Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Monika,
ztra Emil.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Kouzelné Toskánsko - 2
 
Je steda, druhý den zájezdu, a u jsem natolik pouený, e vím, e tento den bude fyzicky nejnáronjší. Spánek v autobuse moc spánkem není a i ti nejlepší spái jsou zniení. Máme plhodinu na zcivilnní a narovnání tla. Na rovnání charakter není as. Ped námi je Parma, která je synonymem dobrého jídla. Parmezán je parmezán a šunka je šunka. Prvodkyn nám pedstavila program - Parmu, výjimenost obou potravin a sebe. Hlas má jak Uršula Kluková, jen ten její smích je jiný, ne tak ábelský. Ale EEE ped kadou vtou je stejné a i to klesání a stoupání hlasu velice podobné.

Parma není tím nejvtším architektonickým klenotem Toskánska. Ale je to píprava na n. A tak poprvé v ivot vypiji energetický nápoj. Není to Red Bull, protoe ten dává kídla a to bych moc nevidl. Stejn se mi chtlo celý den spát, tak tedy nevím. Samo msto Parma je té spojeno s naším Otcem vlasti a císaem Karlem IV., který tu získával zkušenosti válenické a poátek panovnické moudrosti. Ale to bylo léta pán kdysi a dnes tu moná koluje krev pemyslovská v místní populaci. Nebo, co je boího Bohu a co císaovo císai. A Karel? Vlastn tenkrát asi ješt Václav! Take Václav byl taky tenkrát mladý, urit hezký a hlavn plodný. No hele, támhle ten pán, jako by mu z oka vypadl. Je teplo, jsme pece v Itálii a úastníci zájezdu jsou unavení.Piazza Garibaldi, palác místodritele, radnice, dóm, no dobrý, ale nemáte nkdo sirky, abych si zapel víka?

Jede se na parmazán.Dají nám ho i zadarmo ochutnat! Italská prvodkyn po parmazánu na nás má ekat na jakémsi nádraí. Nacházíme jakési nádraí, ale ne záchod a nkteí zaínají trpt. Všichni zmaten obíháme budovu, ale budova je zlá. Co to je za nádraí bez WC! Naštstí pijídí italská diva. Sympatická, od pasu dol trochu pi tle, ale hlavn nás pivádí ve svém Fiátku k výrobn a lidé jsou šastní. JE TU WC!

Výrobna se podobá trochu kravínu. Nízké budovy, pes, koka, dvr, sucho a malinká zahrádka bez plotu. Výrobu sýra vám moc prozrazovat nebudu, abyste jim nekonkurovali. Ostatn - vyrábí se stejn jako jiné sýry, akorát mléko je od krav z okolních istých kopc (ty krávy jsou normální a nejsou fialové ani zelené). erou jen trávu a ádné granule a sýr se vyrábí run, a na pár jednoduchých mechanism. Míchá se devným pádlem, nechá se zrát bu dvanáct, dvacet tyi nebo ticet msíc a pitom se obrací jistým zautomatizovaným mechanismem trochu podobným Marsochodu. Jo a taky se koupe ve slané vod. Slaná je, nebo jsem ji ochutnal. Takový mj obyej. V té místnosti zrání jsem já neuzrál, nebo to tam kupodivu nevonlo a já šel na sluníko povídat si italsky se psem. Víte, e mi esky odštkával? Vzdlaný pes!
 
Pak se ochutnávalo. Sndl jsem tyi kousíky chleba a dva kousíky parmazánu. Pak jsme si šli sednout a sndli jsme dva kousíky chleba a tyi kousíky parmazánu a dvakrát dva kousíky rzn sušené šunky. Té parmské. No,dobré, ale pecpaný jsem nebyl ani já, ani ty nejštíhlejší úastnice zájezdu. Pak jsme odpochodovali do malinké prodejny, kde jsme jim mli udlat kšeft. Všichni se dívali na tu šílenou cenu a bylo ticho jak v kostele. Tak jsem se zeptal, jestli ten kousek sýra stojí opravdu patnáct eur, ale naše laskavá Uršula K. nám vysvtlila, e cena je za kilogram. Ano, bylo to napsáno písmem tak malikým a nným, a to vhánlo slzy do oí. Nebo to u bylo únavou?
Mnozí se po tomto vysvtlení vrhli na nákupy. Sýr byl mastný a já nejsem ten správný gurmán. Mn staí Blatenské zlato a praská šunka. Tak teba píšt,  a si dopedu pichystám njakou pikslu.
Rozlouil jsem se italsky se psem, on mi esky odpovdl.
Pronájemce kravína odjel eskou Oktávii kamsi. Všechen personál v potu dva byl typov jako Fantuci ze známého filmu o úetním. Dokonce i ta paní, pomocnice z prodejny.
 
Obtkáni sýry jsme vyrazili do místa ubytování.Msteko se jmenovalo Montecatini a bylo to msteko za války vybombardované. Takka bez památek a lázeské. A mn pipadalo i krásn italské. Hotel jsme našli na druhý pokus. Byl píjemný, majitelka mla sádru na noze a vše probhlo hladce. Po veei bylo nco asu, a tak jme vyrazili do ulic. Rád chodím sám. Moc mi nezáleí na tom, co si mu peíst v prvodcích. Jsem lovcem pocit. Stmívalo se, foák ml vybitou baterii a já šel jen tak, co noha nohu mine, splývaje s davem. Byly tam spousty senior, jak to v lázeských mstech bývá, a všichni šli mým smrem. Hotely svítily do soumraku a pak u do tmy, girlandy osvtlovaly uliky ke vchodm. Ped jedním hotelem zpívala zpvaka bez kapely a Vietnamci i zde nabízeli rzná svtelná udlátka, umlohmotné hraky, šaty, šátky a jiné znaky nesvtového významu. Dav se pomalouku sunul k jakémusi divadlu pod kopcem, na kopci byl asi klášter a vyhlídka, nebo nco tomu podobného. V divadle dávali Pucciniho, Verdiho a jiné „velké“ a vstup byl asi zadarmo. Neml jsem u sílu ani odvahu vstoupit. Pak jsem to otoil, vracel se zpt kolem kinematické sprchy. Ramena se pod tíhou vody otáela, závsy vrzaly a mn se u po trojchodé veeí zaaly zavírat oi. Tak alou do postele a dobrou noc. A ije parmazán, šunka a noc. Zítra jedeme do Lucci a hlavn na Cinque Terre a já zase po roce potkám pítele moe.
Dobrou noc…
Text a foto:Jií Suchánek
 
 
Další foto zde
 
 
Další lánky autora:
V kopcích
V Ráji
Kdy v Ráji pršelo
Nenapravitelná arogance asu
Na Bab
Pro píšu
Na Príglu
Podobenství o vtru
Svtlo v oích
Tenkrát o vánocích
Slabost a síla hrad
Vrou mi boty
 
 
 
 
Toskánsko
Toskánsko - 1