Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Xenie,
ztra Ren.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

MALOVÁNÍ v operaním systému Windows XP
Pojte si hrát!

 

16. lekce
Trochu nudné teorie - nástroj Úseka

 

Dnes probereme nástroj Úseka, který je hodn zajímavý a tak mu podídíme i cviení. Nejprve ovšem nco málo slíbené teorie o ztrátové kompresi.

 


 

Ve tinácté lekci jsme si ekli, e:
Formát JPEG pouívá pi ukládání souboru ztrátovou kompresi.
Je tedy ztrátový. Co to znamená?

Program pi ukládání zmenší velikost souboru a nkteré body, které se mu „nehodí“ vypustí nebo zmní. Kvalita obrázk JPEG se zhoršuje tém geometrickou adou pi kadém novém uloení. Dvodem je to, e kompresní schéma pouívané pro vytvoení formátu obrázku, se pi kadém uloení obrazu píše znova, opakovan tedy ztrácí data. Tyto ztracené obrazové informace se ji zpátky do obrázku nikdy nevrátí.

JPEG vyuívá nedokonalosti lidského oka k tomu, aby mohl obrázek zmenšit na minimum.
Pedstavte si napíklad strom, na pozadí modré oblohy. Systém ztrátové komprese odstraní ást barvy kolem koruny stromu, tam kde zelená pechází v modrou. Kdy se na obrázek podíváte, „doplní“ váš mozek chybjící barvu barvou, kterou vidí na strom nebo na obloze. Napíklad na fotografii rozkvetlé louky ani nepoznáme, e se njaké informace z obrázku vytratily. Z toho je jasné, e JPEG se hodí pouze pro nkteré druhy obrázk. Vidíme tedy, e zejména pro fotografie.

 

 

 

Nástroj Úseka:
Zdálo by se, e není co o tomto nástroji napsat zajímavého. Ale opak je pravdou. Nástroj kreslí úseku zadáním dvou bod. Mezi nimi je nutné podret tlaítko myši.

 

Pokud tento samý úkon udláte s drením tlaítka Shift, vykreslí se vám pevná vodorovná nebo svislá ára, která nikam neutíká.

 

A pokud pi tomto úkonu stále nepustíte tlaítko myši, ani klávesu Shift a budete po nakreslení áry kurzorem táhnout jakoby po obvodu pomyslné krunice, úseka poskoí pesn o 45°. Tímto zpsobem úsekou mete manipulovat jako hodinovou ruikou a otoit jí kolem dokola.

 

Kdy budete dret klávesu Shift a pojedete opakovan úsekou napí obrázkem, všechny áry budou sklonné ve stejném úhlu.

Další moností nástroje Úseka je, e penáší svoje vlastnosti i na jiné nástroje. Pokud nejprve kliknete na tento nástroj a zvolíte na obdélníku pod nástroji tloušku áry, pak kliknete napíklad nástroj Obdélník, Mnohoúhelník nebo Elipsu, bude se obrys tohoto nástroje kreslit podle zadané tloušky úseky.

 

Provete toto cviení:

My si v dnešní lekci budeme hrát na textilní návrháe. Budeme navrhovat kolekci letního obleení. Kdo zvládne pímo nakreslit njaký model šat, a kreslí podle svých pedstav, me to být model pímo extravagantní.
Pro koho by kreslení ušitého odvu bylo píliš nároné, staí, kdy navrhne njakou letní látku A pokud by i toto bylo pro nj píliš tké, me být ten vzor na látce teba jen puntíkatý, nebo proukový, kde výborn vyuije práv dneska probíraný nástroj - Úseka.

Magdalena Vlachová

Práce kurzist si prohlédnete ZDE