Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ilona,
ztra Bla.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chci zas jen rozhlas po drát!

 
Vyhlašuji Pohotovost!  Sotva jsem se vymotala z Nemocnice Chicago Hope, a tšila jsem se, e budu Sama doma, a proiju Okouzlení z konené  nabyté svobody, stálo nás na chodb Pt proti pti! Jake a tlusoch – ti stáli pevn semknuti v rohu, zatímco Simsonovi byli rozptýleni vkol kolem. Chva nebyla v akci, ale s námi, a u nohou jí sedl Komisa Rex. Stáli jsme tam naproti sob jako Vyvolení, ale nikdo nevdl, kdo vlastn ke komu patí. Jen Horákovi mli jasno.
 
Krok za krokem jsem se blíila k východu, abych u konen unikla Ordinaci v rové zahrad, a mohla Pes nový práh. Mohla jsem se tšit dom, a budu uklízet svj byt – Bydlení je pece hra! Zítra mla z Letišt pijet Moje milá tchýn, a nemít po ruce Chvu v akci, byla bych asi zcela ztracena. Jedin – napadlo mn – e bych uskutenila Výmnu manelek, a tchyni pedhodila njakou zvláš povedenou. Jene znáte to! Nikdo není dokonalý, tak moc Šancí jsem nemla. Mla jsem ale Myšlenky zloince! Mohla to být nakonec klidn Diagnóza vrada!, a v novinových titulních by se objevilo: To je vrada, napsala.
 
Byla jsem však stále v Pohotovosti, protoe to nebyl jen Pípad pro dva. Byl to pípad celé naší Ulice. Byli by mn však brzy Na stop, Specialisté na vrady. A pak by mn nezbývalo, ne se odsthovat na Ran U Zelené sedmy! Jene – tam by mn jist scházel Bazén. A tady je Dobrá rada nad zlato. Moná by mn poradil pták Loskuták, nebo Doktor z hor?
Pesto jsem proívala Okouzlení. Protoe pestoe jsem byla pipoutána Rodinnými pouty, pojištna v Pojišovn štstí, byla  jsem si  vdoma toho, e jsem pouze to, co jím. Ano, Jsme to, co jíme! Nechtla jsem píliš váhat, a chtla jsem toit, ale náhle jsem obdrela Poštu pro tebe, a pivezli mn ji tyi z tanku a pes. Rex zstal u chvy, a ta u byla zatím v akci.
 
Nejsem ádná Super star, i kdy ji hledá esko, a tak mnohokrát zoufale zvolám: „Chcete mn?“. Bohuel, všichni kolem mne ji nejsou školou povinní, tak mn nechtjí. Co taky s takovou starou fenkou, mn by u asi neumístili ani Ti chlapi v chalup.
 
Probudila jsem se docela vydšená, v ruce jsem svírala televizní program, a chtla jsem být velmi, velmi Daleko od Moskvy, a hlavn – od seriál, televize, zmatk … protoe nestíhám! V úterý letmo zahlédnu svého oblíbeného herce pi vaení veee, a tváí se, mluví a vystupuje jako léka. Vím mu. Další den je však štván a honn, a navíc je siln podnapilý, a pak vte lékam! Na poslední chvíli zjistím, e není manel tamtý ze verejška, ale milenec jiné, snad ze zítka? Pobíhá po rové zahrad a loví v bazénu banánové rybiky…
 
Jen jednou jsem si peetla týdenní televizní program celý.
Zoufale hledám svou starou prkazku do mstské knihovny, abych unikla tomuto týrání, vydírání a pronásledování. S úlevou vcházím do tiché místnosti, kde si hodlám vybrat pár mých oblíbených kníek. Pímo u vchodu stojí objemná police s nápisem:
 
Nejtenjší
 
Názvy?
 
Ran U Zelené sedmy
Doktor z hor
Banánové rybiky – v pudu sebezáchovy další knihu do ruky neberu.
 
Vytáím íslo psychiatrické léebny. Dám se hospitalizovat. Doufám, e na uzaveném oddlení pro nejtší a mnohonásobné formy schizofrenie, ve spoleenské místnosti nebo ve spolené jídeln, ba ani na chodb i na sestern  nebude TELEVIZE!
 
Pokud mn pijdete navštívit, prosím o malé tranzistorové rádio, kde chytnu jednu jedinou stanici, kde bude hrát tichá, komorní hudba, a obas mn svým kultivovaným hlasem pete nco pan Hoger. Ale ne na pokraování!!! Jinak se z té Nemocnice na kraji msta nedostanu, a nepome mn ani Alexis, ani ena za pultem! O majorovi Zemanovi radši nemluvím...
 
Dagmar Jarošová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky
 


Komente
Posledn koment: 12.01.2016  08:48
 Datum
Jmno
Tma
 12.01.  08:48 Ivan
 10.01.  14:58 Mara
 10.01.  10:14 dubsk
 10.01.  09:59 kusan
 10.01.  09:13 Von
 10.01.  07:10 Karla I.
 10.01.  06:25 Milu
 10.01.  05:25 Bobo :-)))