Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vclav,
ztra Michal.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pohled z okna
Postupn se zaínáme poznávat, zvykat si na sebe a stávat se páteli, potkávat se, a tak snad bude namíst (kdo chce - není podmínkou) piblíit ostatním své okolí, své milé, zájmy atd. Zaali jsme pohledem z okna. Dalším pohledm se však meze nekladou, samozejm v etických hranicích, daných provozem tchto stránek.
Chcete se také zapojit? Je to jednoduché, pošlete text (pípadn i foto)  na info@seniortip.cz a my z toho udláme dokument, který se objeví na hlavní stránce v tématickém okruhu - Pohled z okna.  Zatím to tak funguje a zde je jeden z dalších pohled - avšak pozor (!) název „Pohled z okna“ je jen penesený...
Pímo dušikový zaátek tohoto roku zpsobil, e jsem se ani já necítila ve své ki. Hledala jsem proto, ím bych si zlepšila náladu, jene nic kloudného mne nenapadalo... „A pedevírem!...“
 
"Co jsem to vlastn chtla...?"
O všem - pro oi mé a mých pátel.
 
Nad "roklí"
Jak u jsem se zmínila, hodiny tlocviku mi pinesly rozhodn víc trápení ne radosti. Jaký jsem mla vztah k tlocvinému náadí, to u jsem popsala. Ale zajímavé je, e k mým nejvtším tlovýchovným "pršvihm" nedošlo v tlocvin, ale ve volné pírod.
Jednoho dne si náš tlocviká vzal do hlavy, e budeme pekonávat pírodní pekáky. Zlatým hebem hodiny mlo být pekonání rokle po lan. Prvním problémem bylo nalezení rokle. Naše Haná je totální placka, nejvyšší kopce pedstavují krtí hromádky. (Nesmazateln se do pamti zdejších obyvatel zapsal jeden z bývalých starost, který nechal navozit doprosted sídlišt velký kopec hlíny. Zdejší dti mají kde sákovat a kopec nese na památku svého zakladatele název Vraspírák.) Nakonec se potebná "rokle" pece jen našla. Pes místní louky protéká potok Svodnice. Jak u jeho název napovídá, svádí do svého, rákosím tém zarostlého korýtka kdeco. A tak o co byla naše "rokle" mén hluboká, o to by byl pád na její dno mén voavý! Na obou bezích Svodnice rostly tešn. K nim bylo pivázáno lano a "opií ráj" (tak  tento áblv vynález nazval jeho tvrce) mohl zaít.
Kluci zajásali a ješt s rznými parádikami byli na druhé stran cobydup. Našich nkolik gymnastek je následovalo stejn rychle, ale pak u zaal provoz  váznout. S kamarádkami jsme se duchaly se slovy: "Te b ty!" "Ne, naped ty!" a lano se jen výsmšn pohupovalo a ekalo na svou další ob... Krila jsem se a snaila se stát neviditelnou, ale v tu chvíli jsem uslyšela uitelv hlas: "Tak kde to vázne? Milko, a u jsi na druhé stran!" Netroufla jsem si protestovat, a tak jsem na lano odevzdan nalehla a zaala se pomalouku posouvat vped. Byl chladný den a já mla na sob teplákovou soupravu. Protoe jsem mla hrozný strach, drela jsem se jako klíšt a netroufala se od lana ani na milimetr odlepit. Soukám se tak hlemýdím tempem vped a kupodivu se na lan stále ješt drím, a jsem ulezla ji asi tetinu dané vzdálenosti. Dodalo mi to odvahy, zabrala  jsem tedy o nco energitji a posunula se o dobrých 15 centimetr dopedu. Jene te to pišlo! Ucítila jsem, e zatímco já se posunuji vped, moje tepláky sveep setrvávají na pvodním míst. Ztuhla jsem a pemýšlím:" Co te? Abych se pustila jednou rukou a tou druhou pivedla neposlušné tepláky k rozumu, to nesvedu!  Kdy polezu dál, budu mít za chvíli holé pozadí...Ta ostuda! A kdy te seskoím, ocitnu se rovnýma nohama v nevábné bece! "Z neveselých úvah mne zase probral  uitelv hlas:"Tak,Milko,co tam dláš? Pohni! Nebo tam chceš penocovat? "Ach jo! Ten mi nepome! A ostatní se chechtají jako blázni... Naštvala jsem se a všechno mi v tu chvíli bylo fuk! Nevím, kde se ve mn ta síla najednou vzala!  Zabrala jsem a dvma dlouhými hmaty se dostala nad místo, kam u bylo moné seskoit. Tepláky jsem sice mla "na pl erdi", ale spodní kalhotky se ke mn zachovaly šlechetn a zstaly na svém míst. Bleskurychle jsem tepláky vytáhla do správné výše a zaekla se, e pokud na lano ješt nkdy vlezu, pak jedin zabezpeená "kšandami"!
Míla Nová
Další lánky autorky:
Bráškovy vejšplechy
Není nad slušivý sestih...
Nesušte se u sloupu!
Zázrané uzdravení
Doktorky Bolíto
asy se mní
No a?
"Zloin" a trest
Vtip se musí umt podat!
okoláda
Tlocvina a já