Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vclav,
ztra Michal.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Putování Pobaltím - 4
 
RIGA
Další den jsme se v Rize probudili do zachmueného rána. Z olovné oblohy nepetrit lilo, mrana se courala a tém u zem. Trochu jsme si vylepšili náladu výbornou snídaní a vysílajíce touebné pohledy k nebi jsme nasedali do autobusu,který nás ml zavézt k historickému centru Rigy. Zázrak se bohuel nekonal, a tak jsme za pl hodiny vystupovali do stejného lijáku, jako jsme nastupovali. RIGA, hlavní msto Lotyšska, má ji charakter evropského velkomsta a ne nadarmo mla pídomek Paí Východu. Dnes v ní ije asi 750 000 obyvatel. Msto leí na behu Riského zálivu, je významným dopravním uzlem, prmyslovým centrem, ale nás nejvíce lákala jeho historická ást. Nesmím zapomenout ani na skuten krásné secesní domy, na n jsme na píkaz naší Vasilisy neustále "dávali pozór". Hned po vystoupení z autobusu jsme stáli tváí v tvá Pomníku stelc, mohutnému modernímu sousoší z leštného ervenohndého kamene. Ale stailo projít pár krok prchodem moderní budovy Muzea okupace (která se sem po pravd moc nehodila) a ocitli jsme se ped jasn erveným, cihlovým, bohat zdobeným, nádhern zrekonstruovaným Domem ernohlavc. ernohlavci podle pokrývky hlavy, kterou píslušníci obchodního spolku, jemu dm patil, nosili. Steí ho socha rytíe s ponkud vyjeveným výrazem ve tvái. Ob památky pipomínají minulost Rigy jako významného hanzovního msta. Opodál jsme nemohli minout riský Dóm, jeho elezná v, nejvyšší v stovatém mst, je spolehlivým orientaním bodem pro turisty. Dalším dobrým orientaním bodem je pomník Vlasti a svobod. 42m vysoká bronzová socha eny (místní obyvatelé jí íkají Milda) vzpíná ruce ke tem hvzdám symbolizujícím ti historické provincie. Socha stojí na obelisku vysokém 19m a je pro Riany tím, ím je socha sv.Václava pro Praany. Asi po hodin procházení ulicemi i ulikami Rigy mezi provazci dešt jsme byli mokí, jak zákon káe, a souboj s poasím jsme vzdali. Zbytek osobního volna jsme strávili v jedné z útulných kavárniek nedaleko historické radnice.  

V tomto mst m záludnost poasí mrzela nejvíce, protoe podle nádherného riského panoramatu jsem se tšila na spoustu krásných záitk. Jene poasí neporuíš, a tak jsme po tech hodinách Rigu opouštli trochu zklaman. ekalo nás ješt pár desítek kilometr lotyšskou krajinou k pístavu, kde jsme se opt mli nalodit na trajekt, ale pak u nás oekávalo Estonsko.

Text a foto: Míla Nová

Popisky k foto:
Tak prší v Rize
Dm ernohlavc
Pomník Vlasti a svobody ("Milda")
 
Pobaltí - 1
Pobaltí - 2
Pobaltí - 3
 
 
Vtip se musí umt podat!
okoláda
Tlocvina a já
Nad roklí
Všude íhá nebezpeí
Létající kruh
Jak to vlastn zaalo...
Zpívám jen v sebeobran