Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ilona,
ztra Bla.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda  odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se budeme snait zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi budeme popisovat djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat. Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz   Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.
 
Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.
Jsou to vzpomínky na píhody, které jsem proívala a proívám s malým  Vietnámkem Taiem, jeho douuji eštinu. Já moje vyprávní nazývám "taioviny"…
 
Tai  a  nadšení

Dnes se Tai o nkolik minut opozdil a svoje zpodní omlouval: „Tam dnes moc zimá a moje kolo klouzalo pomálu.“ Ubezpeila jsem ho, e me být rád, protoe kdyby mu kolo klouzalo rychle, jist by spadl a natloukl se. „Však jsem ráno natloukl! Ale jenom pšky,“zpravil m okamit. „Doufám, e ses neuhodil do hlavy,“ projevila jsem obavu o kvalitu jeho dnešního myšlení. „Neee! Jen do dol záda – tam mozek nemám!“ rozptyloval moje obavy. „Teda…si tak myslím!“pojišoval se pro všechny pípady.

Vyndával si pomcky z batohu a informoval m, jaké známky me oekávat o pololetí na vysvdení. „Budeme dostat asi od únor elektronická ákovská kníka!“ sdloval mi s vykulenýma oima. „Ješt e doma není internet!“ oddechl si. „Tak to je snadná pomoc! Budu se dívat já a mamince vdycky známky eknu,“ pozlobila jsem ho. „No jo…to pravda,“ protáhl trochu obliej. „Ale maminka ješt nezná kód!“ zasvitlo mu v oích. Plamínek nadje však vzáptí pohasl: „ No, ale zítra doví!“  „Pro zítra?“zbystila jsem pozornost. „Bude tídní schzka?“ Tai jen pokýval hlavou . „Pokej,“ napadlo mne, „a maminka chodí na tídní schzky sama?“ „Neee!“ vrtl hlavou Tai. „S paní profesorká Doekalová,co my u ní bydlet. Maminka na tídní schzka nerozumt,tam mluví moc rychle. Ona tam sedt a koukat jako husa do flaška!“ ehtal se Tai. „No, Tai, jak to mluvíš o mamince?“ snaila jsem se tváit pohoršen. „To tak íká pšece…né?“podivil se upímn Tai. „Já kdy nerozuml, co kluci vykládá, oni mn tak íkali.“ A tak následovalo pouení, e ne kadé rení se me pouívat neomezen…

V diktát jsem tentokrát opt po delším ase „vyhrabala“ slovo, o nm vím, e ho Tai njak neme a neme „strávit“. Je to slovo „nadšený“. Vta znla: Uitelé byli ákovými znalostmi nadšeni. Pro jistotu pedcházelo vysvtlení, e uitelé ákovy znalosti obdivovali. Tai s pehledem kýval hlavou na znamení naprostého porozumní, avšak kdy jsem jeho dnešní diktát opravovala, doetla jsem se: Uitelé byli ákovými znalostmi natení.
O tom, jakou barvou, m Tai však u neinformoval…
Míla Nová
Taioviny - 1
Taioviny - 2
Taioviny - 3
Taioviny - 4
Taioviny - 5
Taioviny - 6
 
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná (B,L)
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná po (M,P,S)
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná po (V,Z)
Jazykový koutek - m/mn