Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vilm,
ztra Maxmilin.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pohled z okna
Postupn se zaínáme poznávat, zvykat si na sebe a stávat se páteli, potkávat se, a tak snad bude namíst (kdo chce - není podmínkou) piblíit ostatním své okolí, své milé, zájmy, myšlenky apod. Zaali jsme obyejným pohledem z okna. Dalším pohledm se však meze nekladou, samozejm v etických hranicích, daných provozem tchto stránek.
Chcete se také zapojit? Je to jednoduché, pošlete fotku (fotky) i text  na info@seniortip.cz a my z toho udláme dokument, který se objeví na hlavní stránce v tématickém okruhu - Pohled z okna.  Zatím to tak funguje a zde jeden z dalších pohled - avšak pozor (!) název „Pohled z okna“ je jen penesený. Tentokrát je to pohled na  „zajímavé setkání“. 
 
Otevený dopis
Zdravím Lidunko!
Pála jsi si, abych nco napsal o srazu xchatu Seniorklubu. Moc toho nebude, tko psát o tom, co si lidé jen tak povídají. Ten sraz se konal v elezných horách v Horním Bradle, co je píznané, zrovna  v den zahájení sokolského sletu. Bradla tam nemli, úastníci cviili jen slovn, jak se na etisty sluší a patí.
 
Zanu cestou z Prahy, která byla pohodová. V prvý den platnosti nových pravidel silniního provozu bylo na silnicích klidno, a tak jsem zvolil cestu po vedlejších, a m poíta navrhoval cestu do Podbrad pes dálnici. Nelitoval jsem. Kdy jsem opustil skladišt firem v pímstské aglomeraci, dostal jsem se do líbezné eské krajiny, do vesniek s líbeznými eskými názvy. Pro Praáka, který denn vidí na kadé hadrárn anglický název, bu zahraniní firmy, nebo eského podnikatele, který se takto snaí získat punc svtovosti, to byl rajský obraz. Piznávám, e jsem párkrát nevdl kudy pokraovat, ale vdy se nkdo našel, kdo mi poradil.
 
V cíli m uvítaly nositelky známých nick, které jsem mohl poznat osobn. Prý u v pedveer pipravovaly program, bohuel jsem za svého pobytu nepostehl jaký. Nov píchozí se nadšen vítaly, mnohé u se znaly z pedchozích sraz. Pijely asi ti manelské páry, jinak jedna dcera dosplá a jedna školaka, která pipravila píchozím visaky s pezdívkami, aby se pítomní poznali. A pak vtšinou dámy, kulantn eeno, na prahu seniorského vku. Jedna pivezla celý plech jahodového koláe, jiné zas drobnosti v upomínku. Jídlo v školicím a rekreaním zaízení bylo dobré, nikoliv však vynikající. Za niší cenu u jsem si pochutnal na jiných místech více.
 
Organizátorky byly ohleduplné a vyhledaly pro oblíbeného invalidního kamaráda jediný bezbariérový hotel v širém okolí. Škoda jen, e on dal pednost veernímu návratu dom, aby se nazítí opt vrátil. Jak víš, jsem také handicapovaný, nedoslýchám, a tak jsem ml štstí, e se sezení konala venku, kde se zvuk neodráí, a mohl jsem konverzaci relativn dobe sledovat. I tak mi ovšem mnohé ušlo, to kdy mluvilo nkolik dam najednou. Zvláš kdy utee pointa vtipu, je to nepíjemné.
 
Proti gustu, ádný dišputát, dámy dávaly pednost pokecu a mn bylo líto manel, kteí, jist ne jen z vlastní vle, pivezli kytaru, hráli a zpívali, ale nikdo se nepipojil. Konverzace byla nenucená, obas njaký vtip, rzné záitky. Já byl aktivní jen málo, tko se vklínit do nkolika soubných rozhovor na rzná témata, tím spíše, e debatérky spolu denn do pozdních hodin etují a já je navštvuji jen obas. Pesto se v ei objevují pro mne nové zajímavé obory lidské innosti a vztah, co je pro mne, o dv a ti generace staršího, zajímavé.
 
A tak úasti nelituji, tím spíše, e jsem dostal píleitost navštívit seskou pehradu, kam jsme s rodii jezdili ped válkou na léto a Chrast, kde jsem proil v babiin dom útlé dtství. Babika se strýcem a jeho rodinou skonili v Osvtimi, naši dm po návratu z koncentráku prodali a výnos jim serala poválená mnová reforma. Ale to u je o nem jiném, jak se dnes íká.
 
 
*  *  * 
 
Ped odjezdem jsem vyzpovídal jednu z dobrých duší Seniorklubu
(oblíbenou pod nickem prave-dnes)
 
 
U jsi nkdy zabrouzdala na Seniortip?
Ano, u jsem tam šmejdila, vím, e jsou od Ostravy. Bohuel ale na chatu bývá prázdno. O serveru vím asi rok, obas si tam nco petu.
 
Myslíš, e má nekomerní asopis pro seniory budoucnost?
Urit budoucnost má, lidé se dají do kupy a mohou si navzájem pomáhat.
 
Co si myslíš o chatu?
Na chat si chodím pokecat, a kdy se mi tam nelíbí, tak jdu zas pry.
 
Splnil dnešní  sraz tvé oekávání?
Jasn. Nic jiného jsem neoekávala ne pkný a pohodový víkend. Milé byly minidáreky pro všechny úastníky,  miminka v oíšku.
 
Ivo Krieshofer


Komente
Posledn koment: 13.01.2019  21:10
 Datum
Jmno
Tma
 13.01.  21:10 Robert Zkusenosti od nas ze Slovenska.
 20.10.  21:43 ZdekaT.
 28.10.  13:37 Zdeka T. veobecn
 10.07.  08:35 Kamila
 09.07.  19:07 Jolana
 09.07.  18:16 Zdena
 09.07.  12:48 Kamka
 09.07.  12:47 hera
 09.07.  08:11 Franta