Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Doubravka,
ztra Ilona.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zubn epizoda

 

Zuba, stomatolog, dentista

Nechpu, pro v 21. stolet je tato profese stle tak rozmnoen! Pro jet njak vdtor nevymyslel NCO. Teba - ihned po narozen zabudovat do sanice trval chrup. Nezniiteln. Nebo po vyraen zub stlch opatit je njakm neprstelnm kabtkem, kter by se jen obas dal do istrny.

Zrada! Tyto mylenky mne pronsledovaly, dokud jsem nezjistila, e tak dsn a okol jsou potvory.

Take zase nic.

Optovn se tedy objednvm u svho lkae. U tesouc se rukou vytm slo - pardon... "Vyukvm"!.

"Tak kdy to  bude, pan Vystraen?", zaevel sestika. Nechpu, jak v takovm povoln me nkdo evelit. J se denn dvat na lidsk utrpen nejvyho kalibru, tak neevelm, ale soustrastn hkm. Jako v krematoriu. Hlas, pln astenstv by byl adekvtnj.

"Mn je to jedno .",  s hlasem, kter ji nese stopy vydenosti souhlasm s jakmkoliv termnem.

"Tak v ptek v jednu, jooo?!"

"Samozejm.. dkuji mnohokrt!". Za co dkuji (?), zatm nevm, ale dkuji vdy.

V ptek! Jimarj! A v jednu! To bude zleet na tom, jak obd pak doktor zblajzne! Jestli to bude nepoivateln, bude mt urit patnou nladu a podepe se to na jeho nlad a trplivosti!

Nebo bude pejeden, unaven, nejradji by si dal lofka a zatm se mus njak bb probrat chrupem.

Nen to dobr as!

Ale je to sporn!

Po rnu me bt nevyspal, nebo jet dezorientovan z rann hdky s manelkou. Ped obdem u me bt zase hladov a tm pdem netrpliv chtiv dobr krm. Hluboko po poledni zase unaven a touc jedin po rychlm pesunu do nrue manelky. i milenky.

V pondl se jet nevzpamatoval ze zazimovn chaty, v polovin tdne m naplnovno plno pochzek a nutnch vyizovn (teba u mne na ad..), v ptek u je znaven.

Ne. Jeden si nevybere!

Akceptuji tedy s povzdechem ptek po obd.

V ptek, zhruba v deset rno se zane u mne projevovat jev, kter nem nzev. Nen to typick fobie. Je to zkuenost, vzpomnky, moje senzibilita a snen hladina prahu bolesti. Tvrdm J.

Pokud jsem do t doby neudlala prci, mm smlu. Te u se mi ruce klepou, jako pi Parkisonov nemoci, studen pot zan stkat po zdech. Ale furt je to jet dobr. Bude h!

U nejm nic, protoe v aludku se usadil pskovec zasnouben s ulovm kvdrem. A navc - mm vdycky problmy s dvenm. Jakmile do st str mj zuba cokoliv, mm tendenci ve vyhodit ven. Mm vechny problmy, kter jedinec, navtvc zubae, me  mt. Strach. Nauzeu. Slabou tlesnou konstrukci a jak u jsem zmnila, snen prh bolestivosti. To mne kdysi uklidnilo, kdy jsem se doetla, e nejsem blb, ale chudk. e nkdo prost vydr bolesti vc, nkdo mn. J patm k t druh kategorii a jsem na jejm vrcholu. Nevydrm nic!

Zhruba ve dvanct hodin se piodji a tvm se !?. Kdokoli mne vid, prch. U hodinu nemluvm. Nereaguji.

Doplazm se do ekrny jako kdybych mlela z poslednho.

Joj! Przdn ekrna!  Dobr znamen! Nebudu muset projt tm martriem, kdy ekn je snad nejhor  sek cel procedury. ekn, pak pesun ke keslu, pak vrtaka do ruky.. NE!

M rozumn J stav zbrany:

"To pece nic nen! Je to jen pr minut, jsou hor vci! Mysli na nco pjemnho, umc moe, zpvajc ptci, zapadajc slunce..", pikazuji si!

Pevn semknu vka a snam se vybavit tyto krsn obrazy. Msto toho se do poped dere obliej, kter mne pronsleduje v tch nejhorch snech u od rannho dtstv.

Brlat obliej eny zubaky, hust ern obo, rud namalovan sta .. MOJE pan doktorka z dob kolnch povinnch preventivnch nvtv u stomatologa.

Dv ady nebohch dtek, stojc ped dvma "kesly" mucmi. Pan doktor Langr, mil, usmvav pn s dobrotivm vrazem.

Pan doktorka Zmun.

Marn hledm pdavn jmna.

Byl to kaz!

e jsem zrovna j pipadla k n, mohou  m rodie, jeliko m jmno zan psmenkem V a toto psmenko ovld tato nedobr ena.

Vdy prvn v ad. Dti s nejhorm chrupem. J ped keslem doktorky, Jarek Cmda vedle. Jak jsem mu vdy zvidla!

Dky tomu, e jsem od malinka milovala kostkov cukr, dalo se to oekvat. Pan Vavreka, ptel naeho tatnka, mn k desetinm daroval ptikilovou krabici cukru kostkovanho, kterou jsem mla pod postel a v noci chroupala.

Te jsem trpce litovala vech takto pjemn strvench chvil.

Doktorka Zmun mne uchopila za loket a narvala do kesla. V jedn ruce drela cigaretu, druhou ptrala v mch stech, kdee me shnout a jak moc to bol.

Dodnes se pede mnou zjevuje tato bytost s rud namalovanmi rty, cigaretou v koutku a sadistickm vrazem. Jo.

Kdy jsem ji jednou kousla, vrazila mi takovou facku, e jsem do konce "oeten" zstala s pusou dokon, co byl zejm jej styl.

Bn mi pivazovala ruce k opradlm pot, co jsem se brnila jejmu zkroku.

Mla jsem z n takovou hrzu, kter se popsat ned.

A dodnes sklzm plody stromu, kter tak peliv zasadila!

Z neradostnch asociac mne vyruila sestika - usmvav. evelc!

"Nebojte se, vdy vte, e to posledn vbec nebolelo"!

Zvedla jsem se jako nmsn a nsledovala ji do ordinace.

U ten zubask pach ve m vyvolval aluden nevolnost. Pohled na Zhoovo loe, obklopeno pstroji, nstroji - to u bylo pli.

Pokud se nedomluvm pes telefon, co chci, v ordinaci u je to bezpedmtn. Nejsem schopna vydat slovo.

Njakm zhadnm zpsobem se ocitnu na kesle. Nejsem svazovna, nehroz mi facky ( jsem u lkae soukromho). Vm, e u  vrtaka nen na run pohon a vm tak, e u existuj injekce na "nebolen". Marnost nad marnost. Rozum je zde zcela zatlaen proitou hrzou v dtstv a j se klepu.

Dostala jsem injekci!

Pedn dva zuby pestaly bt moje a zaalo se vrtat.

Ne, Opravdu to nebolelo. Jen to dlouho trvalo.

Ji zcela uklidnna jsem astna slezla z muidla a nitrem se mi rozlilo blaho.

Uf !!!

Nestlo to za ten strach! Tak zase pt.

 

Dagmar Jaroov

 Komente
Posledn koment: 18.04.2005  04:06
 Datum
Jmno
Tma
 18.04.  04:06 Zlata zubarka