Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valrie,
ztra Rostislav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Vánoní as

 
Mnohé vánoní zvyky a kouzla mají pvod ješt v dobách pohanských. Nejastji jsou spojeny s pokusem nahlédnout do budoucnosti a z rzných znamení vyíst svj osud.
 
Bné je vštní osudu z jablka, rozkrojeného napí pi štdroveerní veei. Jasn zetelná hvzdika jadince znamená zdraví, štstí a úspch. Nehezký jadinec napadený ervem je známkou nemoci, neštstí, zármutku. Jadinec ve tvaru kíe vští velké neštstí, dokonce i smrt. Budoucnost lze hádat také z oech louskaných po veei. Pokud jsou ve všech jádra pkná a zdravá, lze se nadít zdraví po celý píští rok. Naernalé, vyschlé nebo zkaené jádro vští nemoc. A ím více takových jader je, tím spíš se pedpov splní.
 
Skoápky s malou svíkou pouštjí lenové rodiny po vod v umyvadle nebo míse naplnné vodou. Svíky se kladou vedle sebe ponkud dál od okraje. Pokud se u sebe udrí, bude rodina pohromad, í lodika zamíí od ostatních pry, ten se vydá do svta. Zhasnutí svíky nebo pevrhnutí lodiky znamená neštstí. Milenci pouštjí lodiky spolu. Ona poloí lodiku pravou rukou, on levou. Vezmou se pi tom za ruce a ekají, co se stane. Pokud lodiky zamíí k sob, je s láskou vše v poádku, kdy k sob nechtjí, pak je teba se nad vztahem a jeho budoucností zamyslet.

Lití olova patí k nejstarším vánoním zvykm. Na vtší nádobu s vodou se poloí dv vaeky a pes n starý klí s velkým uchem. Na líci roztavené olovo uchem klíe ukápneme do vody. Podle tvar, do nich olovo ztuhlo hádáme, co nás asi eká.

Klasickou povrou je házení pantoflem. Svobodné a nezadané dívky a eny se postaví zády ke dveím, do pravé ruky vezmou pantofel nebo jinou vhodnou obuv a vhodí ji za sebe. Míí-li stevíc špikou ke dveím, bude pravdpodobn svatba. Špika v opaném smru znamená ješt nejmén rok zstat na ocet.
 
Pokud dívka touí zvdt jméno toho, kdo je jí souzen, potebuje k tomu jablko, n (a moná i kalendá se jmény). Jablko musí oloupat tak, aby dostala jednu dlouhou spirálu. Tou pak tikrát zatoí nad hlavou a odhodí ji. Z tvaru, který spirála na zemi vytvoí se snaí peíst písmeno, kterým zaíná jméno toho pravého.
 
Oloupané jablko lze pouít k dalšímu zvyku. Rozdlí se na tolik dílk, kolik je osob u stolu. Kadý svj dílek sní. Kdyby nkdo z pítomných v píštím roce zbloudil, aspo si vzpomene, s kým jedl o vánocích spolené jablko. Dvanáct jadérek z jablka dáme do misky s vodou. Kolik jich vyplave na hladinu, tolik bude v píštím roce suchých msíc, co je dleité zjištní zejména pro zahrádkáe.
 
Z cibule naloupáme dvanáct sukének (lodiek) a poloíme je vedle sebe. Do kadé sukénky dáme trochu soli. Kadá sukénka pedstavuje jedem msíc v roce; na kterém se sl do rána rozpustí, v tom bude pršet. Ve kterém jen zvlhne, ten bude srákov prmrný, a ve kterém vtšina zstane, v tom lze ekat sucho.

Kdo si namae na Štdrý den tváe medem, toho budou mít celý píští rok všichni lidé rádi.
 
Je jeden zvyk, který zajistí, e aspo jedna vánoka vydrí do Nového roku. Hospodyn zapee do jedné vánoky hrachové zrnko. Vánoka se me naít a na Nový rok; kdo najde hrášek, na toho se po celý rok bude štstí a úspch jen lepit. Vdavekchtivé dívky se musí zmocnit devíti patek od vánoek a schovat si je. Jediný problém je, kde sehnat tolik vánoek. Dv nebo ti omyté a usušené šupiny z kapra vloené do penenky a tam ponechané zaruují, e v penence bude vdy nco penz.
 
 

Tak si ten as uijte. Spokojené vánoce všem!
 
 
Text: Ludmila Holubová 
Ilustrace: Eva Rydrychová


Komente
Posledn koment: 24.12.2023  09:17
 Datum
Jmno
Tma
 24.12.  09:17 Evussa
 24.12.  07:25 Ivan
 23.12.  18:05 EvaP
 23.12.  16:26 KarlaA
 23.12.  10:34 Vesuviana
 23.12.  10:21 Milena
 23.12.  09:53 Duan
 23.12.  08:56 Von
 23.12.  06:30 Pemek