Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Liliana,
ztra Dorota.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

eskm idim chystajcm se do zpadn Evropy

Mil obyvatel esk kotliny,

pro ty z vs, kte se chystaj na dovolenou do zahrani vlastnm autem budou mon uiten nsledujc informace. Je to pehled toho, kolik stoj dopravn pestupky v rznch evropskch zemch a tak upozornn , na si mte dt pozor. Nespolhejte na to, e vm stejn nikdo nerozum a vice versa. Vzpomnm si na klasick vrok jednoho eskho dobrka : To jsem zvdavej, jak se se mnou ti voci domluvj.
Policie v zpadn Evrop m mnohdy prostedky, jak si pokutu vynutit.

 

Nizozem
Nesprvn parkovn 45 , jzda na ervenou 95 , nedn pednosti v jzd 95 , ignorovan zkazu pedjdn 95 , telefonovn za jzdy bez hands free 140 , nezapnut bezpenostn ps (i u spolujezdc!) 45 , jzda bez idiskho prkazu u sebe 30 , pekroen dovolen rychlosti v uzaven osad 70 , s pvsem 90 , jzda o 40 km vce ne dovoleno mimo uzavenou osadu 170 , s pvsem 280 , vce ne 0,54 promile 220

Belgie (pozor, stejn jako vtina ostatnch zemi je dra ne Holandsko)
Chybn parkovn 150 , jzda na ervenou, nedn pednosti v jzd, nedovolen pedjdn 175 , peken ostatnm astnkm provozu 150 .

ei, pozor! Vae oblben zbava, to jest pedjdn v zatce nebo ped vrcholem kopce stoj 300 nebo t ztrtu idiskho prkazu. Jet o 10 km rychleji, ne je dovoleno v obytn tvrti, u koly, nebo tam, kde je povolen rychlost jen 30 km stoj 175 , o 20 - 40 km rychlej jzda v uzaven osad 175 . Jet rychleji o vce ne 40 km ne je dovoleno mimo uzavenou osadu stoj 300 event. doasnou ztrtu idiskho prkazu. Vce ne 0,5 promile za volantem stoj 137.50 , pi vce ne 0,8 promile hroz soudn proces s monm zkazem zen motorovch vozidel. Pokutu mete zaplatit na mst policistovi, bankovnm pevodem, i kreditn kartou. Jestlie jste zavinili dopravn nehodu, pi kter jsou njac postien, muste obvykle zaplatit zlohu, mnohem vy, ne je pokuta. Pijde-li ppad ped soud, je pokuta jet vy.

Francie
Ve Francii jste povinni dret 50 m odstup od pedchozho vozidla, jestlie je vae auto t쾹 ne 3500 kg, nebo s pvsem del ne 7 m. V horch m doprava do kopce pednost ped dopravou s kopce. Chybn parkovn 10 , jzda na ervenou 100 , nedn pednosti v jzd od 100 nahoru, nesprvn pedjdn, pedjdn na je-li to zakzno od 100 nahoru, telefonovn za jzdy 40 , jzda bez bezpenostnho psu od 38 nahoru, jzda bez rozsvcench svtel v tunelu 35 , jet 20  - 40 km rychleji ne dovoleno v uzaven osad stoj 100 a vce, pi pekroen rychlosti mimo uzavenou osadu lze dostat pokutu a do 1500 . Alkohol: dit s 0,5 a 0,8 promilemi stoj 135 - 750 , s vce ne 0,8 promilemi od 4500 nahoru, pistupuje k tomu i zkaz zen motorovch vozidel ppadn i vzen. Pi mench pestupcch, pokud zaplatte na mst dostanete 30
%n slevu. T쾹 ppady jdou ped soud. U vtch pestupk muste zaplatit kauci, vtinou 135 . Jestlie nezaplatte, me policie zabavit v dopravn prostedek. Tip: Nehdejte se a nediskutujte s polici, i kdy jste toho jazykov schopni. Vtinou dostanete vy pokutu.

Nmecko
ei pozor! V zvyk dojdt ndr do sucha se v Nmecku na dlnicch a silnicch pro motorov vozidla pokutuje. Zstanete-li stt bez paliva, policie Vs odmn sthnutm obiva z va penenky. Zstanete-li na dlnici nebo na silnici pro motorov vozidla stt s poruchou, muste zapnout varovn blikn a postavit vstran trojhelnk alespo 100m za auto. Jste povinni vozit s sebou lkrniku a vstran trojhelnk.

Chybn parkovn stoj 10 - 35 , jzda na ervenou od 50 nahoru, nedn pednosti v jzd 25 - 50 , pedjdn tam, kde se nesm, 30 - 125 , telefonovn za jzdy 40 , nezapnut bezpenostn ps dospl 30 , dti 40 , jzda alespo o 20 km rychleji ne dovoleno v uzaven osad (30 ) a o 40 km rychleji mimo osadu (100 ) je spojena s jedno a tmsnm zkazem zen motorovho vozidla.

zen s 0,5 a 0,8 promilemi nsleduje pokuta od 100 a zkaz zen motorovch vozidel na nkolik msc, s vce ne 0,8 promile je trestn in (zkaz zen a pokuta ve vi jednoho a dvou msnch plat). Pokuty do 35 se plat na mst nebo bhem tdne. Zaplatte-li pozd, dostanete pokutu navc. Od cizinc me policie poadovat zlohu ve vi oekvan pokuty plus obnos ve vi oekvanch vdaj s nehodou spojench.

Velk Britnie
Pozor: v Anglii nesmte na dlnici pouvat varovn trojhelnk. Maximln rychlost na dlnicch a na silnicch s oddlenmi jzdnmi pruhy je 112 km/h (60 mil/h ), s pvsem 96 km/h (60 mil/h ). Klopen svtla muste sedit pro provoz vlevo (vtinou sta jejich vykryt ernou lepic pskou).

Pokuty: chybn parkovn 50 , jzda na ervenou 160 , nedn pednosti v jzd 225 , pedjdn, nen-li to dovoleno, 225 , jzda bez zapnutho bezpenostnho psu 90 , nezaplacen mtnho v Londn 120 , bt rychlej o 20 km ne dovoleno 160 , pi jzd o 60 km/h vce, ne je povoleno, mohou bt pokuty velmi vysok, nejsou pesn stanoveny. Alkohol: jet s vce ne 0,8 promilemi stoj 720 a 1800 a zabaven idiskho prkazu na rok a ti. Vechny jmenovan stky jsou prmrn, pokuty mohou bt mnohem vy. Pokuty se neplat policii, ale u soudu, pevodem.

vcarsko
Pozor: maximln rychlost s pvsem, t쾹m ne 1000 kg je 60 km/h, na dlnici 80 km/h. idii, kte potebuj pi zen brle, jsou povinni mt sebou brle rezervn. Muste-li na dlnici zastavit, protoe vm dolo palivo, dostanete pokutu. Chybn parkovn 25 - 70 , event. trestn zen, jzda na ervenou 157 , nedn pednosti v jzd a pestoupen zkazu pedjdn se sth v trestnm zen, telefonovn za jzdy 63 , jzda bez zapnutho bezpenostnho psu 40 , v tunelu bez klopench svtel 25 , patn nebo sjet pneumatiky 65 , jzda bez dlnin nlepky po dlnici 90 , jet v uzaven osad o 15 km/h rychleji ne dovoleno 100 a 175 , na silnici prvn tdy jet vce ne o 25 km/h rychleji stoj 164 , bt na dlnici o 25 km/h a vce rychlej se e v trestnm zen.

Alkohol: jedete-li s vce ne 0,8 promilemi, mte na krku trestn zen a velmi vysokou pokutu (a 3000 ), jste-li zapleteni do nehody, dostanete pokutu u pi 0,6 promile alkoholu. Policie od vs me vyadovat zaplacen pokuty na mst.

panlsko
Pozor: maximln rychlost s pvsem mimo uzavenou osadu je 70 km/ hod. Muste mt s sebou dva bezpenostn trojhelnky (pro umstn za i ped stojcm vozidlem), sadu rezervnch rovek a rezervn dioptrick brle, pokud je k zen potebujete. Pi zastaven v odstavnm pruhu si muste oblci svtlo reflektujc vestu. Ped nepehlednou zatkou je povinnost zahoukat. Maximln limit pro alkohol plat i pro cyklisty.
Lehk provinn jako chybn parkovn do 90 , t쾹, jako nedn pednosti v jzd, poruen zkazu pedjdn, telefonovn za jzdy, zastaven, i parkovn na nebezpench mstech 90 - 300 , event. ztrta idiskho prkazu na ti msce. Pli rychl jzda je honorovna od 100 do 300 (o 10 - 50
% rychleji ne je povoleno). Alkohol: jzda s vce ne 0,5 promilemi stoj od 300 do 600 , event. doasnou ztrtu idiskho prkazu.
Pokuty muste platit na mst. Nen mon platit kreditn kartou. Okamit zaplacen me snit vi pokuty o 30 %.

Rakousko
Auta s pvsem t쾹m ne 750kg mus dret 50 metr odstup od pedchozho vozidla. Je zakzno pedjdt v prostoru 80 m od elezninho pejezdu. Muste mt s sebou lkrniku. Pro jzdu na zkch horskch silnikch nejsou dn dopravn pravidla, auto, kter m monost, mus couvat, i jet nazpt.
Chybn parkovn od 15 , jet na ervenou od 70 , nedn pednosti od 36 , telefonovn za jzdy od 35 , jzda bez klopench svtel pi patn viditelnosti 25 , jzda bez dlnin nlepky stoj 210 , plus povinn zakoupen vignety 120 , jet o 20 km/h rychleji, ne dovoleno, od 30 , o 30 km/h rychleji 75 - 500 , event. zkaz zen motorovch vozidel. Jzda pod vlivem alkoholu: od 0,5 promile pokuta 600 - 3500 , event. zkaz jzdy.
V Rakousku muste zaplatit kauci rovnou policistovi, kter vs pokutoval. Jestlie nezaplatte, me policie zabavit vae auto.

Itlie
zn maximln a minimln pokuty. V tomto pehledu jsou minimln pokuty. Maximln pokuty jsou tyikrt vy.
Pozor: Na dlnici muste jet s rozsvcenmi svtly. Auta s pvsem mohou jezdit 70 km/h na obyejn silnici a 80 km/h na dlnici. Chybn parkovn 30 , j
et na ervenou 70 , nedn pednosti 70 , pestupek zkazu pedjdn 70 , telefonovn za jzdy 25 , jzda bez zapnutho psu 30 , bez svtel na dlnici 32 , jzda o 20 km/h rychleji ne dovoleno 140 , o 40 km/h rychleji 300 a zkaz zen auta od jednoho do esti msc. Vce ne 0,8 promile 800 , event. zkaz zen na 15 a 90 dn a vzen
Cizinci mus minimln pokuty platit na mst. Dostanete kvitanci a tm je vc vyzena. Nezaplatte-li na mst, me policie poadovat kauci ve vi poloviny minimln pokuty. Nemete-li zaplatit tuto kauci, me policie zabavit vae auto a zadret v idisk prkaz.
Holandsk automobilov klub ANWB varuje: u italskch soud se idisk prkazy pravideln ztrcej.
Na eskm internetu se t objevila informace, e vude v cizin plat na kruhovm objezdu pednost v jzd zprava, tak zvan pravidlo prav ruky. Nen to bohuel vude stejn. Napklad  v Nizozem maj pednost vozidla na kruhovm objezdu.
Dleit drobnost  : idi je povinen mt nejen zapnut bezpenostn ps sm, ale ru i za to, e jej maj zapnut vichni ostatn spolucestujc a to i na zadnch sedadlech, pokud jsou psy vybavena.
Nakonec tato perlika : v asopise Kampioen, kter vydv nizozemsk automobilov klub ANWB byl nsledujc vn varovn pro ty, kte se chystaj do ech: V esk republice jsou vichni domc idii astnky jaksi nepetrit probhajc rally, pi n je jim, na rozdl od cizinc, dovoleno ignorovat veker dopravn pedpisy.

astnou cestu peje Vra Pokorn