Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Doubravka,
ztra Ilona.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Bylo, nebylo... (7)
 
Jako samostatn hospodaící jednotka, která ije pouze z píjmu od státu v podob platu, mívám obas stavy nouze. To kdy uvidím zcela neodolatelný svetík, botiky, nebo krásné hrníky do kuchyn, a mj hlídací pes v mozku, který má na starosti úetnictví a hlídá strany „Má dáti“ a „Dal“ je znaven, i vyerpán.
 
V jedné takové situaci, kdy jsem poítala s kadou korunou, a do výplaty ješt bylo hezkých pár dn, jsem potkala na rohu, kudy pravideln chodím, pána, který prodává asopis za 30 K, a jak jsem se nedávno dozvdla, jsou to vtšinou bezdomovci, kteí si takhle – docela slušným zpsobem a sympatickým – pivydlávají. I ten pán se mn vdy jevil jako velmi uctivý, vdy slušn a ist obleený, nevtíravý a milý.
 
Nikdy jsem si od nho asopis nevzala, ale on se vdy usmál, a popál hezký den. Tentokrát se ve mn hnulo njaké sociální cítní, a pi pohledu na nj jsem si pomyslela: „ Jsou na tom lidi o hodn h, a kdo ví, shodou náhod, njakých nešastných okolností a smly bych tam klidn mohla postávat i já!“, vyhrabala jsem ticet korun, a s úpln krásným pocitem si asopis, který jsem stejn neetla, koupila. Takový dobrý skutek, íkala jsem si. I kdy mn nahlodával ervíek, e teda zrovna v mé situaci takhle vyhazovat peníze…
 
Odpoledne jsem se vrátila dom, s myšlenou, e holt nastane doba šetící, co u m pedstavuje období, kdy se vyhýbám všem obchodm, a peliv dodruji nákup pouze nezbytných potravin. Ve schránce obálka, a v obálce sdlení, e mn bude vráceno za topení a teplou vodu 3.500 korun. Byla to informace tak neekaná a radostná, e jsem si ihned vzpomnla na svj „dobrý skutek“ s pesvdením, e to je má odmna!
 
Ubhl njaký as, a já opt po koupi nového vysavae (starý se se mnou u tak dlouho hádal a vztekal se a odmítal slouit, e jsem se s ním pestala stýkat, a šla si koupit nového, lepšího kamaráda.), a pi té píleitosti další neplánované koupi ervené varné konvice (no ta se mn tak hodí do mé erveno bílé kuchyky! Nemohla jsem se jí vzdát!), jsem byla opt tzv. na suchu. Druhý den jsem opt potkala mue s asopisy, a já u automaticky sáhla pro ticet korun, bez njaké postranní myšlenky, jen ve mn zstalo takové to – dobré skutky se mají dlat!
Vte nebo ne, další den jsem dostala zprávu, e mn vedoucí zvýšila dost podstatn plat, na co jsem ekala sice ji delší dobu, ale pišlo to jako další krásné políbení od osudu!
 
Ubhl zas njaký as. A optovn, jak je u m periodicky zvykem, jsem se njak rozjela pi njaké výhodné nákupní akci, a utratila víc, ne jsem mla v plánu.
No nic, mozkem mn probhla záludná myšlenka – potkám „asopisce“, dám úlitbu bohm, a zase se to njak vystíbí! Tentokrát jsem toho prodavae vyhlíela pár dní, ne jsem na nho narazila. Vrhla jsem se radostn k nmu, vnutila mu ticet korun, a v duchu zajásala, e mám zase vystaráno.
 
Nemla jsem ádné vrácení penz, ádné zvýšení platu, ádný nález – nic. Pak mn to došlo. Pokud jsem „dávala“ jen z istého srdce a snaze pomoci, osud mn odmnil. Tady u však šlo o hnusnou vypoítavost, podlé „nco za nco“, a já jsem dodnes pesvdena, e to nebyla  náhoda.
U nekupuji asopisy za ticet korun, které netu. U si „nekupuji“ a nepedplácím šastné události, u vím, e i kdy je kadý strjcem svého štstí, NCO, co neovlivníme naší vlí, chtním, i páním, ovlivuje a koriguje naše myšlení a iny.
Dkuji za tuto malou afku, která m zase  trošku pivedla zpt k pokoe.
Koupit se dá všelico. Ale to „nco“, co se nedá uchopit, ba ani nazvat, se za peníze opravdu koupit nedá.
Dagmar Jarošová
Bylo nebylo...(1) le
Bylo, nebylo...(2) pravda
Bylo, nebylo...(3) le
Bylo, nebylo...(4) pravda
Bylo,nebylo...(5) pravda
Bylo, nebylo...(6) le
 Komente
Posledn koment: 05.02.2007  23:08
 Datum
Jmno
Tma
 05.02.  23:08 Vra NL pro Jana i ostatn moje "pznivce"
 05.02.  11:51 Dana
 04.02.  20:03 Vra NL Jet Janovi
 04.02.  19:52 Vra NL
 04.02.  19:41 Jan m to je
 02.02.  19:43 Vra NL
 02.02.  15:41 janina
 02.02.  13:34 Pavel je to dobr!
 02.02.  12:22 Ludmila T
 02.02.  11:24 svatopluk ?
 01.02.  10:47 denda
 01.02.  09:41 janina
 01.02.  09:10 Haves
 01.02.  00:12 Oler sbornk pspvk