Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vclav,
ztra Michal.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Putování Pobaltím - 5
 
Smujeme na SAAREMAA
Akoliv jsme projeli asi 100 km - nejprve lotyšským, pak estonským venkovem - ráz krajiny se tém nezmnil. Zatíco v Litv byla krajina zajímavá, jemn a pvabn zvlnná a šavnat zelená, tady u zstala jen ta šavnatá zele, sem tam ernobílé ostrvky pasoucích se kravek a hojnost áp - to vše v ponkud fádní rovin. I les ponkud ubylo, tebae jejich smíšený charakter se nemnil. Naše Vasilisa nám sdlila, e v lesích v lét bývá "hódn houb". Do pístavu, z nho jsme mli trajektem odjídt na nejvtší estonský ostrov SAAREMAA, jsme tentokrát pijeli pesn a bez prtah jsme byli nalodni. Náš autobus se ocitl hluboko v útrobách lodi, ale pasaéi museli pkn vyšplhat bu do kavárny, nebo na horní palubu. Foukal silný a studený vítr, lo se pohupovala, a tak vtšina cestujících hledala útoišt v kavárn. Já jsem se však radji "pizdobila"šátkem, pozapínala všechny zipy na vtrovce a jala se prolézat ob paluby - stejn jako všudypítomní školáci - výletníci, kteí nevydreli v klidu ani minutu.
 

Stoický klid jejich uitel jsem tedy obdivovala... Chvílemi jsem si se svým fotoaparátem pipadala jako japonský turista. (Jist! Japonci nechybli ani v Pobaltí.) Plavba trvala nco pes pl hodiny a pak u zase pišel ke slovu autobus. Mezi Saaremaa a pevninou leí ješt ostrvek Muhu, který je s ostrovem spojen uzounkou šíjí, po ní vede silnice. Po té jsme konen dorazili na Saaremaa. Smovali jsme do hlavního msta ostrova KURESSAARE, to znamená, e jsme museli ješt projet pes asi ti tvrtiny ostrova. Cesta však probhla bez zádrhel, a tak jsme kolem 19.hodiny vjídli do ulic msta Kuressaare. Je to typické venkovské spíš msteko s 16 000 obyvateli, pvabným koloritem, výbornou polohou na severním pobeí Riského zálivu a vynikajícím vzduchem. Projeli jsme i kolem starobylého biskupského hradu, jeho koeny sahají a do 13.století, a ocitli se ped...stadionem! V první chvíli jsme si mysleli, e si z nás Vasilisa snad dlá legraci (byli jsme u zhýkáni noclehy v mezinárodních hotelech), ale vzáptí jsme si povšimli nevelké patrové krychlové budovy stojící vedle vchodu na stadion. Tak to bylo místo našeho dnešního noclehu? Kdy jsme však vstoupili dovnit, všechny obavy z nás spadly. Byli jsme v moderním, isounkém interiéru a majitelé penzionu, místní manelský pár, nás mile vítali. Paní majitelka se pedvedla navíc jako výborná kuchaka, která perušila tradici ovocných rosol s "ním" a pipravila vynikající zákusek s jahodovým elé - to asi aby ten pechod nebyl tak náhlý! No a vrcholem blaha byl sprchovací kout s vyhívanou podlahou u kadého pokoje. A protoe v aludku bylo jako v pokojíku a bílá noc lákala, vydali jsme se ješt na procházku k blízkému hradu a k moi na plá, na ni jsme se dívali z okna. Kdy jsme po hodinové procházce lezli do postele, dýchací cesty ješt namlsané moským vzduchem, a do usínání nám šplouchalo moe, íkali jsme si, e strávit tady letní dovolenou by vbec nebylo špatné...

Text a foto: Míla Nová

Popisky k foto:
Na Saaremaa se dostanete na trajektu
Kuressaarský hrad
Vyhlídka z hradních  hradeb
Hradní chodba
 
Pobaltí - 1
Pobaltí - 2
Pobaltí - 3
Pobaltí - 4
 
 
Vtip se musí umt podat!
okoláda
Tlocvina a já
Nad roklí
Všude íhá nebezpeí
Létající kruh
Jak to vlastn zaalo...
Zpívám jen v sebeobran