Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Doubravka,
ztra Ilona.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Bylo, nebylo…
aneb kdy lovku na tom záleí
 
Jako asistentka editele podniku zahraniního obchodu jsem mla dosti asto pracovní jednání, tzv. pracovní obdy, veee, a jiné tuze zábavné akce. Zábavné jen pro toho, kdo absolvuje podobné atrakce zhruba dvakrát do msíce. Únavné pro toho, kdo neví dne ani hodiny, a tyto akce prorstají do soukromého asu, ivota a bytí nkdy i nkolikrát týdn.
 
Kolikrát jsem si radji pála sedt doma s dobrou kníkou v ruce, a zatím jsem se musela usmívat a konverzovat se zcela nesympatickými a únavnými lidmi, a do posledního návštvníka, nebo jsem odpovídala za jeho bezpený pesun taxíkem do hotelu a závrený úet. Bavilo mne to asi rok, pak u to bylo únavné, stále se opakující, otravné, a tret nkde  hluboko po plnoci teba jen kvli dvma dosud zcela alkoholem neodrovnaných host bylo vyerpávající.
 
Byly ovšem akce výjimené, kdy i okoralé srdce a duše i tlo ji unaveného návštvníka rzných akcí se vzepjaly k aktivní, nejen pasivn nucené úasti.
Jedna taková celkem pijatelná se odehrávala v parádní restauraci, salonku pro nejvyšší smetánku, v mírném podveeru. Úastnili se nejen zástupci rzných ministerstev, vlády, ale i zahraniní hosté – a to v nemalém potu. Takovéto akce jsem brala trochu vánji, a také se pelivji pipravovala. Nejen pracovn, ale i co se týká vizáe.
 
Ona restaurace byla od mého domu co by kamenem dohodil, a jak u to bývá, práv proto jsem nestíhala! U se za pár minut blíila doba zahájení, slavnostních a tu mén tu více zábavných proslov. U jsem byla nalíená, peliv uesaná, slavnostní šaty („kostelové“, jak íkala moje babika) nachystané bez poskvrnky a bez hany.
 
Ješt rychle peleštit lodiky, umýt ruce, obalit se jemným parfémem, kabát – a u jsem letla. Opravdu na poslední chvíli!
 
Salonek ml vlastní šatnu, která byla jako pedsí, se sklennou stnou. Za ní u sedli tém všichni, jen místo vedle mého super šéfa bylo volné a ekalo na mne. Pár lidí zpozornlo, šéf s úlevou vydechl, kdy vidl, e jsem pece  dorazila.
 
Sundala jsem kabát, podala šatnáce, a vydala se smrem ke sklenné stn.
Nechápala jsem, pro v tuto chvíli ji klidný šéf zmnil barvu oblieje a nadzvedl se ze idle. Teba má stevní potíe, pomyslela jsem si.
Najednou však tichý hovor, který pedchází oficiálnímu zahájení utichl zcela, a zraky všech míily smrem ke mn. Vidla jsem já je, vidli oni mne.
 
„Proboha, snad nejdu tak pozd!“, pomyslela jsem si, a podívala se na hodinky. Tento pohyb mn byl osudný.
Kdy mj pohled sklouzl dol na zápstí, uvidla jsem nevídané.
 
Mla jsem perfektní úes, mla jsem perfektní make up. Mla jsem exkluzivní šaty – ovšem ty zstaly doma, pipravené na všáku. Já tam stála sice v pepychovém, ale pece jen SPODNÍM prádle. Dodnes si pamatuji vzorek na podprsence i kalhotkách, podvazkový pas a speciální drahé punochy z tuzexu.
 
Nebylo kam utéct. Stála jsem tsn ped sklem, a za sklem asi ticet mu, a dv eny. Pipadala jsem si jako skalár v akváriu, ovšem neklikovala jsem, stála jsem jak sádrový trpaslík.
 
Vteiny se staly hodinami, a zachránila mne šatnáka. Rychle vyhodnotila situaci, ile peskoila pes pultík, a hodila mn mj pláš pes ramena.
Nevím, kdo se zaal smát první.
Faktem je, e ne jsem si pozapínala tch milion sedm knoflík na kabát, smáli se všichni. Šatnáka, já – a hlavn diváci za sklem.
Uprchla jsem dom.
U jsem si nedokázala pedstavit, e budu ván naslouchat vládním projevm a hodnocení ehokoliv, já byla vyhodnocena náleit.
 
Od té doby mn ped kadou akcí šéf prosil, a si u nikdy neberu kabát.
Dlouho se o tom vyprávlo, dlouho si ze m utahovali, ale naštstí – výsledky práce naší agentury tím poznamenány nebyly. Ani na ministerstvu!
Dagmar Jarošová