Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Xenie,
ztra Ren.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

MALOVÁNÍ v operaním systému Windows XP
Pojte si hrát!
 
5. lekce
Barevná paleta
 
 
 
 
Barva popedí a pozadí:
Ne se pustíme do studia dalších nástroj a kreslení, povíme si nco o barevné palet. A jsme hovoili o barv popedí a pozadí, neprobrali jsme zpsob, jak lze tyto barvy nastavovat a modifikovat. Provádí se to Barevnou paletou. Ta se zapíná píkazem Panel barev z nabídky Zobrazit, té zkratkou CTRL+L.
 
 
 
 
 
První dva pekrývající se tvereky ukazují aktuální barvu popedí a pozadí. Levé políko (zde je zrovna aktuální barva erná) ukazuje barvu popedí. Políko s práv aktuální bílou barvou, ásten zakryté, ukazuje barvu pozadí.
Barevná paleta umouje vybírat barvu popedí a pozadí bez ohledu na to, jaký nástroj je práv aktivní.
Ukázáním levým tlaítkem myši do políka v palet barev se volí barva popedí, pravým tlaítkem barva pozadí.
 
Míchání barev:
Kdy se podíváte na barevnou nabídku palety barev, kde jsou pevn pedvolené barvy, vidíte, e malování tmito základními barvami by bylo tvrdé a oste pebarvené. Barvám chybí jemné odstíny. To ale meme zmnit.
Namíchání barev podle pání uivatele se provede dvojitým poklepáním tlaítka myši na konkrétní barv. Po tomto poklepání se oteve okno pro úpravu barev. 
 
V ásti Základní barvy jsou zobrazeny pevn pedvolené barvy. Po stisku tlaítka Definovat vlastní barvy se... další text je zpístupnn jen ádn pihlášeným úastníkm kurzu.
 
Provete tato cviení:
První cviení
1) Otevete program Malování a upravte velikost kreslící plochy na rozmry:
Šíka                      560 pixel
Výška                    410 pixel
2) Na Barevné palet máte nastavenou barvu pozadí bílou a barvu popedí ernou.
3) Vezmte nástroj Tuka.
4) Nakreslete obrys nejmén 15 skvrn, tak aby do sebe zapadly jako mozaika.
5) Vezmte plechovku a vyplte kadou skvrnu rznými jemnými pastelovými barvami. Na ádnou skvrnu nepouívejte jednu barvu dvakrát.  Tch pastelových tón by mlo být minimáln patnáct.
 
Tato úloha vypadá na první pohled jednoduše, ale mohu vám slíbit, e se u ní pkn napemýšlíte a pobavíte. Zapasovat do sebe puclíky a namíchat patnáct pastelových barev tak, aby byla kadá jiná, dá docela práci.
A ješt technickou radu. Práci si lupou zvtšete, jen tak uvidíte, e jsou obrysy skvrn uzavené. Kdyby jen jeden pixel chybl, barva se vám rozlije po celé tvrtce. Obrys musí být uzavený jako ohrádka.
Pokud nkde petáhnete, nebo se vám tvar skvrny nebude líbit, vygumujte, dokreslete obrys a znova vylijte plechovku s barvou.
  
 
Druhé cviení
Nyní si opt stejným postupem jako pi prvním cviení ( to znamená nejdív obrys ernou tukou, pak výpl plechovkou) nakreslete puclíky, ale vybarvte je kombinací barev (nemusí být jen pastelové) o kterých si myslíte, e k  sob nejlépe ladí. Poet a tvar barevných skvrn nechám na vašem výtvarném cítní, ale nezapomete na rozvrení a vzájemný pomr barev.
Dáte-li napíklad do popedí barvy teplé, získá obrázek optickou perspektivu, protoe barvy studené v našem vidní ustupují do pozadí.
 
 
Jako inspiraci vám napíši nkolik vlastních osvdených barevných kombinací:
a) Khaki, zlatá, skoicová, fialová, šedomodrá, tyrkysová
b) loutková, smetanová, rová, jemn fialová, svtle okoládová
c) Bílá, erná, béová, lutá, cihlov ervená, je moné pidat rzné odstíny modré
 
 
Výbr tch správných barev ovšem nejvíce záleí na osobním a pocitovém vnímání kadého jedince.
 
 
 
Tetí cviení
Toto cviení je urené pro modul fotosoute. Tam ho prosím vlote!
Nakreslete stejnou technikou jakou jste v této lekci provádli první a druhé cviení, to je - nejdíve obrys tukou, pak vyplnit plechovkou barvy  -  SYMBOL PODZIMU.
Nepouívejte ani šttce, ani spreje, ani hotových tvar, jako je elipsa, obdélník a podobn.
Pouze kresbu tukou od ruky, výpl plechovkou a hlavn váš kreativní nápad, jak tmito nástroji vytvoit obrázek symbol podzimu.
Me to být jeden vybarvený list, hromada listí nebo podzimní plody, papírový drak, i podzimní krajina, nebo ptáci na drát, to je vše je na vaší fantazii a schopnosti se kreslísky vyjádit.
Hotový obrázek vlote do (v Navigaci na základní stránce vlevo nahoe) do „Radíme si“, odkazu Naše první pokusy.
 
Magdalena Vlachová
Komentáe probíhající u lekce v prbhu kurzu 
Vzájemné rady v prbhu lekce
Práce kurzist k této lekci ZDE