Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vclav,
ztra Michal.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pohled z okna
Postupn se zaínáme poznávat, zvykat si na sebe a stávat se páteli, potkávat se, a tak snad bude namíst (kdo chce - není podmínkou) piblíit ostatním své okolí, své milé, zájmy atd. Zaali jsme pohledem z okna. Dalším pohledm se však meze nekladou, samozejm v etických hranicích, daných provozem tchto stránek.
Chcete se také zapojit? Je to jednoduché, pošlete text (pípadn i foto)  na info@seniortip.cz a my z toho udláme dokument, který se objeví na hlavní stránce v tématickém okruhu - Pohled z okna.  Zatím (ne bude zprovoznna funkce blogu) to tak funguje a zde je jeden z dalších pohled - avšak pozor (!) název „Pohled z okna“ je jen penesený...
Pímo dušikový zaátek tohoto roku zpsobil, e jsem se ani já necítila ve své ki. Hledala jsem proto, ím bych si zlepšila náladu, jene nic kloudného mne nenapadalo... „A pedevírem!...“
 
"Co jsem to vlastn chtla...?"
O všem - pro oi mé a mých pátel.
 
Není nad slušivý sestih...
as bel a z malikého bratíka se pomalu stával malý bratr. Skuten, a do konce základky patil ve tíd mezi nejmenší kluky a to ho pkn štvalo. Teprve o prázdninách ped prvním roníkem gymnázia se zaal trochu vytahovat .
Ješt se nestail na gymnáziu ani "zabydlet", kdy naši rodinu postihla strašná rána: naprosto neekan zemel tatínek. Všichni ti jsme jeho odchod nesli velmi tce, ale nejh asi poznamenal práv Libora. Byl tehdy samá ruka samá noha, zaínala s ním cloumat puberta, evidentn se chvílemi nevyznal sám v sob - a najednou ze dne na den zstal bez muské opory, ale i bez pevné muské ruky. Na maminku se problémy, které pinášela nová situace, valily ze všech stran, já jsem byla pes týden v Brn, kde jsem studovala, a tak si bráška zaal hledat jiné "muné" vzory - mezi kamarády. A jak u to v takových pípadech bývá, pitahovali ho nejvtší pršvihái... Trvalo nám to s maminkou a do konce jeho prvního roníku, ne jsme ho zase "zkonsolidovaly" a ne z nho zase byl ten prima kluk jako pedtím. Nco se na nm ale zmnilo. U to nebyl ten poddajný a tvárný chlapeek, ale muský, který ml svou hlavu. A nkdy hodn tvrdou. Však to u taky nebyl ádný malý bratíek, ale velký bratr, k nmu jsem vzhlíela do výšky víc jako 180 cm.
Jeho tvrdá hlava se projevila i tehdy, kdy jako šestnáctiletý švihák došel k názoru, e jeho osobnost pln nevynikne, kdy bude chodit ostíhán nakrátko. Ml svtlé, oíškov hndé vlasy mírn zvlnné, husté, ale celkem jemné a naprosto neposlušné, hebenu zarputile vzdorující. A byl pesvden (nevím, jestli pohledem do zrcadla, nebo njakou dámou svého srdce), e s vlasy dlouhými tak, aby mu sahaly hluboko pod límec, je prost neodolatelný. Jeho tídní profesorka, podobn jako my s maminkou, však byla názoru opaného a snaila se brášku dostat k holii po dobrém. Le v tomto pípad neuspla ani jedna z nás. A eknu vám, e pohled na Libora s erstv umytou a vysušenou hlavou byl vskutku impozantní!
Jednou v nedli odpoledne jsem si umyla jako obvykle hlavu a snaila se své kudrny zkrotit natoením na velké natáky. Bráška mne zamyšlen pozoroval a pak najednou zmizel v koupeln. Za chvíli se vrátil s umytými vlasy a povídá mn: "Nezkusila bys mn vlasy taky natoit? Teba budou lepší dret!" Chvíli jsem váhala, ale pak jsem si ekla, e horší ,ne kdy si vlasy jen voln vysuší, to snad  být neme, a to jeho "háro" jsem mu natoila. A nutno íct, e kdy jsem mu pak vysušené vlny rozesala, vypadal docela hezky. Kdyby si oblékl dlouhou bílou košili, pimontoval kídla a do ruky dostal ohnivý me, mohl od minuty vyhánt Evu s Adamem z ráje - tak andlsky vypadal.
Spát šel Libor tedy spokojen. Ale ráno! Vstal jako obvykle na poslední chvíli, a i kdy se zejm sám polekal toho, co si z pvodních vln pes noc "naleel", nebyl u as na nápravu, aby mu neujel autobus. Odpoledne jsem napjat ekala, s jakou se bráška ze školy vrátí. Soudila jsem, e tohle vrabí hnízdo mu u u tídní neprojde... A moc jsem se nemýlila! Akorát, e skutenost ješt pedila moje nejbujnjší pedstavy. Do Liborovy tídy pišel ten den na hospitaci editel, mu, který ídil gymnázium tém vojenským zpsobem, proslulý svou písností a nesmlouvavým odporem ke všemu, co by jen vzdálen "zavánlo anarchií". No a anarchií zavánly rifle (ale ty tehdy ml málokdo), malovaná trika (toté) a...dlouhé vlasy u kluk. Jak pozdji Libor vyprávl, editel vešel do tídy, rozhlédl se, spatil brášku, vyvalil na nho nevícn oi, pak velmi rychle vystídal v oblieji všechny odstíny ervené a zaval: "Veeeen!!! A do konce hodiny budeš zpt ostíhaný jako lovk!" No a milý bratíek vyjel jako fretka...
A to byl podíl editele na polidštní mého bratra...
Míla Nová
Další lánky autorky:
Já a tíkolka
O dleitosti písmenka Y
Rytí
Zmizení
Kalhoty
Strašidlo
Praseí ocásky
Vysvdení
Kuku chr
Bratíek
Fontána
Koupejte se na místech k tomu urených!
Bráškovy vejšplechy