Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Monika,
ztra Emil.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Ješt o medvdovi a Kaluze

 

Minule jsem úmysln nepsal o Ruskách. Tedy tch z Kalugy.
No tedy - jak bych o tom zaal… Aha. Je nepopíratelným faktem, e kdy jsou mui vzdáleni asem nebo prostorem od en vlastních (teba námoníci), tak to, co nazýváme tlem, se hlásí o svá základní práva. Me pak oku poruit jistou estetickou korekci smrem dol. Pak se vám zanou líbit i objekty pro vás ped tím nelibé. Tedy objekty… Myslím spíš nco tak výjimeného v ivot muském jako jsou eny. To nejsou objekty. Je fakt, e pak se vám po takovém oddálení mohou líbit a líbí i eny, které se vám vlastn nelíbí. Jo to libido! Ono to platí i opaným smrem. To je prost píroda. No a nkteí mí kolegové jsou tu u pl roku. A nejsou tu na katolické misi.


Pesto si dovolím tvrdit, e vysoká estetická kvalita místních en není záleitostí nedostateného naplnní jistého libida. Prost je jich tady hodn hezkých a hlavn se o spoust dá prohlásit, e jsou sexy. Jestli to dlá ten vzduch, strava, genetické vlivy, nebo ty bainy kolem, tak to netuším.Tedy co jako za to me. Mají toti neskuten dlouhé nohy a úzký pas. Yveta Hlaváová by se mezi nimi úpln ztratila. Jist, všechny nosí vysoké kozaky a podpatky, úzké kalhoty a sukn a asto bundy do pasu, ale jen v tom to nebude. asto se vám zdá, e ta dívka, která jde proti vám, má alespo sto devadesát centimetr, ale kdy vás míjí, je menší ne vy. Tedy já. A to mám jen sto sedmdesát pt. I kdy ona proti vám vlastn nejde. Tedy jde, ale ono to vypadá, e se u toho trochu vznáší a taky u toho trochu baletí. To se snad musí uit u v raném mládí. Samozejm i tady je pánem as a všichni tady stárnou. enám zde pibývají kila pedevším tam, kde byly krásné. Ale to je ivot. A já si dovolím tvrdit, e budoucnost Ruska je v tchto enách. Jsou toti na rozdíl od svých partner ukáznné a racionální.


A te i o muích.
Tedy o jejich pití. Nevím, zda je zde pití na veejnosti njak upraveno zákonem. Vidl jsem, e nkteí schovávají láhve s vodkou v papírových pytlících. Ale taky jsem vidl, e ne. Pravda, pije se všude na svt. A to asto tak, e to nií celé národy, státy, kontinenty. Tak pro by to ml být vtší problém v Rusku? Všechno je to jen otázkou míry. A taky zisku. To nepíjemné u ruského mue je v tom, e on mnostvím vypitého páchá hrdinský in. Láhev, plechovka i PET láhev se pak zásadn nechává na míst inu a tak to v nedli ve mst asto vypadá, jako po rokovém koncertu, i velkém fotbalovém zápase. No a asto se sklennou lahví mrští vší silou o chodník i o stnu. Kdy jste pi tom, tak vás zamrazí v zádech. Toho vzteku! A je to! To, co u nás platí jen u malé asti populace, platí v Rusku obecn. Mám takový nepíjemný pocit, e podle odolnosti k alkoholu oceují mue i ruské eny. Rád bych se mýlil. Ale asi se nemýlím. Bohuel.


Co se týká architektury v Kaluze, je jiná ne ta naše. Ani kousíek secese, ba ani gotika i baroko. Nic, zhola nic. Je to prost u jiný svt. Evropa ano i ne. Asie ano i ne. Prost Rusko.
Ale není to nuda. Je to kontrast starých devných domk a cihlových nápaditých dom s vemi, vikami a sklem. Spousta barvy, hodn prostoru a malých krámk ve staré zástavb. Velká a hodn ivá trnice s vepovými kýtami na devných stolech. ádné hypermarkety a jen pár supermarket. Menší výbr mezi potravinami, ale o to vtší výbr v odvech. Dost park a chodníky ve výstavb. Na okrajích opuštné prmyslové závody a haly a vedle nich se staví nové. Ceny srovnatelné s našimi, jen s tím problémem, e rubl má asi típtinovou hodnotu naší koruny. Mzdy tak kolem osmi a deseti tisíc rubl. Bezdomovci vytlaení na periferii a spousta polodivokých koek. Spousta uniforem, ale dnes u pevaují uniformy bezpenostních slueb. Stále platí povinná základní vojenská sluba a stále ješt mají pracovní soboty. Víra! Ale o té a jindy. Te u dost. Na shledanou píšt!

Jií Suchánek

Další lánky autora:
V kopcích
V Ráji
Kdy v Ráji pršelo
Nenapravitelná arogance asu
Na Bab
Pro píšu
Na Príglu
Podobenství o vtru
Svtlo v oích
Tenkrát o vánocích
Slabost a síla hrad
Vrou mi boty
Povode
Jen tak si leím v poli
Za poledního áru
Na Strahov
Osamlost pespolního bce
Jak jsem se srazil
Kaluga
O medvdovi, orlovi
 
 
Toskánsko
Toskánsko - 1
Toskánsko - 2
Toskánsko - 3
Toskánsko - 4
Toskánsko - 5
Toskánsko - 6
Toskánsko - 7
Toskánsko - 8
 
Cesta do íma a Neapole
Cesta do íma - 1
Cesta do íma - 2
Cesta do íma - 3
Cesta do íma - 4
Cesta do íma - 5
Cesta do íma - 6
Cesta do íma - 7
Cesta do íma - 8
Cesta do íma - 9
 
Stvoitelé asu - 1
Stvoitelé asu - 2
Stvoitelé asu - 3