Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zbyek,
ztra Monika.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Indie, zem kontrast (3)
 
Indie, slovo spojující pedstavy o pohádkových palácích maharád, tygrech a slonech. Ale je toho mnohem více.
Je to zem s nekonenými rozmanitostmi nabízející širokou paletu barev, scenérií, styl, zvyk, jazyk, architektury a geografie. Jestlie máte smysl pro historii, zamilujete si legendární paláce, chrámy a pevnosti. Jestlie obdivujete kulturní tradice, uslyšíte bájenou hudbu, uvidíte fantastické tance a folklór objevující se tém kadý den.
Pokud byste se dostali do hlavního msta Indie na více dní a máte spousty asu, mete k jeho poznání pouít rzné zpsoby, napíklad vyuít systém mstských autobus. O tom ale dobe informovaný prvodce „Lonely planet“ píše: „Autobusový systém v Dillí je pro hledae vzrušení, antropology a ty, kteí mají as ve svých rukou. Obecn jsou autobusy beznadjn narvané a ídí je maniaci. Je dobré se jim vyhnout v dopravních špikách nebo nastoupit a vystoupit na zaátku nebo konci trasy, chce-li se lovk vyhnout ušlapání k smrti. Tudy tedy radji ne.
Dalším moným zpsobem je vyuít motorikšu, motorovou tíkolku.To se pohybujete po vlastní ose a za rozumnou cenu, avšak musíte se pipravit na dýchací sms z prachu a výfukových plyn, protoe kabina je otevená. Lze to zkusit i pšky, ale vzdálenosti jsou hodn velké.
Kdy ale máte k dispozici jeden den a chcete poznat co nejvíce z hlavního msta Indie a nechcete být omezeni organizovanou turistickou prohlídkou, je nejlepší najmout si na celý den taxi, které vás za rozumný peníz proveze, kam chcete. Pouze je dleité domluvit si cenu pedem. Taxametry jsou zpravidla mimo provoz.
Dillí je msto s cca tinácti miliony obyvatel, které formovalo více ne 2500 let barvité historie (asto se mu íká Indie v kostce) a na všechny jeho pamtihodnosti by bylo teba mnoho asu; mohu se však s vámi podlit o zkušenosti z jednoho dne v tomto mst. I ty však, jak vím, stojí za to.
Zaali jsme na jiním okraji msta v míst zvaném Kutab Minar. Stojí tu v, kterou v roce 1199 postavil Kutabudín, první islámský vládce msta po poráce hindského království. 73 m vysoká v z erveného pískovce a bílého mramoru s balkónky na pti úrovních a jinak hladká, na nás psobila jako mytologická stavba z dávných ság. Hned vedle, uprosted ruin mešity, stojí další dillíská záhada - 1500 let starý sloup z tak istého eleza, e vbec nekoroduje. Jak dokázali vyrobit takový sloup nkdy v 6.století, to nikdo neví. Usuzuje se, e materiál je moná meteoritického pvodu.
 
Akoli jsou památky rozesety po celém Dillí, nejvíce jich najdete v severní ásti msta, tzv. Starém Dillí.  Staré Dillí je propleteno spletí úzkých uliek a je jedním obrovským bazarem. Zdaleka nejvtší stavbou je zde ervená pevnost, další ze staveb, které jsou plodem stavitelské vášn Šahdahana. Stavba, postavená v roce 1638, ukazuje lépe ne co jiného velkolepou moc a pompu mogulských císa. Její a ticet metr vysoké zdi mí v obvodu ti kilometry. Byla postavena, aby zadrela útoníky, co se jí vdy podailo, dnes spíše zadruje  vn  hradeb hluk a kakofonii velkomsta.
Její mramorové paláce, zahrady a pavilóny jsou oázou klidu v okolním chaosu, Obrovská hlavní brána, Lahore Gate, je jedním ze symbolických míst moderní Indie a na kadý Den nezávislosti se ped ní shromaují davy.
 
Pavel Maásek
Pokraování píšt…


Komente
Posledn koment: 31.08.2006  13:29
 Datum
Jmno
Tma
 31.08.  13:29 Vlasta
 31.08.  11:22 emach
 31.08.  08:05 gagiknedlik pjemn a zajmav