Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ivan,
ztra Adriana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

FotoHrátky - sout o ceny

Sout probíhá od 19. ervence do 30. listopadu 2016. V prosinci 2016 probhne vyhlášení vítz soute. Sout je urena všem registrovaným lenm s trvalým pobytem na území R.
 

Týká se tchto tématických okruh:
 
Vesele v kadém vku
Barvy léta a barvy podzimu
Dary pírody
Zajímavá místa, stavby a zákoutí


Registrovaný návštvník me vloit kadý msíc 3 fotografie. Vítzové soute obdrí vcné ceny.
 

Pravidla soute:
 
1. Soute se mohou zúastnit pouze registrovaní lenové.
2. Sout je urena amatérským fotografm.
3. Hlasovat me kadý návštvník portálu SeniorTip.cz nemají však vliv na poadí v souti
4. Úastníkem soute se stává kadý, kdo vloí fotografii (ve formátu JPG).
5. Poadatelem soute je Koordinaní centrum senior Ostrava (dále jen poadatel).
6. Vítzi vcných cen budou vybráni veejným slosování cen.  
7. Do hodnocení soute bude zaazen kadý úastník, který splní pravidla této soute. Poadatel je oprávnn vyadit ze soute fotografie, které:
            - budou obsahovat prvky násilí i erotické prvky v rozsahu pekraujícím pípustnou
               míru nebo míru vhodnou pro zamýšlený úel uití fotografie,
            - budou porušovat i by mohly porušovat práva tetích osob, i budou obsahovat
              prvky, jejich uití anebo šíení by porušovalo práva tetích osob,
            - které budou v rozporu s tmito pravidly,
            - které budou (i jejich uívání by bylo) jinak v rozporu s eským právním ádem,
              veejným poádkem i dobrými mravy.
           - Vloením soutní fotografie úastník potvrzuje své autorství a souhlas ke
              zveejnní.
8. Uivatel, který provádí vkládání fotografie je zodpovdný za její obsah.
9. Výherci budou o výhe vyrozumni na stránkách SeniorTip www.seniortip.cz. Poadí cen není stanoveno.  

Organizátor soute si vyhrazuje právo kdykoliv v prbhu trvání soute pozmnit pravidla, fotografie stáhnout ze zveejnní i sout úpln zrušit bez udání dvodu. Úastí v souti  vloením fotografie vyjaduje úastník souhlas s pravidly a podmínkami soute.
 

Jaké jsou ceny?
Ceny jsou rozmanité nap.: sluchátka pro Skype, USB Flash disky, bezdrátová myš pro PC, knihy a další dárkové pedmty…
 

Ceny do soute vnovali:
Statutární msto Ostrava
Spolenost senior, z.s.
Koordinaní centrum senior Ostrava

SvetHostingu.cz - webhosting, serverhosting, domény

Za Spolenost senior, z.s. a KCS Ostrava 
Ludmila Holubová v.r.


Fotografie pro jednotlivé msíce:
ervenec
Srpen
Záí
íjen
Listopad