Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Bla,
ztra Slavomr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Carské koncertní klavírní kídlo


Carské koncertní klavírní kídlo tídy A a velikosti 1 (1 = velikosti 260 a 300 cm), patící mezi nejvtší na svt, je nyní na rychnovském kolowratském zámku…


Tento nyní zrenovovaný nástroj, jediný svého druhu na svt zachovalý výrobek berlínské firmy C. Bechstein, Hof-Lieferant Sr. Majestät d. Königs, je majetkem klavírníka (absolventa oboru klavírník u firmy Petrof) Tomáše Dušky z Rychnova nad Knnou.


Tento unikát z roku 1870 (v podobném stylu jich je na svt asi desítka), dodaný na zakázku pvodn do Petrohradu s vyezávanými nohami ve tvaru stejných lvích tlap, jaké byly na most k tamnímu carskému paláci, prošel pedtím snad deseti ruskými a ukrajinskými majiteli.


Od posledního z nich je pak zakoupil v ukrajinském Kyjev se zachovalým pvodním kompletním litinovým rámem, ale zdevastovaným, rozštípaným, omláceným korpusem ili vncem a bez nohy i mechaniky.

 

Na renovaci, kterou provádl Tomáš Duška po tyi msíce spolu s Janem Rezem z Barchova na Královéhradecku, nahradili pvodní anglickou mechaniku. Kídlo dostalo i novou povrchovou úpravu s vysokým erným leskem a originální nápis doplnili zlatem. Te v hodnot kolem jednoho a pl miliónu korun opt záí novotou, je funkní a poprvé ho koncertn vyuil Petr Malásek pi recitálu Lucie Bílé 7. ervna na 1. nádvoí rychnovského kolowratského zámku v den poutní slavnosti kostela Nejsvtjší Trojice v Rychnov nad Knnou.

 

Pro máme Dobrovského, a ne Daubrawského ulici?

 

eknme to rovnou: V Rychnov máme Dobrovského ulici pod soudem vpravo ve smru k Chaloupkám z úcty k slavnému jazykovdci Josefu Dobrovskému, pedstaviteli osvícenského kriticismu, jazykovdce, historika, bohemisty a zakladatele slavistiky, vdy o slovanských jazycích. A taky proto, e z nedaleké Solnice pocházela rodina Daubrawských.


Ale te u tomu, co tady pan profesor eštiny píše, asi pestáváte rozumt – pece jen tu je e o Dobrovském a Daubrawských, nemluv o faktu, e se tehdy psané „au“ etlo „ou“. On se toti budoucí jazykovdec narodil 17. srpna 1753 v armotech u Rábu, eeno souasnou maarštinou v Györmetu a vyslovováno [rmetu], nynjším Balassagyarmatu [balašaarmatu] u msta Györ [ér], strámistru dragounského pluku Jakubu Daubrawskému, rodákovi solnickému; na domku proti solnické radnici to pipomíná pamtní deska. I kdy tyto údaje známe z jiných pramen, poslouchejme si z 654. rozhlasových Toulek eskou minulostí (sláva jejich tvrcm):


Tento Jakub Daubrawský - bylo mu pes padesát let - si bhem vojenského pochodu vzal za manelku mladikou Magdalenu Wannerovou, rodaku z áslavska, a ta mu pak porodila syna. Onoho srpnového pátku tam v armotech pišel na svt syn Josef. Toho se tamnímu maarskému farái podailo napsat dobe Josephus, ale na Daubrawském ztroskotal. A tak z nj udlal Dobrowského (pozdjším pravopisem psaného s obyejným v) moná i proto, e otec si v cizím prostedí na komolení svého píjmení zvykl a neprotestoval. Díky tomuto sbhu náhod máme dnes prakticky v kadém mst Dobrovského námstí nebo ulici – my v Rychnov Dobrovského ulici ve smru k Chaloupkám taky, zatímco píjmení Daubrawský v rejstíku osob eské republiky neexistuje.

 

 

Dobrovský prý správnou podobu svého píjmení objevil a v solnické matrice, kde byl kdysi zapsán jeho otec. Ale nevrátil se k nmu, natolik byl známý jako Dobrovský, e radji nechal na hlav. Asi šest týdn po narození synka se sthoval otec Jakub s rodinou do ech, nebo tehdy byl dragounský pluk peloen do Klatov a rodina se usadila v nmeckém Horšovském Týn. Jakub Daubrawský brzy nato zemel a matka se podruhé provdala za Nmce, take se v rodin hovoilo výhradn nmecky.


Ale to u je jiná historie, my si jen názorn vysvtlili, pro máme v Rychnov ulici Dobrovského, a ne Daubrawského. Tak aspo si porovnejme s heslem Daubrawský v Jungmannov esko-nmeckém slovníku z roku 1835.


Josef Krám

 

Další lánky autora:
Já chci také hvzdu
Zmiják
Políbila ji múza
Pium falsum
Byl Ferda Mravenc v Rychnov?
Rozhovor s Luborem Bokem
Unikátní nález
O Rychnovácích, co unesli válenou lo
Bezruký Frantík 
Nejen o kristiánce
Padna na Jelenu
Rychnov není v Rusku
Jetti v hrob
K narozeninám Lubora Boka
Za Jiím Šlitrem
Být profík se vyplatí
Jsem pohyblivý jako veška
Katovna v pustém lese
Hoeák z Lázní Blohrad
Hrabalení aneb Blecha z Rychnova
Muzeum hraek
Interview over sea
O Jiím Šlitrovi a garmošce
O stele Littlejohn
Co se musí stát?
Profesor s hlavou Hadrem ovázanou
Ohlédnutí za 35. folklorními slavnostmi pod Zviinou
rven druhý
Pod frou hnoje do Ameriky