Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Xenie,
ztra Ren.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

 MALOVÁNÍ v operaním systému Windows XP,
aneb pojte si s námi hrát!
  
 
7. lekce
Retušování a nástroj Lupa
 
Retušování:  
Všichni víme, e kreslit myší tak, aby myš „neposkakovala“ a kresba nebyla roztesená, je nkdy velmi obtíné,hlavn v jemných partiích.
Také pi pouití gumy, kterou zasáhneme do vybarvené plochy njaké kresbiky se neubráníme jisté „vykousanosti“. Tyto nedostatky musíme následovn zahladit retušováním. Retušujeme tukou. Popis postupu retušování bude popsaný u druhého cviení.
 
Lupa:
O nástroji Lupa byla informace ji ve tvrté lekci. Nyní jen doplním, e Lupa umí na vašem obrázku znázornit míku, která vám pomáhá pi velmi jemném retušování a dokreslování obrázku. Pokud klepnete kurzorem na nástroj Lupa, objeví se v políku pod panelem nástroj obdélníek, který udává moné násobky zvtšení a zmenšení.
Pi zvtšení obrázku 6x a 8x se vám oteve monost znázornní míky. Pi zvtšení 2x není tato nabídka funkní.
 
Provete toto cviení:
První cviení
1.) Otevete program Malování a upravte velikost kreslící plochy na rozmry:
Šíka    400 pixel
Výška  400 pixel
2.) Kurzorem klepnte na lupu a zvolte osminásobné zvtšení obrázku.
3.) V horní ásti okna, na pruhu Základních nabídek, klepnte na píkaz Zobrazit a pejdte na odkaz Lupa. Zaškrtnte Zobrazit míku.
4.) Prázdný obrázek s míkou si ulote pod názvem Zvoneek. V druhém cviení budeme na tuto míku kreslit zvoneek.
 
 
 
Druhé cviení
1.) Otevete si obrázek s názvem Zvoneek.
2.) Na paletce barev nastavte barvu pozadí bílou a barvu popedí ervenou.
3.) Vezmte si nástroj Tuka a ervenou barvou nakreslete obrys zvoneku. Snate se dret pedlohy.
4.) Plechovkou s ervenou barvou obrys vyplte barvou. Dávejte pozor, abyste mli obrys uzavený. Staí jen jeden nedotaený pixel a barva se vylije po celé ploše.
5.) Nyní si práci zvtšete na maximum.
6.) Uchopte tuku (stále máte barvu pozadí bílou a barvu popedí ervenou) A zante retušovat v místech, kde jsou na kresb píliš velké „zuby“. Míka vám pi tom bude pomáhat.
Levým tlaítkem myši tuka kreslí barvou popedí, pi zmáknutém pravém tlaítku kreslí barvou pozadí, v našem pípad bíle, take psobí jako guma. Mete tedy pracovat jen jedním nástrojem, co zjednodušuje práci.
Rozdíl od gumy je v tomto jemném retušování ve velikosti hrotu. Guma i pi nejmenší volb, má stále hrot širší, ne e je špika tuky.
 
Soustete svojí pozornost na hladké hrany obrázku, nikoli na zdobnost zvoneku. Nepomáhejte si jinými nástroji, ne je tuka, to znamená, e i háek a srdce zvonu kreslete „od ruky“, nikoliv pomocí nástroje Elipsa. Cílem tohoto cviení je nauit se vyrovnávat nerovnosti, které automaticky vznikají pi kreslení myší nebo pi pouití gumy.A ješt jedna malá vychytávka na závr:
 
Kreslíte - li jedním z tlaítek myši a souasn pi drení tohoto tlaítka kliknete na tlaítko druhé, práv nakreslené se ztratí.
 
 
 
Tetí cviení
Nakreslete vánoní nebo novoroní pohlednici, nejlépe ob:-) Mnozí z vás ji ovládají více nástroj, ne jsme doposud probírali, take je pouijte a tvote. Ale i ti, co umí jen nástroje dosud probrané, mohou vytvoit pkné obrázky. Nechte se inspirovat milou vánoní pohlednicí a hledejte ešení jak uskutenit svoje pedstavy jen pomocí toho, co máte k dispozici a bute pi tom zcela originální.
Magdalena Vlachová
 

Práce kurzist si prohlédnete ZDE

Vzájemné rady v prbhu lekce

Komentáe probíhající u lekce v prbhu kurzu