Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zbynk,
ztra Adolf.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

EMESLNÍCI !
 
Nevím, co se v Austrálii stalo s poctivými emeslníky? Mnozí, ne však všichni se v krátké dob snaí získat co nejrychleji hodn penz, bez velké námahy. Píši pouze z našich poznatk a zkušeností.
 
Napíklad:
Do altánku, který spolehliv slouil dvacet let zaalo pršet. Díky poasí se na steše objevily trhliny a voda asem nabobtnala i devnou podlahu. Chtlo to opravu. Manel stále nco kolem domu upravuje, spravuje, a tak jsem ho pesvdila, e nejlepší ešení bude zavolat na opravu odborníka. První, který se nám pihlásil a zhodnotil situaci ani zpt neodpovdl i kdy vehementn sliboval, e nám pošle odhad. Skákal po steše s takovou vervou, e kdy jsem ho pozorovala málem m ranilo. Hrozilo, e narušenou stechou propadne do útrob altánku. Druhý emeslník vše posoudil a v krátké dob poslal pemrštný odhad. I pes to jsme s tou nadsázkou souhlasili. Opravdu jsem nechtla, aby Vladimír lezl po steše a riskoval úraz. lovk nikdy neví a vk u nenahrává. Tím jsem se mue dotkla, nebo si stále myslí, e vše zvládne bez cizí pomoci sám.
 
Také ten druhý pislíbil, e po vánocích v lednu 2024 se ozve. Zálohu odmítl s tím, e a práci dokoní bude chtít zaplatit. S tím jsme se rozlouili. V lednu se bohuel neozval. Zaátkem února se manel dotynému pipomínal telefonem i emailem, nedostal však ádnou odpov. Hledal tím pádem další emeslníky. Dopadlo to vdy stejn.  Sliby, ale skutek utek. Nakonec m pesvdil, e si tu stechu pece jenom opraví sám.  Kamarádi se dali slyšet, e takovými menšími pracemi se dnešním expertm nevyplácí zdrovat. Vrhají se do výnosných projekt, z kterých se hodn vyzíská.
 
Vladimír vše dkladn promyslel, promil, koupil materiál a opravil. Nyní je altánek bez problém a dále snad bude slouit k naší spokojenosti.
 
Kamarádka se nám svila s jejím zklamáním a ztrátou dvry v poctivé pracovníky. Potebovala petít pístešek nad terasou. Ten, co práci provádl, byl njak moc rychle s nátrem hotový. Nechal si údajn moc dobe zaplatit a byl fu. Její syn pi návštv byl zvdavý jak pístešek dopadl a jaký mli oba šok kdy zjistili, e dotyný natel pouze stechu tam, kam oko zespoda dohlédne. Ten podvodníek netušil, e to nkdo starší paní, která na ebík neleze bude kontrolovat. Syn chtl pro maminku odstupné, bohuel telefonní íslo bylo zrušeno. Co ješt k tomu dodat?
 
Abych si však stále nestovala a nkoho se tím nedotkla, musím také pochválit. V jednom horkém dni nám pestalo fungovat chladící zaízení. Mladý chlapec, sotva po vyuení se na zavolání dostavil a vše dal do poádku v krátkém ase za výhodnou cenu. Takového milého poctivého emeslníka kdykoliv se zase nco elektrického pokazí rádi zavoláme i dále doporuíme. Jist se najde mnoho tená s podobnými zkušenostmi. Nejsme sami, to jsem si na sto procent jistá.
 
Jana Gottwaldová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 06.06.2024  08:47
 Datum
Jmno
Tma
 06.06.  08:47 Pemek
 05.06.  17:11 Jaroslava
 05.06.  07:57 Von