Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Monika,
ztra Emil.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jak ze mne soudruzi lékai udlali blázna…3

Psychiatrické oddlení – lková ást

 

To byl název místa, kde jsem se nyní ocitl. Zaala se mne zmocovat panika, hlavou se mi šílenou rychlostí honily splašené myšlenky z nich vyskakovaly jako v rychle promítaném filmu jednotlivé obrazy. „Tohle se pece dlá tm, kdo jsou reimu nepohodlní a paní Há se tak mstí; asi jsem u ze všeho opravdu blázen; to musí být njaký omyl“. To a mnoho dalšího mi belo hlavou, o které jsem zaal pochybovat, zda je ješt vbec moje i schopná reáln uvaovat.
„Musíš se nkoho kompetentního zeptat, musíš to nkomu povdt, musíš protestovat, nejsi pece cvok“! Vybhl jsem v tom mini rovém pyámku na chodbu, abych se nkoho zeptal, kde najdu njakého doktora. Chodba byla nyní zaplnná ješt více „divnými postavami“, které se samostatn i ve dvojicích pohybovaly pi stnách tam a zpt. Ve vzduchu to šumlo tichými slovy, jejich význam jsem nerozeznával. Na mé dotazy po lékai nkteré jen zavrtly hlavami, nkteré postavy piblíily svojí tvá k mé nic neíkajíc a já se cítil všelijak, jen né dobe. Panika ve mn utšen stoupala. Pece však jedna z en ukázala do dveí, které byly oznaeny nápisem „Výdej lék“.
Po zaklepání jsem napnutý k prasknutí vstoupil do ordinace, kde sedla za stolem píjemn vypadající lékaka stedního vku a u skín s léky stála sestra. Rychle, perývan, rozilen a zejm dostaten šílen, jsem ze sebe chrlil vty o omylu, nechápání, krátkém pyamu a o dalších, asi sto pro mne nepochopitelných vcech.
Paní doktorka poslouchala, zvedla se a ekla „moment, dojdu si pro papíry“. Za chvíli se vrátila, pozorn etla mé pedvolání od KPLK a k tomu náleející zdravotní dokumentaci. Já mezitím blekotal nco v tom smyslu, e „pece mne nemohou zavít na psychiatrii, e mám sice po infarktu myokardu urité psychické problémy, ale e pece nepatím do blázince“. Doktorka zvedla oi od papír a já si všiml, e je má zelené. Nijak mne to neuklidnilo. Po chvilce ekla: „Podívejte pane, toto je lkové oddlení psychiatrie fakultní nemocnice. Pod námi je interní oddlení. Jak to na tomto oddlení vypadá, jist ji víte. Osobn si myslím, e vtší klid budete mít zde, udláme vám všechna potebná vyšetení a potom se uvidí“. Zazelenala oima a ekala, na mojí odpov. Nevím zda pod vlivem toho zeleného, nebo tím, e jsem se u trošku uklidnil, mi tato nabídka pipadala docela rozumná. Kývl jsem na znamení souhlasu, rozlouil se a odcházejíc ješt zaslechl: „Stavte se na sestern, a vám vymní to šílené pyamo“. Tak jsem šel s pocitem, e se snad vše njak, sice pomalu, ale pece jen, k dobrému obrací. Sakra to jsem se zmýlil !

Patr Norbert

 

 

Další lánky autora:

Jaro se rozbhlo

Andulka

Kdy léta pibývají

Léto budi pochváleno

Pan Otec

Mj poslední podnikový veírek

Betta bojovnice

Vzpomínka na tábory

Co skrývá rodinný archiv

Zajímavý nález

Jak jsme ili jako novomonelé

Zlatá kniha malé domácnosti

Trochu jiné lázn

Výlet do Františkových Lázní

Sobotní výlet

Maturita vnuky

Zlatý víkend

Po sedmi letech na Šumav

Jak ze mne udlali blázna - 1

Jak ze mne udlali blázna - 2