Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ingrid,
ztra Otlie.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Z obou  stran Šumavy, jihoeských Blat, Rakouska i Francie
 
Takový rozsah území s osudy rozliných postav, ijících v jeho mstech a vesnikách,  obsáhl svou literární tvorbou  spisovatel  Karel Klostermann (15. 2.  1848 – 16. 7. 1923), jeho  160. výroí narození a 85. výroí jeho smrti pipravili velkolep Kraj jihoeský a Kraj plzeský  za úasti mnoha obanských aktivit. Jen ve struném souhrnu nazvaném Rok Karla Klostermanna je na 80 nejrznjších akcí (výstavy, publikace, soute pro školy, slavnosti, výlety, turistické pochody, semináe, besedy). Podle dosavadních ohlas ta jejich úasná, pelivá a obtavá píprava vydává svou nemén plodnou úrodu! Osmikový jubilejní rok je pro všechny podobné aktivity  velkou konkurencí.
 
Jak je to dávno, kdy ve školních ítankách bývaly ješt úryvky  z román a povídkových knih  Ze svta lesních samot, V ráji šumavském, Kam spjí dti,  Sklái, V srdci šumavských hvozd nebo Pošumavské rapsodie! Bohaté lidové tradice, svérázné typy pracovitých lidí, drsná píroda a její charakteristické rysy, rozpad selských rod, existenní odchody šumavských obyvatel z jejich domov – to všechno po dlouhá desetiletí zajímalo i dojímalo tisíce tená – ano,  na obou stranách Šumavy, u nás i v Bavorském lese, také v Rakousku a ve Francii, kde náš spisovatel všude psobil jako uitel, nebo stedoškolský profesor nminy a francouzštiny, a dodnes na nj zcela nezapomnli, protoe tam  zanechal kus svého ivota, své srdce, lásky.
 
ivot a dílo Karla Klostermanna i v novodobých djinách  se stává jakýmsi poslem mezinárodní spolupráce, spojnicí pro další pozoruhodné plány, jak se na tom shodli starostové mst a obcí Euroregionu Šumava - Bayerischer Wald – Mühlviertel pi spoleném setkání.  Regionální rozvojová agentura Šumava je koordinátorem rozsáhlé akce. Základem její odborné nápln jsou vlastní archívní fondy i cizí sbírky, dkladná badatelská práce, muzeální pracovišt  v Plzni, Klatovech, Prachaticích, Písku, Sušici, Kašperských Horách (ty se staly jakýmsi „srdcem“ oslav), dále jsou to etné obce, zejména Srní, Rejštejn, Javorník, Zliv, Štke, Vacov, Horní Planá, Netolice...
 
Souasná regionální spisovatelka Marie Korandová pipravila o celoivotním díle Karla Klostermanna  dkladní dílo, vychází dvojjazyná publikace Cesta dom a Poutníkem v kraji KK,  dále memoáry ervánky mého mládí, kniha Zmizelá osada a výbory  Šumavské povídky a Prázdniny na Šumav. Natáí se hodinový dokument, digitalizuje se spisovatelova pozstalost,  byl upraven dívjší hbitov na Srní jako místo vzpomínek na spisovatelovy pedky,  v Hrce odhalují sklennou pamtní desku, zrekonstruována ji byla historická schwarzenberská hájovna na Bezníku u Modravy a turisté se poprvé procházejí Klostermannou stezkou z Rejštejna na Klostermannv vrch, kdy naped pochválí krásu šumavských sklá v expozici v Rejštejn.
 
Chtlo by se íci – na nic ti šumavští potomkové nezapomnli. Z jejich píprav  a nyní také  ze samotné realizace nároného roku se mohou pouit i jiné regiony, další obanská sdruení, protoe tch slavných a významných osobností je v naší zemi velmi mnoho. Ne všichni se zatím dokali takového významného ocenní a probuzení zájmu o jejich dílo.
Miroslav Sígl
Další lánky autora:
Sbratelé MASARYKIAN
Píprava na smrt
Kehká, ale statená
ínský básník promlouvá esky