Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Gabriel,
ztra Marin.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Tatraplán pro Stalina a Dynamik v Arizon

 

Ale popoádku:
Na úplném zaátku se narodil Josef Sodomka dne 2. listopadu, roku 1865 v obci Krouna u Skute. V roce 1895 se usadil ve Vysokém Mýt a v pronajatých prostorách zde zaloil firmu "První východoeská výroba koár Josefa Sodomky". Pokraovatelem firmy a zárove zakladatelem firmy Carrosserie Sodomka, se stal jeho syn, Josef Sodomka ml, který se narodil 7. ervna 1904 ve Vysokém Mýt.

 

V kvtnu roku 1925 se Josef ml. vrátil z praxe u Laurina & Klementa. Pinesl si s sebou nadšení z automobil a postupn se mu podailo pesvdit svého otce, aby v továrn zaali vyrábt karoserie pro osobní vozy. V roce 1929 „spatil svtlo svta“ první kabriolet konstruovaný Sodomkou, a to na podvozku Praga. Elegantní vozy s otevenou stechou a aerodynamickým tvarem symbolizovaly dobu nejvtších úspch Sodomkovy karosárny.

 

Zejm nejkrásnjší z nich byly vyrobeny v letech 1939 - 1941. Jednalo se o kabriolety Aero 50 Dynamik. Tato malá speciální série kabriolet s otevenou proudnicovou karosérií, zakrytými pedními i zadními koly, kapkovitými blatníky a velmi luxusním vybavením interiéru je ukázkovým dokladem stylistického mistrovství jejich tvrce.

 

 

 

Všech sedm voz Dynamik bohuel vtšinou koní ve šrotu. Dochovaly se dva vozy, z eho jeden vz se v šedesátých letech dostal do Arizony. Proto také pozdji Dynamik získal pezdívku Arizona. Karel Jiínský ve své knize Automobily Aero píše, e americký vz je práv ten, který si zahrál ve filmu Valentin Dobrotivý s Oldichem Novým. Kdy škodolibí úedníci Bejšovec a Voborník namluvili svému dvivému kolegovi, e vyhrál milion korun, zaal titulní hrdina filmu Valentin Dobrotivý nerozumn utrácet. Krom vily si koupil také luxusní vz Aero 50 Dynamik.

 

Mezi odbratele vozidel z firmy Carrosserie Sodomka patil nap. herec Jan Werich, podnikatel Tomáš Baa nebo manelka eskoslovenského prezidenta Hana Benešová. Škála podvozk, které byly karosovány, byla obdivuhodná, nap. Aero, Lancia, Ford, Chevrolet, Praga, Renault, Rolls-Royce, Škoda, Tatra, Walter a mnohé další.

 

  Werichv vz


Brzy po skonení II. svtové války se stala nosným programem výroba autobus a uitkových karoserií a a na nkolik vzácných výjimek se vyráblo sériov. Výjimku tvoilo nkolik limuzín a kabriolet, z nich nejslavnjší byla výroba luxusního kabrioletu Tatra 600 Tatraplán, který na enevském autosalonu vyhrál druhou cenu a byl darován v roce 1949 k 70. narozeninám J. V. Stalinovi. Jene on se v nm pravdpodobn nikdy neprojel, protoe dával pednost opancéovaným autm.

 

  Legendární kabriolet Tatra 600 Tatraplán Sodomka byl v roce 2007 stejn jako v roce 1949 fotografován i ped litomyšlským zámkem

 

Níe uvedený text byl doslovn pevzat (zdroj Muzeum Vysoké mýto)
Poátkem bezna 1948 byla výmrem Zemského národního výboru v Praze uvalena na majitele Josefa Sodomku národní správa, kterou pevzaly eskoslovenské závody kovodlné a strojírenské v Praze. Sodomka se stal technickým vedoucím. Osud, reprezentovaný Státní Bezpeností, si s ním zahrál zpsobem typickým pro mnoho nevinných lidí v této dob. V roce 1950 byl obvinn z pokusu o útk do zahranií a hospodáské delikty. Následn byl vzat do vazby, kde setrval déle ne rok. I kdy byl zproštn viny, pobyt ve vazb výrazn narušil jeho zdraví. Poté pro nho nebylo jednoduché najít opt zamstnání, nakonec však zakotvil v Mnichov Hradišti jako konstruktér a zkušební technik v podniku Liaz. Velkým ivotním paradoxem bylo, e Josef Sodomka, jen byl autorem nádherných a elegantních karosérií, nakonec vlastnil pouze „automobil“ typu Velorex, který nazýval „tíkolový tryská“. Zemel 9. února 1965 v Mnichov Hradišti a o tyi dny pozdji byl pochován na vysokomýtském hbitov.

Pipravila:Naa DubcováRegionální muzeum ve Vysokém Mýt ve spolupráci se Spoleností pátel Carrosserie Sodomka zaloilo v roce 2007 novou tradici - festival Sodomkovo Vysoké Mýto. Festival je vnovaný vynikajícímu automobilovému designérovi a karosái, vysokomýtskému rodákovi Josefu Sodomkovi, který svojí invencí, originalitou a smyslem pro eleganci uinil ze znaky Carrosserie Sodomka vlajkovou lo eskoslovenského karosáství 30. a 40. let 20. století.

Pevaující zdroje informací a fotografie: Muzeum Vysoké Mýto

Další lánky autorky:

KUJEBINA