Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Monika,
ztra Emil.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Vrou mi boty

Vrou mi boty. Jsou z ke. Já to sice moc nepoznám, ale prodava mi tvrdil, e jsou a e je musím mazat jenom klasickým krémem na boty, jinak e budou vrzat. Koupil jsem si tedy klasický krém na boty. Vrou!
Ten prodava také íkal, e kdy si koupím boty od ían, e mi budou vrzat klouby. Nevrou. To proto, e jsem si nekoupil ty východní boty. Tyhle jsou západní, jen jsou urit vyrobené na východ, ale to mi ten prodava urit neekne, i kdybych ho muil. Ostatn byl mladý a o hlavu vtší. Nevím, jak bych ho ukecal, aby se dal muit. A tak ho nechám milostiv ít bez muení a doufám, e není masochista.
 
I u nás zaíná nastupovat do vedení klasická generace bílých límek nebo vysokých paruk, jak se íká v Kanad. Vdy jsme podnik nmeckých akcioná. Jsou školení v tom, abychom jako jejich podízení, pracovali více za mén a ješt s nadšením a úsmvem. Ne, kecám. Zatím nám stále pidávají obojí. Práci i peníze. Naši nadízení jsou dokonalí. Myslím ti mladí. Padnoucí obleky, výrazy, vyjadování. Jsou jako z kauuku nebo z gumy. Bez zmny výrazu, s pohledem zamyšlen ustaraným, pesn vymeným krokem chodí kolem nás. Unifikování, certifikovaní, normalizovaní a neskonale nudní. Asi to mají v popisu práce. Njak se vytratil lovk. Ani byste si nevšimli, jestli nemají tmavou ple a šikmé oi, nebo vše pebíjí dokonalost nacviené neutrální strnulosti, vyjádení osobní profesionality nezúastnné ivotnosti. Tak. To jsem se vyjádil naprosto pesn!  Jsou jako Ken od Bárbí. Jenom nemají auta plastová, ale mají je plechová. Zatím.
 
Minule jsem si na chatu hezky popovídal s jednou moná mladou paní… Byla to taková „zvíatomilka“ a lidi ji u asi dost zklamali. To se v ivot asto stává nám všem a chce to jen as, abychom to skousli nebo to nechali vyšumt nebo si to nechali otisknout do mozku natrvalo. Nebojím se, e to poslední by byl pípad této paní. Tentokrát to ale pro ni asi bylo dost ivé, tak to dávala trochu najevo a moc krásn bojovala za zvíátka. Já zase za lidi. Byl to moc hezký boj - neboj. Nebyla vbec gumová, byla krásn ivá, mla názor a udlal mi obrovskou radost! Byl to krásný rozhovor a vbec nešlo o vítzství. Ostatn, já se osobn cítím šílen nepíjemn, kdy se mi kohokoliv v emkoliv podaí devastujícím zpsobem porazit. Cítím to za oba jako obrovský podvod, a proto radji vdy kazím, aby byla hra dobrá. Myslíte,e podvádím? Ano, ale urit ne soupee a sebe. Moná diváky, ale já jich nikdy moc nemám.. Nejsem Berdych ani Van Damme.
 
A tak si chodím svtem ve vrzajících botách, lidé se obas otoí, eknou si nco o nkom, kterému vrou boty, poslechnou si svoje a jdou vesele dál nevrzajíce. V úterý jsem došel pána a tomu boty vrzaly. Šel pomaleji, nebo asi nespchal, a jak jsem tak šel rychleji, vrzali jsme spolu takka pesn v títvrtením rytmu valíku. Podívali jsme se ne sebe, usmáli jsme se v podivném spoleenství vrzal bot a kadý jsme pokraovali dál ve svém vrzavém ivot. Tehdy jsme k sob patili jako teba trampové, lenové strany za erotickou iniciativu, chataí(jako chatai), chatai(jako etai) a chachai jako Ostraváci-myslím?

A tak nevím. Jsme spoleenství, máme zaloit politickou stranu, máme se profilovat v médiích a vydat prohlášení nebo máme hned pejít do ilegality a mnit svt? Hlavn proboha a nejsme gumoví a unifikovan normalizovaní. To si radši nasadím Kášpárkovu epici a zanu chodit pozadu. Myslíte, e mi bude slušet?  Hlavn bacha na koenou obuv. asem vám zane vrzat a teba bychom museli zaloit stranu. Nebude nám do budoucna stait jen ta jedna malá a jedna velká, na kterou musíme obas chodit všichni? A hlavn, abychom mli koené jen ty boty, ale ne tvá a duši.
Vrou mi boty. A co vám?
 
Jií Suchánek
Další lánky autora:
V kopcích
V Ráji
Kdy v Ráji pršelo
Nenapravitelná arogance asu
Na Bab
Pro píšu
Na Príglu
Podobenství o vtru
Svtlo v oích
Tenkrát o vánocích
Slabost a síla hrad