Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vladimr,
ztra Jana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

ŠUPLÍK PLNÝ POHLEDNIC
Devné msteko
V mém šuplíku je i pohled z Devného msteka v Ronov pod Radhoštm. Je to lidová valašská stavba, jakých bývalo hodn.
Hned pi vstupu do areálu je postaven reliéfní sloup nazvaný Píse. Vyezal  ho lidový ezbá Michal itník ze Solán.
 
Co tam mete všechno vidt?
Tak teba obytné stavení fojta z Velkých Karlovic. Fojt býval jako rychtá, zástupce vrchnosti ve valašských obcích. V jednopatrové budov  po levé stran je tzv.  velká jizba, kde se shromaovali poddaní k rozdlování roboty. Slouila té  jako hospoda a i k tanení. V jizb spával hospodá se svojí rodinou. Karlovické fojtství má samostatnou kuchyni, boní obytnou komoru, ve které bydlívali výmnkái. Je zde mono vidt nábytek, hudební nástroje a obleení, které se pouívalo kolem roku 1908.
 
Dalším objektem je kostel z Vtkovic, postavený podle kostela z Vtkovic u Píbora. V kostela po rekonstrukci pipomíná podobnou v Tiché. Kostel sám, obklopený Valašským Slavínem, stojí za podívání. Obrazy sv. Anny a Panny Marie jsou ve valašských krojích, a jsou v nm cechovní postavníky u lavic se znaky rzných emesel.
 
Billova chalupa pedstavuje mšanský dm z ronovského námstí. Stavba je z roku 1750 a do areálu msteka se dostala v roce 1925. K takovým domm patívala pole. To však nestailo na obivu rodiny, a proto se pronajímaly pokoje. Ty, zaízené dobovým nábytkem, je moné vidt v prvním pate.  Na seznamu lázeských host mete najít i jméno ehoe Mendla, zakladatele genetiky.
 
Radnice je poschoová roubená stavba z roku 1770, penesená do lázeského parku Hájnice. Byla prvním objektem ve skanzenu. Své návštvníky uvítala u v roce 1925. V pízemí radnice je expozice obchodu, jak vypadal v první polovin 20. století. Je zde i pošta, dokonce i s personálem. Z ní mete poslat známým, anebo rodin, pohled s razítkem zdejší poštovny.
V hlavní místnosti úadoval obecní písa. Radní a purkmistr zasedali okolo velkého stolu. I cechovní truhla je zde k vidní. Ve své dob slouila jako dnešní trezor. Ukládaly se do ní zápisy z jednání, stanovy cech, peet, veškeré úední dokumenty. Bývalo v ní i ozdobné kladívko a finanní hotovost. Vedlejší místnost slouila k ubytování vzácných host a odvodního dstojníka.
 
Vaškova hospoda je také mšanský roubený dm, ve nm je veliká hostinská místnost. Najdete zde krytou nálevnu a stl fojta. Dm byl postaven v 16. století, ale historické záznamy jsou a ze zaátku století sedmnáctého. Do skanzenu ji penesli v letech 1927 a 1928 a nazvali ji Valašskou hospodou. Jako taková slouí i dnes.
 
Bývalá ingorova chalupa stávala a do roku 1969 na ronovském námstí. Je to rovn hospoda, a tady ji pojmenovali "Na posledním groši". Název je odvozen od hospody postavené architektem Dušanem Jurkoviem v Praze na Národopisné Výstav eskoslovanské v roce 1895. Jurkovi tehdy vybudoval v Praze celou valašskou osadu. A práv hospoda Na posledním groši mla snad nejvtší úspch. Hrávala v ní tehdy vhlasná Pelárova kapela.  I  v ní je fojtský stl a vyvýšené místo pro muzikanty. Do provozu ji uvedli v roce 1974 jako restauraci, co si vyádala  zvyšující se návštvnost msteka.
 
V areálu se najde mnohem více staveb. Tak teba Vlkova palírna, kuelna, sýpka z Hemanic, tkalcovské stodlky, velíny a mnoho dalších. Nejlepší bude si tam udlat výlet.
Olga Kotaka
(redakn upraveno)
O prezentaci zpracovanou v Power Pointu si napište zde
 
Další lánky autorky:
Sbratelská náruivost
Slena Sylva
Kup chleba a pikládej!
Anne Christina
Svt podle Wyetha
Devný talí
Václav Jansa
Bílá paní
Betislav Bartoš
Ukrytý hrad
Energie pyramid