Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Xenie,
ztra Ren.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

MALOVÁNÍ v operaním systému Windows XP
Pojte si hrát!


7. lekce
Nabídka programu malování


Na horní lišt se nachází nabídka programu Malování. Obsahuje tyto píkazy:
Soubor, Úpravy, Zobrazit, Obrázek, Barvy, Nápovda.


Nkteré z nich v dnešní lekci probereme.
První je píkaz Soubor  - Nabídku Nový, Otevít, Uloit a Uloit jako.. u musíte bezpen znát z loska.

Náhled. Pouíváme ho jako kontrolní náhled pi zadání píkazu k tisku. Ukáe obrázek na fiktivní stránce papíru v proporcích a velikosti v jaké by byl vytištn.


Vzhled stránky. Píkaz umouje nastavit velikost papíru, velikost okraj, monost zarovnat obrázky ke stedu nebo do stran, co je napíklad vhodné pi tisku páníek, které budete chtít pak peloit jako klasické blahopání.


Tisk. Provádí tisk oteveného dokumentu na nastavenou tiskárnu, klávesová znaka je Ctrl+P


Odeslat. Umouje poslat obrázek píjemci elektronickou poštou. Obrázek se automaticky piloí jako píloha k mailu.


Nastavit jako pozadí vedle sebe, Nastavit jako pozadí uprosted. Speciální píkaz, který automaticky nastaví obrázek jako pozadí Windows.


Další tyi ádky pak obsahují naposledy otevené obrázky, poslední píkaz Konec, ukonuje práci s programem Malování.


Druhý píkaz je Úpravy


Zpt/Opakovat. Program Malování disponuje šikovnou funkcí, kterou je tístupové vrácení naposledy provedených operací. Pomocí píkazu Zpt lze vrátit a ti naposledy provedené innosti, Opakovat je pak opaný píkaz.

Vyjmout, Kopírovat, Vloit. Další ti píkazy slouí ke zcela bné práci se schránkou. Je samozejmé, e ped spuštním jakékoliv operace se schránkou musí být bu ást obrázku vybrána, nebo musí být ve schránce ji njaký obsah.


Vymazat výbr. Vymae vybranou ást výkresu a nahradí jí barvou pozadí.


Vybrat vše. Té zkratkou Ctrl+A provede výbr celého obrázku.


Kopírovat do… Umouje uloit vybranou ást obrázku jako dokument. Uloení se provede automaticky zase do formátu BMP, monosti jsou ale stejné jako u celého obrázku ( píkaz Uloit, Uloit jako)


Vloit z… Umoní „vlepit“ do obrázku jiný, ji na disku existující obrázek. Tento obrázek je umístn jako výbr, piem pvodní obrázek pod ním je zachován a lze jej pohybem výbru odhalit.

 

 

 

U posledního Vloit z… bych se ješt chvíli zastavila. Vím, e nedávno nkteí z vás ešili, jak otevít v Malování fotografii, na kterou je pak moné ledacos domalovat, nebo jí vyretušovat, i udlat kolá a podobn.


Kdy kliknete na píkaz Vloit z… oteve se dialogové okno, ve kterém si nalistujete sloku a fotku nebo obrázek, který chcete otevít. Také jsem nkde v poradn etla od nkoho radu, e je nutné obrázek nebo fotku pevádt do njakého formátu, myslím BMP, e znla ta rada. Tak to není nutné. V Malování mete otevít i animaci, pokud se vám bude hodit do njaké koláe, jen se nebude ten obrázek hýbat, zobrazí se staticky, ale zobrazí se. Animace jsou ukládané do soubor Gif a ten Malování oteve bez problém, zrovna tak jako fotky, které jsou uloeny do formát Jpeg, Tiff, a nkteré další. Jen pi tom importu cizích obrázk musíte dát pi otevírání pozor na to, jestli máte v dialogovém okn správn odpovídajícím zpsobem zobrazený typ souboru. Nejlépe je zadat píkaz
Všechny soubory.


No a úkol nechám na vás, jen mi tak napadlo, co si takhle stihnout njaké pkné zátiší? S ovocem, kvtinami, pedmty? :-)

Magdalena Vlachová