol kolár a zhotovoval teda najmä kolá - kolesá do drevených vozov, poriská na sekery a motyky, drevené hrable, koše, at. Druhý ako bohatší stolár – mal velké stroje, výkonné mašiny a vyrábal najmä okná, dvere a jednoduché nábytky. Obaja fyzicky pracovali aj vo vysokom veku po 70-tke, priom sa tešili pevnému zdraviu a mobilite a nemali na sebe iadny gram tuku.
Dnes mám vea rovesníkov a kamarátov, ktorí nemajú ani 40-tku na krku, ale nevládzu, chýba im energia a sú chorí. Mnohí dnešní šesdesiatnici a starší dôchodcovia majú tak chatrné zdravie, e ich hlavným problémom denne nie je ako intenzívne prei de, ale kolko akých liekov pojes a ktorých doktorov dnes alebo zajtra navštívi – k nutnej údrbe ich chatrného zdravia.

Menej v minulosti znamenalo viac
Smutným paradoxom reality je fakt, e ivot v minulosti (v socializme) v nedostatku a chudobe, ale pomalším tempom – prinášal pre ludí viac šastia i zdravia (duchovné hodnoty), hoci menej peazí (materiálne hodnoty). Pritom vtedy nebolo vela doktorov a tolko vymoeností i pomôcok pre starých ludí, kolko ponúka modernejší dnešok.
Naproti tomu dnešný ivot dôchodcov v prebytku (minimálne dostupnos vitamínov a prebytok potravín je dnes neporovnatený s minulosou väšiny), lepšom bohatstve, ale krutejšej rýchlosti – prináša luom viac nešastia i chorôb (duchovné hodnoty), hoci mono i viac peazí (materiálne hodnoty).

Niekedy menej znamená viac
Zaráajúce je, e súasnos oproti minulosti ponúka nárast dlhovekosti. Za akú cenu však? Vela našich dôchodcov je tak opotrebovaných a zniených a chorých, e u ni nevládzu a nedokáu.
Namiesto toho, aby si zaslúený odpoinok na dôchodku v rámci vlastnej jesene ivota uívali o najviac v zdraví, šastí a spokojnosti – trápia sa v chorobe, starostiach a neustále sa zhoršujúcich rodinných i medziludských vzahoch.
Vývoj a progres by mali znamena vdy pokrok a posun k zlepšeniu.

RESUME:
Paradoxne na porovnaní dlhovekosti a zdravia najstarších v našej spolonosti vidíme, e to tak nie je. A to je vány dôvod na zamyslenie kadého – v om zmeni a precizova ivotný štýl, aby aj dlhovekos v SR nielen rástla, ale bola stále dôstojnejšou, príjemnejšou a pohodovejšou. Niekedy k tomu vôbec netreba peniaze. Staí viac darov zo strany kadého z nás zadarmo: vo forme lepšej pozornosti, starostlivosti, komunikácie, tolerancie, solidarity a ústretovosti voi tým skôr narodeným.


Emil Burák, PhD.

 

 

Trend a smutný vývoj dlouhovkosti - I.