Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Monika,
ztra Emil.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Kouzelné Toskánsko - 1

Tak Paí, tam u jsem byl.A ješt se tam urit vrátím! Zámky na Loie? Tím jsem zaal a byl to nádherný rozjezd mého putování po Evrop. A vloni jsme byli se švagrovou v Benátkách a okolí.

Poprvé v ivot jsem plaval v moi, a to u mi je hezkých pár let. No a námstí svatého Marka vypadá jako pedpokoj Ráje. Pravda,sice trochu peplnný, ale víte co je na svt hodných lidi! Vdl jsem, jak vypadat bude, protoe jsem ho prostudoval dopedu,  ale stejn mi spadla elist, a to cvaklo o dlabu.
 
A letos? Letos byla na ad kolébka renesance. Boská Florencie. Vlastn toho bylo víc, ale to jsem zjistil a bhem asu. Nebo spíš stíháním asu a pi zájezdu. Vyráel jsem sám nebo má švagrová tentokrát cestovala s dcerou jinam a svou nejbliší do autobusu nedostanu. Ani párem vol .Ba co dím, ani celým stádem vol. Letadlem by to šlo, ale co pejezdy? Lett sto kilometr vrtulníkem, tak na to nemáme. A tak já sirota cestoval sám.
 
Ale nevadí, nebo na zámcích, na té nejkrásnjší ece svta, jen má tak zvukomalebné jméno Loira, jsem byl taky sám a jistá svoboda pohybu se mi líbila. Jsem stejn dost silný individualista (nikoliv individualita), tak co. Odjezd byl z Prahy ze Zliana, a tak jsem si opt projel jednu trasu metra celou. Mimochodem to naše jediné metro se mi jeví dosti pkné. Na Zliín jsem byl asi o hodinu díve, nebo dost trpím syndromem dochvilnosti a je to moná trochu i zbablost,kdy nechci honit autobus teba a do Budjovic. Je tam hezká silnice a zadarmo bych se urit hezky probhl. Víte, e Jára da Cimrman pece taky poádal závody s kufrem, a to jen tak, jak ho rodie stvoili. No jo, ale já neml kufr, ale tašku. To bych nemohl.

Mezitím odjely autobusy do Paíe, do Normandie, do Pric a na Zbraslav. Lidi se schází, odjídí a já ekám. Konen se zaínají scházet i úastníci našeho zájezdu. Paní prvodkyn je o pár, ale opravdu jen o pár rok starší ne já - myslím si. Pomalu si nás seskupuje a pipravuje, íká nám ísla sedadel a jejich pozici v autobusu a já zjišuji pouhým pohledem, e s námi nejede ani Jaromír Jágr, ani Helena Vondráková, ale zcela normální smrtelníci. Pijídí autobus a vše je jinak. Má o tyi sedadla víc a íslování je tudí odlišné. Pozor, jeden z idi je vlastn jedna. Tak hezkou idiku autobusu jsem ješt nevidl!
Ostatn nevidl jsem ješt ani jedinou idiku autobusu. Ale tahle paní idika je opravdu hezká. Druhý idi, nebo vlastn jediný idi, je pán od Ston. Vlasy má šedivé, dlouhé a u se nepoítají do milión. Je jich trochu mén. Take jízda bude nco mezi rokovým koncertem a posezením s píjemnou dámou na káv. Asi.
 
Vyráíme do Budjovic, protoe v Písku nejsou asi píznivci Toskánska. Sedím zatím sám, ale v Budjovicích si ke mn sedá další sólista. Je piblin v mém vku a pozdji zjišuji, e se jmenuje Jaroslav,  je z Prachatic a je to cestá. Ale to bude a píšt. Stmívá se, všichni nahazujeme pokroucené polohy a lidmi skuten vzpímenými se stáváme a na parkovišti ped Parmou. Ale o tom a píšt. Dneska u patím spánku. Tak dobrou pokroucenou noc.
Jií Suchánek
Další lánky autora:
V kopcích
V Ráji
Kdy v Ráji pršelo
Nenapravitelná arogance asu
Na Bab
Pro píšu
Na Príglu
Podobenství o vtru
Svtlo v oích
Tenkrát o vánocích
Slabost a síla hrad
Vrou mi boty