Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Karolna,
ztra Jindich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Marie Dubská, neznámá spisovatelka

Byla prakticky vrstevnici Boeny Nmcové (4. 2. 1820 - 21. 1. 1862). Ovšem s jejím ivotem mla spolené jen to, e se snaila realisticky zobrazit venkovský ivot. Její ivotní osud byl úpln jiný.
 
Marie Dubská se narodila 13. záí 1830 ve Zdislavicích do starého šlechtického rodu Dubských, jeho koeny sahají a do doby Karla IV. Svou matku nepoznala, zemela krátce po jejím narození. Mla štstí na macechy, které ji milovaly. První, Eugenie z Bartensteinu zemela, kdy jí bylo sedm let a druhá Xaverina Kolovrat Krakovská objevila a podporovala její literární talent. Vliv na její dtství mly i chvy, které ji vyprávly eské pohádky. Pozdji, nmecká a francouzské guvernantka ji nauily psát i v tchto jazycích.
 
Její prvotiny byly psány ve francouzštin, kterou pouíval její otec. Do vídeské spolenosti ji uvedla její macecha Xaverina, se kterou navštvovala koncerty a divadla. Se svými prvními pokusy básnmi a dramaty psané ve francouzštin neuspla. Co jí od dalšího psaní neodradilo. Zaala psát v nmin povídky, novely a romány u pod jménem Marie Ebner-Eschenbachová. V roce 1848 se provdala za svého bratrance, syna ddekovy sestry a ila s ním nkolik let ve Znojm, ne se natrvalo pesthovali do Vídn. Manelství bylo bezdtné, co ji umoovalo vnovat se dalším zálibám. Hodináství, dokonce obor vystudovala, ale zajímala se a studovala námoní válenictví a navigaci, i telegraf i elektinu. Jako první ena v monarchii získala estný doktorát na vídeské univerzit.
 
Literatura byla u ní na prvním míst. Patila mezi realistické spisovatelky ešící problémy chudých lidí, mla silné sociální cítní. Námty pro své píbhy erpala z vídeské spolenosti, z okolí Zdislavic a Hoštic, které asto navštvovala. Na svou hodnou chvu, která pro lásku k osielému dítti pekonává veškeré problémy národnostní i sociální vzpomínala ve svém díle Boena. Svou zálibu v hodináství perstající a k profesi uvádí v Hodináce Lotti . Syn trojnásobného vraha se stává hlavní hrdinou v románu Obecní dít, kterého se ujal místní pastý (vyšlo v eštin). V povídce Krambambull alegorie národnostních vztah ech a Nmc, vypráví píbh psa, který miluje dva pány – myslivce a pytláka, kteí se vzájemn nenávidí a pes neví pro (vyšlo v eštin, bylo i zfilmováno). V knize   Babika píše, na rozdíl od idealizované babiky Boeny Nmcové, o udené a bídou poznamenané staré en. esky vyšly i další její díla nap. Aforismy, Básníka dvou srdcí a Hrdinky.
 
Postupn se stala známou autorkou nejen v monarchii, ale i v Evrop. ila v blahobytu a nebyla na svých honoráích závislá. Zaloila útulek pro opuštné dti a podporovala zdislavický chudobinec. Tam také odkázala svou velkou sbírku hodin, která byla pozdji pedána do Muzea hodin ve Vídni.
 
Ji za svého ivota se dokala i ady ocenní. Císa František Josef I.  ji vyznamenal estným kíem za umní a literaturu (nejvyšší rakouský civilní ád) v roce 1898. Byla i dvakrát nominována na Nobelovu cenu (1910, 1911). Zemela 12. bezna 1916 a na své pání byla pohbena do rodinné hrobky ve Zdislavicích.

 

 Klasicistní hrobka je chránnou kulturní památkou.
 
Foto: internet                             
 
Jaroslava Krejová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 23.06.2024  21:34
 Datum
Jmno
Tma
 23.06.  21:34 Jaroslava
 21.06.  10:30 olga jankov
 21.06.  08:36 Von
 21.06.  07:54 Pemek
 21.06.  07:49 Vesuviana
 21.06.  07:31 Kvta