Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Alena,
ztra Alan.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Namáhavá cesta ke svtovosti
 
V týdenníku, který mi kdosi poslal z eska, jsem našla reportá napsanou urnalistou, kterého v jeho vlastním zájmu radji nejmenuji. Pojednávala o nejdraších  a nejlepších restauracích v esku. Tedy v Praze. Prý se v nich skvle najíte, ale také za to hodn zaplatíte. Hošík tam byl zajisté na úet redakce, take ho to moc nebolelo. Jako první jmenuje restaurant Allegro v procovském novém hotelu Four Seasons. To je taková zastrená elegance, hnedka za Karlovým mostem u Vltavy, spala tam prý Madonna, kdy v Praze vystupovala. Tamní restaurace prý byla u nkolikrát vyhlášena za nejlepší restauraci v zemi. Reportér píše „u nás“, chvilku jsem se domnívala, e myslí u nich doma. Ale asi ne, vaí tam toti italský kucha. A noviná asi nebude z rodiny, která by si mohla vydrovat svého kuchae. Diví se toti vcem, které bývaly díve i v docela obyejných eských rodinách docela bné. Pouuje tenáe, e v takové restauraci si nedáte utopence, tlaenku i guláš. Neví o tom, e dobrý guláš je delikatesa  i v prvotídním podniku. Nedávno prozrazovali na nmecké televizi rzní známí kuchai, co jejich oblíbené jídlo – a víte, co vyhrálo? Ordinérní karbanátky.
 Minerálky mají tam v tch chrámech jídla prý dokonce dvojí, cizích znaek Evian a Vitell udivuje nás milý reportér. Prý na pání seenou i vodu z grónského ledovce. No, u je vidím, jak natáejí vodu z vodovodu, pidávají k tomu ledovou tíš s trochou modré barvy a píšern se  chechtají.To tedy zas tak moc velký výbr není, dv minerálky mají u nás v  msteku i v krám s pomfritama.
Vín mají prý 600 druh a za láhev vína je mono dát i tvrt milionu, praví synek.  Namátkou uvádí Saint-Julien z roku 1934 za 156.000 K. e tak staré víno by otevel k obyejné, by i drahé veei jen blbec, to náš svták netuší.
Ten dotyný italský kucha vaí v Praze u šest let a chce se prý mit s New Yorkem, Londýnem nebo Paíí, ne s ostatními restauracemi v Praze. No, tak nevím, ale zatím nemá v esku ani jeden restaurant hvzdiku od Guide Michaelin, pes veškerou  svtovost a jedinenost té jejich kuchyn.
Bydlím v zemi tém stejných rozmr. Kulinárn nic moc, ale i ve mst kde iji, se 40.000 obyvateli, máme  restauraci, která má tyto michelinské hvzdy dokonce dv. Vbec je tch hvzd po Holandsku rozeseto pomrn dost, kupodivu. V echách a na Morav není zatím ani jediná. ím to je, to teda  nevím.  
 Také podávají v té restauraci Allegro, praví eský kulinární badatel, maso ze zvíat jménem wagyu. Pouuje tenáe, e jsou to zvíata chovaná v Americe(!), kterým se k jídlu dává pít pivo a saké. Škoda, e ho to saké nepivedlo k tomu, e to spíš budou asi ta proslulá hovzí dobytata z Japonska. Tam se tento druh  dobytka do roku 1912 pstoval jen pro leny císaské rodiny. Vyváet se zvíata nesmla, pod trestem smrti. A v roce 1993 na ádost Washingtonské university bylo vyvezeno nkolik kus, pro vdecké úely. Pak pišli na to, e mohou vyvézt embrya, co se jim po nkolika letech podailo.
Te se pstují wagyu v USA, Jiní Americe, v Belgii  a v Holandsku – kousek od nás je farma, kde je najdete také. Nevíte? Jen se podívejte : www.wagyufarm.nl  Do Prahy kvli tomu jezdit nemusíme. A oni by to zase nemuseli dováet z Ameriky.
Reportér dál nadšen vypravuje o tom, jak se v tchto podnicích vaí z erstvých surovin, ryby prý pímo z moe, šunka z Parmy.eské není nic, jen prý trochu njaké zeleniny a zvina. Humry prý vozí z Itálie. To je taky divné, protoe tam nikdy ádné humry nepstovali, ti ijí jen v chladné vod. Jestli to nebude langusta? Nejvtším hitem je ale kue z  Breese. Píše opravdu nkolikrát Breese. Jene on  je to Bresse, mj milej, nepozornej. Kue prý pinesou hostm celé, ješt s hlavou a za krkem s peím a s nohama s drápy, které jsou zabarvené do modra, co prý znamená, e za ivota  bhalo a hrabalo. Modré nohy, ne drápy, jsou pro tuto rasu píznané, milý hochu. Tob jde namluvit taky úpln všechno. A nebo jsi zatracen nedával pozor.
íšník se prý dokonce „málem klanl.“ Hocha tedy pekvapuje, jak se chovají íšníci  „málem slušn“. Co pipomíná, e v eských restauracích vede  spíš model Paroubek. S chováním u stolu si nemáte dlat moc starostí, staí prý shlédnout film Svtáci a víte dost. Ruce nevolizovat, utít do ubrousku, ten je na to. Aha. Kdy  jíte venku na terase a náhodou zane pršet, tak nesmíte „popadnout talí se svou porcí a jít dovnit“ to prý by na vás koukali jako na blázna. Však my se to nauíme.
Druhá  jmenovaná restaurace pro milionáe a celebrity je Zlatá studn, co je, pokud se pamatuji, nkde nahoe u Hradu. Tam zas  mají steaky z  Argentiny a prý podávají ekanku, košírovanou v erveném vín. Té košírují hrušky. Tu ekanku prý hosti nechtli. Nedivím se. Kdyby to zkusili pošírovat, tak snad by to lidi pozeli. Hoch zase nedával pozor a nebo píliš vyuíval nabídky lihovin.
Zlatá studn  je o trochu sympatitjší, u proto, e kucha je ech a netají se tím, e si po práci rád zajde na tlaenku. A má prý recepty ješt od babiky. Jene, kdy se ho reportér ptá na njaký jednoduchý recept, tak uvede  „ Peenou kambalu na bramborovo- tomátovém pyré s pórkovo -mátovou pnou“. Svatá prostoto.
A nakonec se náš reportér dopouští chyby, pro esko píznané : plete si gurmána s gurmé (gourmet). Omluven je tím, e i ve slovníku cizích slov, kterým mi kdysi mávala ped nosem moje praská švagrová, stojí, e ob slova mají stejný význam. Pitom vám v esku kadý franštiná ekne, e gurmán je lovk, který rád hodn jí (napíklad Gargantua byl gurmán) a gurmé je labuník.
Take kdy gurmáni hlasují o nejlepší restauraci, hlasují o tom, kde dostanou nejvíc jídla, ne jídla nejvybranjší a nejlépe pipravená. Inspektoi , kteí udlují tu michelinskou hvzdu prý chodí do restaurace Allegro kadý rok, ale stále cosi chybí. Co to asi bude?
Vzpomínám na kue s nádivkou, které dlávala moje babika. Pedtím nebylo nikde v Bresse, ale bhalo u nás po dvoe, ani nemlo modré pazoury. Bylo absolutní, nezapomenutelné, na vyznamenání . Poulet de Blice.
Máme v Holandsku písloví: chovej se obyejn, to je bláznivé a dost. Co kdyby to zkusili s naší obyejnou, ale poctivou a kvalitní, eskou kuchyní? Recepty si mohou vyádat v Rakousku, kde  ji dodneška vaí a mají v úct. Nebo najít njakou pvodní Sandtnerku.
 
Vra Pokorny-Scheufler