Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Monika,
ztra Emil.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Kouzelné Toskánsko – 3

 

Noc byla klidná, postel rovná a ráno vlahé. My, samostatn cestující mui, jsme spali v jakémsi pístavku hotelu. Mli jsme svj samostatný vchod, který byl jištn temi zámky. To asi aby nás neznásilnily horkokrevné italské násilnice. Snídan je v Itálii podadná záleitost. Stl se neprohýbal pod horami jídla a jejich chléb mi nechutná. Je mdlý a bez chuti, ba je i bez zápachu a tak trochu pipomíná inertní plyn, protoe nereagoval ani se mnou a já mám rád skoro všechno. Pardon, a na drkovou polévku. U od veee vznikl spontánn stl samostatn cestujících mu. Ne, Karel Gott s námi nejel, ale pedstavte si, e s námi jel kucha od Donalda. Ne kaera, proboha. Ani ne od toho Mc, ale toho Trumpa, co si vzal tu naši Ivanku lyaku. Je to sympatický, asi šedesátisedmiletý pán s knírem a ije stídav v Praze a na Florid. Halb und Halb. Pochválil veei a nám najednou strašn moc chutnalo. No uznejte! Kdy to pochválí taková kapacita, to vám pak musí chutnat i osmaená pneumatika.

 

Do autobusu jsme všichni nasedli odpoinutí a spoádaní a poal koncert Kvty. Byla tam partika asi šesti en v mém a trochu mladším vku. Drely si tak trochu své prkno. S námi neveeely, ale jako milovnice ivota chodily na vínko a kávu a na krásné Italy. Na ty Italy samozejm jen koukat. Asi. Kvta byla jejich královna. Kdy jsem ji po prve slyšel, jak do mobilu naizuje komusi, e musí napsat jakýsi lánek o komsi a pak, e jim to na porad ekne, co mají dlat, a íkala to hlasem silným, aby to slyšel celý autobus, myslel jsem si nco o exhibicionistce a hérece, která nám tímto dává najevo, jak je dleitá. Asi byla, ale pánové, hlavn pánové, takovou omraující inteligenci transportovanou transparentním smyslem pro humor, jsem ješt nezail. Byl jsem maliký, ješt menší, a jsem byl úpln nejmenší. Ale z Kvty nadšený. Bavil jsem se jako pi poslouchání forbín Wericha a Horníka, akorát e Kvta nemla Horníka. Ne e by jí dvata neasistovala, ale práv jen asistovala. Jen mi ješt neposlala fotky z Pisy, neb mi tam došly baterky a já mám odtamtud jen dv fotky. Prost i Kvta má alespo jednu slabinu..No ale je hezky, otepluje se a klimatizace funguje.

 

Za oknem autobusu poíná slavnostní koncert pro kopce, msteka, lesy, silnice a kámen. Nky a papír nikde. Jinak je pro mé oko vše nadmíru výjimené. Protoe zde ve stedovku válil kadý s kadým, jsou místní sídlišt nepohodln umístná na kopcích a opevnná. Tím vznikla specifická krása krajiny a všichni v autobuse praví „ jé“. Urit i Bejval Antonín, Eda Kemlink a Zilvar z chudobince. Silnice jsou samý most, tunel a poskytují nádherné výhledy. Fotím jako divý a mau jako vzteklý. Jsem trochu v transu a do toho ta Kvta!

 

Pak se objeví moe, autobus ekne hromadn „ jé, moe“ a fotí nás víc. Všude kolem silnice jsou v prodejnách bloky mramoru. Jsme u v pedhí Carari a zde je nejlepší a hlavn nejslavnjší mramor svta. Zde leí ta hmota, které dal nejen Michelangelo nebo Donatello ivot. Na parkovišti, pi hromadném zuivém focení nedalekého kopce s nádherným mstekem pod úpatím se k nám hlásí odredovaný ech s pejskem, který jede stopem do Francie a Španlska. idii ho pochopiteln neberou…
Projídíme La Speziu s jejím vojenským pístavem a palmovou promenádou a zaínají kopce. Te u jedeme trvale po behu moe, to u je cítit i pes klimatizaci a voní. Jeiši, jak nádhern voní! A já nezkušený si nevzal plavky. Bude tam dv hodiny pauza a já si nezaplavu ba ani prstíek nohy nesmoím. Však kadá vc má dva konce. Víc toho uvidím.

 

Autobus šplhá, silnice se úí a olivovníky a víno rodí. U jsme a na kopci a sjídíme dol. Tady se potkat dva autobusy, tak musíme jeden z nich penést na vlastních rukou. U je slyšet šplouchání moe. Nebo se mi to jenom zdá.


Autobus u dál neme. Je tu poslední parkovišt a je u problém, aby se na nm autobus otoil. Jdeme dol z kopce po úzké silnici a ped námi je Manarola. Pedstavte si, e by se dtem splnilo pání, postavit si msteko podle svého. Urit by vypadalo jako Manarola.

 

Další foto zde

Jií Suchánek

 

Další lánky autora:
V kopcích
V Ráji
Kdy v Ráji pršelo
Nenapravitelná arogance asu
Na Bab
Pro píšu
Na Príglu
Podobenství o vtru
Svtlo v oích
Tenkrát o vánocích
Slabost a síla hrad
Vrou mi boty
 
 
Toskánsko
Toskánsko - 1
Toskánsko - 2