Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Kvta,
ztra Alois.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pohled z okna
Postupn se zaínáme poznávat, zvykat si na sebe a stávat se páteli, potkávat se, a tak snad bude namíst (kdo chce - není podmínkou) piblíit ostatním své okolí, své milé, zájmy atd. Zaali jsme pohledem z okna. Dalším pohledm se však meze nekladou, samozejm v etických hranicích, daných provozem tchto stránek.
Chcete se také zapojit? Je to jednoduché, pošlete text (pípadn i foto)  na info@seniortip.cz a my z toho udláme dokument, který se objeví na hlavní stránce v tématickém okruhu - Pohled z okna.  Zatím to tak funguje a zde je jeden z dalších pohled - avšak pozor (!) název „Pohled z okna“ je jen penesený...
Pímo dušikový zaátek tohoto roku zpsobil, e jsem se ani já necítila ve své ki. Hledala jsem proto, ím bych si zlepšila náladu, jene nic kloudného mne nenapadalo... „A pedevírem!...“
 
"Co jsem to vlastn chtla...?"
O všem - pro oi mé a mých pátel.
 
Krtek" a rámeek
Našeho milého Krtka nebylo snadné pelstít. Pokud si vzpomínám, v dob, kdy jsem byla jeho akou, se mi to podailo jen jednou.
Krtek -Chvátal si potrpl na úpravu v ákovských sešitech, a tak kdy nkdo z nás njaký zápis v sešit "odflákl", mohl poítat s tím, e po píští kontrole najde píslušnou stránku erven peškrtnutou a dole bude lakonicky azbukou napsáno Snóva! A protoe jsme v ruštin psali do nelinkovaných  (abychom se nauili pouívat podloky) sešit formátu A4, nebyl tento trest práv zanedbatelný...
Jednou, bylo to ped vánoními prázdninami, jsme dostali za domácí úkol napsat  do sešitu rusky blahopání k novému roku - takové to tradiní S nóvym gódom, s nóvym sasjem! To byla pro mne hraka, a protoe u jsem se v duchu vidla nkde mezi kamarády na zamrzlém rybníku, naškrábala jsem tu vtiku , jak se patí... Kdy jsem se vrátila vyzmrzaná a zdrav unavená dom, šla jsem si nachystat aktovku na píští den.  Vzala jsem  do ruky sešit s domácí úlohou. Nedalo mi to a otevela jsem ho. Teprve te, s odstupem asu, mi došlo, e úloha je opravdu pímo "namazaná" a e mne jist eká ono proslulé Snóva! Sedla jsem ke stolu a dumala, jak mazanici vylepšit. Nejjednodušší by bylo text peškrtnout a napsat znovu. Jene naše škrtání nám vynášelo Snóva! stejn tak jako odbytá úloha... Dumám, dumám, a vtom mi nco napadlo! Já pece ráda a dost slušn kreslím, tak pání pizdobím a odpoutám tak pozornost od poskakujících pokroucených písmenek. Pinesla jsem si pastelky a hned jsem se dala do práce. Modrý rámeek , jakoby pokrytý snhovou peinkou, v levém rohu zelená vtvika se svíkou a vánoní ozdobou, v pravém rohu pokus o zasnenou siluetu Vasilije Blaeného....a pes celý rámeek padají snhové vloky. Se zalíbením koukám na své dílo, pak se chápu ješt pera a písmenka, která letí kadé jinam, opatrn vystínuji, take aspo nkterá se narovnala... No vida! Krk dám za to, e kvli této úloze stránku pepisovat nebudu. Spokojen strkám sešit do aktovky a jdu veeet. Ani mi v té chvíli nedošlo, e oprava naškrabané úlohy, kterou jsem mohla mít hezky napsanou za dv minuty, mi zabrala pes pl hodiny.
A jak to dopadlo? Zcela podle mého oekávání! Obrázek Krtka okouzlil, odpoutal jeho pozornost od škrabopisu a já byla pochválena "ped nastoupenou jednotkou". Ovšem ouha! Zdobení se milému Krtkovi tak zalíbilo, e je zavedl jako povinnou souást zápis o významných dnech pro všechny. A tak mne ti spoluáci, kteí kreslit neumli nebo kreslili neradi, pkn proklínali...
Míla Nová
Za perlami Francie - 1
Za perlami Francie - 2
Za perlami Francie - 3
Za perlami Francie - 4
Za perlami Francie - 5
 
 
Pobaltí - 1
Pobaltí - 2
Pobaltí - 3
Pobaltí - 4
Pobaltí - 5
Pobaltí - 6
Pobaltí - 7